WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Формування комерційної ціни на інформаційну продукцію - Реферат

Формування комерційної ціни на інформаційну продукцію - Реферат


Реферат на тему:
Формування комерційної ціни на інформаційну продукцію
Комерційна ціна, на відміну від ціни виробника, яка є грошовим вираженням вартості інформаційної продукції в сумі собівартості виробництва продукції і бажаного або реального прибутку від її реалізації (продажу),- це ціна інформаційного продукту на ринку інформації, та ціна, за якою вона купується споживачем. Визначення як ціни виробника, так і комерційної, називається ціноутворенням.
Основною функцією ціноутворення є забезпечення відшкодування споживачем виробнику сумарних виробничих витрат на виробництво продукції у формі грошового еквіваленту і отримання прибутку для подальшого розвитку виробництва. Економічним підгрунтям ціни на будь-які продукти є його собівартість, тобто, необхідні витрати живої і матеріалізованої праці, які необхідно ретельно обрахувати.
Донедавна ціни, як і нормативи, встановлювалися за загальнодержавними прейскурантами, приміром, "Прейскурант № 57-15-92 "Ціни на масові види послуг в сфері НТІ" (1981 р.), "Тимчасові ціни на окремі види інформаційних послуг, які виконуються автоматизованими інформаційними центрами" (1986 р.) тощо. Достатньо було взяти прейскурант і знайти там потрібну продукцію.
Із впровадженням в економіку ринкових відношень і майже щоденною зміною цін на споживчому ринку, кардинально змінилося значення ціни в економічних процесах виробництва, що викликало принципово нові підходи до ціноутворення.
Докорінна відмінність ринкового ціноутворення полягає в тому, що реальний процес формування цін відбувається не в сфері виробництва, не на підприємстві, а в сфері реалізації продукції, тобто на ринку, під дією попиту і пропозиції, товарно-грошових відношень. Отже, ціна товару і його корисність проходить перевірку ринком і остаточно формується на ньому.
Та для того, щоб ціна могла скоординуватися ринком, вона повинна спочатку бути визначена виробником з врахуванням ним рівноваги між витратами й доходами та отриманням прибутку на подальший розвиток.
В умовах малого підприємництва перед підприємцями часто стоїть завдання самому визначити оптимальний варіант ціни на товар, роботу чи послугу, виходячи з конкретних умов виробництва, його обсягу, рівня завантаження виробничих потужностей замовленнями, досягнутого рівня витрат виробництва і т. ін.
Проведення вірної цінової політики передбачає обов'язковий маркетинг ціни на продукцію, а саме: організацію отримання і аналіз інформації про можливість підвищення якості продукції, що планується до випуску; про стан і прогнозування попиту; про ціни на споживану продукцію і ту, яка буде реалізуватися; про наявність резервів для зниження собівартості; про прогноз цін на продукцію, що випускається, і про ціни на таку ж продукцію в інших фірмах-конкурентах (підприємствах); а також аналіз динаміки і структури цін; дані про декларування цін підприємствами-монополістами; вивчення еластичності попиту на товари, які виготовляє підприємство, його структуру і динаміку; прогнозування внутрішніх ринків збуту і потенційних конкурентів; вивчення біржових цін; аналіз цін зовнішньої торгівлі і зовнішніх ринків збуту.
Для успішного проведення політики цін потрібно також вивчити і знати принципи ціноутворення, оподаткування, порядок віднесення витрат на собівартість продукції, принципи розподілення прибутку. Необхідно враховувати суттєві особливості формування зв'язків виробників і споживачів, які зумовлюють ринки збуту конкретних товарів, їхній поділ (сегментацію) на єдиний ринок і на систему регіональних (місцевих) ринків зі своїм рівнем цін.
Приступаючи до ціноутворення потрібно вибрати його методологію, стратегію, а потім методику реалізації, конкретні рекомендації і засоби (інструментарій), тобто, визначити загальні правила, принципи і методи -розробити свою концепцію ціноутворення; основним змістом якої повинно стати визначення й обгрунтування власних цін; формування системи цін і управління ціноутворенням.
Ціноутворення являє собою складний і багатоповерховий процес, який в узагальнених рисах складається з вибору цілі, визначення попиту, аналізу витрат, аналізу цін конкурентів, вибір методів ціноутворення, встановлення кінцевої ціни.
Зупинимося на видах комерційних цін:
В залежності від строку дії ціни бувають тимчасові, постійні, на одноразові замовленням та договірні.
На нову продукцію, призначену до серійного або масового виробництва, складну за своїм технологічним процесом, на період освоєння встановлюються тимчасові ціни, які надалі в процесі реалізації конкретизуються і перетворюються на постійні.
Ціни на одноразове замовлення встановлюються на нову продукцію, що призначена для випуску в порядку індивідуального замовлення. Вона обов'язково погоджується із замовником.
Договірна ціна на інформаційну продукцію встановлюється на стадії укладання договору і не підлягає змінам, якщо це не обумовлено договором, або додатковою угодою.
Крім того, інформаційна продукція реалізується на пільгових засадах або по взаємообміну.
Більшість продукції, яка готується на основі аналітичної обробки вихідної інформації, відноситься до товарної продукції, реалізація якої здійснюється за договірними цінами, на пільгових умовах або по взаємообміну, але це не означає, що ціна береться довільно. Будь-яка ціна повинна мати під собою реальне підгрунтя, тобто свій еталонний розмір, те значення, нижче якого виробництво стає збитковим (хіба що збитковість перекривається прибутком з іншої продукції).
Існує три варіанти встановлення ціни: мінімальний рівень - визначений витратами, максимальний - сформований попитом і оптимально можливий - визначений витратами на виготовлення, розподіл і збут товару з додаванням певної норми прибутку.
Також існує декілька основних методик розрахунку ціни. Найбільш проста і поширена - "середні витрати плюс прибуток", яка заключається в нарахуванні націнки (прибутку) на собівартість товару.
Такий розрахунок комерційної ціни матиме вигляд:
Цк = Ззп + Ввм(n) + Ав + Ззс + Зр + Пн,
де Цк - комерційна ціна;
Ззп - загальна заробітна плата;
Ввм(n) - вартість витратних матеріалів;
Ав - амортизаційні відрахування;
Ззс - витрати загальносистемні;
Зр - витрати на розсилку (пошта, телефон, факс, модем, Інтернет);
Пн - прибуток нормативний.
Запропонована спрощена методика дозволяє навіть неекономісту достатньо вірно визначити комерційну ціну загального обсягу виробництва, або певної послуги чи продукту. В розрахунки повинна входити вартість безпосереднього надання інформації з засобами її пошуку, обробки, видачі і

 
 

Цікаве

Загрузка...