WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції - Реферат

Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції - Реферат

норматив оперативного часу за стандартом;
Кз - поправочний коефіцієнт на непродуктивні витрати часу, з врахуванням організаційно-технічного обслуговування робочого місця, відпочинку, особистих потреб тощо.
Приклад визначення норми часу на підготовку фактографічної довідки наведений у додатку 9.
Для розрахунку трудовитрат на складну і комбіновану продукцію, до виготовлення якої залучаються інші підрозділи, використовуються відповідні нормативи.
На наш погляд, стандартні нормативи доречно використати при формуванні перспективного асортименту, а надалі встановлювати свої норми виробітку, що дозволять врахувати реальні умови праці (стан і рівень використаних технічних засобів, характер технології виконання, рівень організації виробництва і праці), складність отримання даного виду продукту чи послуги, кваліфікаційний рівень і досвід виконавця (вміння використовувати найбільш доцільні прийоми і методи виконання завдання, вміння аналітично мислити тощо) і додаткові фактори, притаманні тільки НІД, а саме:
" значну питому вагу елементів творчої праці при підготовці деяких видів інформаційної продукції (аналітичних оглядів і довідок, експертних розвідок, рефератів);
" тематичну різноманітність використовуваних в якості сировинної бази первинних документів, внаслідок чого навіть при виконанні однотипових робіт час, необхідний для аналізу першоджерела, варіюється в широких межах;
" індивідуальний характер інформаційних потреб, що у певній мірі приводить до індивідуалізації витрат часу в першу чергу при пошуку інформації, не зважаючи на технологічну однорідність процесів задоволення потреб і кількості першоджерел, використовуваних для виконання роботи.
Всі ці фактори викликають необхідність диференціювати витрати часу по кожній складовій процесу і складати їх разом для встановлення трудовитрат в цілому по конкретним продуктам чи послугам. Проведена робота швидко окупиться, бо дасть змогу віднайти резерви зниження собівартості продукції, визначитипрофесійну придатність працівника для виконання даного виду продукції, підвищити рентабельність виробництва і економічний ефект НІД, що в кінцевому результаті приведе до збільшення прибутку. До того ж, старі норми не враховують зміни в технологічних процесах підготовки і пов'язані з широким використанням ПК. Більш уважно ставитися до нормування виготовлення продукції змушують виробників інформації її комерційне призначення і проблеми фінансування НІД.
Визначення особистих норм витрати часу на виготовлення певного виду продукції здійснюється засобом хронометражу.
Методика проведення хронометражу не складна: тричі - на початку, всередині і наприкінці робочого дня проводяться заміри поточного часу, який витрачається на певну операцію, процес тощо, і фіксується в хронометражній карті. Одночасно фіксуються дефектні заміри, кількість яких не повинна перевищувати 15% загальної кількості. Хронометраж однієї операції проводиться декілька днів підряд чи вроздріб, виходячи з того, що чим менша тривалість операції, тим більше повинно бути замірів. Далі з хроноряду виключаються помилкові та дефектні заміри і перевіряється його якість шляхом визначення коефіцієнту сталості (відношення максимального часу до мінімального, не повинне перебільшувати 2,5 або 3,0). Після цього вираховується середній показник витрат часу на виконання даного елементу, операції, процесу тощо (Сз = сумі величин всіх якісних замірів поділеній на їх кількість), яка помножується на поправочний коефіцієнт (Кп), який послабляє напруження норми.
Державна бібліотека Білорусі пропонує такі поправочні коефіцієнти для нормування автоматизованих бібліотечних процесів:
1,5 - для врахування витрат часу на підготовку до роботи і її закінчення, організаційно-технічне обслуговування робочого місця, перерви на відпочинок і особисті потреби (14% оперативного часу);
1,2 - при опрацюванні документів з використанням довідкової літератури, а також при веденні постійної картотеки;
1,1 - при роботі з іноземними мовами;
0,55 - організаційні втрати при переключенні з процесу на процес (5% бюджету робочого часу працівника);
1,1 - при верифікації (контроль запису методом повторного набору);
1,2 - при виборі даних з первинних документів;
1,15 - витрати часу на корекцію;
1,1 - при проведенні контролю якості;
1,16 - при введенні інформації на машинні носії з використанням плаваючого макету (зміна поля).
Допускається при необхідності використання декількох поправочних коефіцієнтів, які перемножуються між собою.
Так, в наведеному у додатку №11 прикладі хронометражу для визначення норми часу на операцію "Введення на машинний носій бібліографічної інформації", потрібно використати поправочний коефіцієнт 2,08
(1,5 х 1,1 х 1,15 х 1,1). Тоді норма на даний процес буде реальніша і становитиме 7,19 хв. (3,46 х 2,08).
Сума норм на всі елементи операції (процесу) помножена на поправочний коефіцієнт дає оперативний час, потрібний на їх виконання.
Нч = (Тср1 + Тср2 + Тср10) х Кп.
Слід зауважити, що поправочні коефіцієнти і встановлені норми виробітку повинні бути затверджені керівництвом і профспілкою.
Крім натуральних і трудових вимірників обсягів інформаційної продукції є ще вартісні вимірники, які показують ступінь визнання споживачами цінності НІД даного інформаційного органу, і позначаються на її собівартості і комерційній ціні.
Реферат на тему:
Список літератури
Закон України. Про захист інформації в автоматизованих системах: Затверджено 5 лип. 1994 р. // Відомості ВРУ. - 1994.- № 31. - Ст. 286.
Закон України. Про інформацію: Закон України: Затверджено 2 жовт. 1992 р. // Відомості ВРУ. -1992. - № 48. - Ст. 650.
Закон України. Про науково-технічну інформацію: Затверджено 25 черв. 1993 р. // Відомості ВРУ. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
Закон України. Про національну програму інформатизації: Затверджено 4 лют. 1998 р. // Уряд. кур'єр.- 1998.-12 берез.

 
 

Цікаве

Загрузка...