WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції - Реферат

Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції - Реферат

визначають витрати часу на виконання певної операції або будь-якої її частини. Поопераційні нормативи дають змогу враховувати частку вкладу кожного працівників.
Трудоємкість обраховується за формулою:
Т = (Нв1 + Нв2 + Нв3 + .) х Кн,
де Т - трудоємкість ІП;
Нв - норма виробітку на кожний технологічний процес, з якого складається кінцевий продукт;
Кн - коефіцієнт непродуктивних витрат часу на організаційно-технічне обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби.
Сумарні трудовитрати на виробництво інформаційної продукції в одиницях робочого часу за певний відрізок часу, наприклад, за рік (річна трудоємкість) визначається за формулою:
Тр = Т х Ор + Во,
де: Tр - річна трудоємкість сумарного об'єму продукції;
Т - трудоємкість випуску одиниці певного виду продукції;
Ор - річний обсяг випуску даного виду продукції в натуральних вимірниках;
Во - реальні витрати часу на обслуговування споживача (контакти зі споживачами і допоміжніоперації по інформаційній формі послуги або режиму обслуговування за рік).
Для прикладу зробимо розрахунок трудовитрат на випуск інформаційного продукту "Індивідуальна інформація за однією темою по телефону" (відбір документів, перегляд, запис і повідомлення споживача) при укрупненій нормі виробітку 5 док. за годину. Виконано - 15 інформацій по 5 документів у кожній. Витрати на повідомлення по телефону - 10 хв.
Tм = (Т = 1 г) х (Ом = 15 інформ.) + (Во = 15 х 10:60 = 2,5 г) = 17,5.
Отже, трудоємкість 15 інформаційних повідомлень по 5 документів у кожному по телефону становить 17,5 годин.
Сумарна нормативна трудоємкість дозволяє визначити обгрунтований рівень витрат живої праці на запланований або фактичний обсяг випуску продукції в заданий період часу і може бути орієнтиром діяльності інформаційного органу на кінцевий результат.
Донедавна інформаційний орган будь-якого підпорядкування користувались еталонними нормативами або вдосконалювали їх і створювали свої. І це всіх влаштовувало, бо інформаційна продукція реалізовувалася безоплатно. Приміром, існують "Типові норми для розрахунку штату редакційно-видавничих працівників, зайнятих в установах і організаціях підготовкою і випуском відомчої літератури і інформаційних друкованих матеріалів, минаючи видавництва" (1971 р.), "Норми часу на переклад і обробку науково-технічної літератури і документації" (1981 р.), "Нормативи часу на роботи по науково-технічній інформації" (1983 р.), "Примірні норми часу на організаційно-адміністративну роботу і підвищення кваліфікації" (1983 р.), "Комплексні норми часу і виробітку на основні процеси роботи для універсальних наукових бібліотек" (1984 р.), "Норми на основні бібліотечні процеси комплектування, обліку бібліотечної обробки видань і роботи з фондом" (1984 р.), "Норми на основні процеси науково-методичної роботи та редакційно-видавничої діяльності" (1985 р.), "Єдині норми часу (виробітку) на машинописні роботи" (1985 р.), "Єдині норми часу і виробітку на роботи, які виконуються на перфораційних, клавішних обчислювальних машинах і пристроях підготовки даних на машинних носіях" (1986 р.), "Укрупнені норми часу на розробку програмних засобів обчислювальної техніки" (1986 р.), "Норми на основні процеси науково-дослідної роботи"(1987 р.), "Нормативи часу на патентні дослідження" (1987 р.), "Укрупнені норми часу на роботи по діловодному обслуговуванню" (1988 р.), "Типові норми часу для працівників газетно-журнальної інформації довідково-інформаційної служби" (1989 р.), "Норми часу на основні процеси науково-методичної, науково-дослідної, координаційної роботи, організації праці і управління; (1990 р), "Типові норми часу на роботи, які виконуються в бібліотеках" (1991 р.). Як бачимо, стандартні (типові) норми виробітку встановлені майже для всієї діяльності ІО. Ці нормативи не втратили своєї дієвості і зараз, але бажано все таки розробити свої, як зробила це, наприклад, Національна парламентська бібліотека України ("Норми на процеси бібліотечно-бібліографічної роботи Державної бібліотеки України", 1992 р.).
Еталонні норми часу і виробітку на типові для інформаційних органів види продукції наведені в додатку 8.
При користуванні типовими нормативами потрібно в кожному конкретному випадку врахувати відповідність умов даного інформаційному органу умовам, викладеним у нормативі, прослідкувати щоб кількісне значення основних факторів, які впливають на час виконання відповідних видів продуктів і послуг, відповідало їх середньостатистичному значенню для цього виду робіт.
Середньостатистичне значення таких факторів пропонується визначати таким чином: для факторів, що відображаються в державній, відомчій чи внутрішній статистиці - як середнє кількісне значення фактора, яке припадає на одиницю даного виду продукту чи послуги. Розрахунок ведеться за їх сукупністю, виробленою за звітний період, але не менше ніж за рік. Так розраховуються, приміром, середній обсяг одного підготовленого документу; середня кількість споживачів, які обслуговуються в певних режимах, середні тиражі, середня кількість запитів тощо. Для факторів, які не відображаються в звітності середньостатистичне числове значення рекомендується встановлювати за даними вибіркових спостережень.
Вибір орієнтовних нормативів здійснюється за такою схемою:
1. Розробка переліку видів продуктів і послуг, які будуть вироблятися;
2. Відбір нормативних карт із стандартних нормативів на інформаційні роботи для використання в якості власних норм;
3. Встановлення відповідності стандартних нормованих технологічних стадій і операцій, прийнятій в інформаційному органі технології виробництва;
4. Встановлення середньостатистичних значень основних факторів, які впливають на час виконання відповідних видів продукції;
За відібраними нормативами розраховуються свої норми часу на виробництво одиниці конкретного виду продукту чи послуги за формулою:
Нч = Н х Кз, де Нч - норма часу на виробництво продукції;
Н -

 
 

Цікаве

Загрузка...