WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції - Реферат

Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції - Реферат


Реферат на тему:
Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції
Для визначення трудовитрат інформаційного органу на випуск інформаційної продукції в цілому або кожного виду продукту чи послуги окремо, потрібно їх обліковувати. Як і будь-яка споживча вартість або корисний ефект, створюваний працею, вся без винятку інформаційна продукція повинна мати певну кількісну міру.
Відомо, що в якості вимірників обсягів виробництва виступають натуральні, трудові і вартісні показники.
Натуральні показники є якісною мірою того боку конкретного продукту, який характеризує їх як особливі природні тіла, об'єкти, речі, як однорідні продукти з відображеними в їх назві характеристиками, наприклад: кількість примірників, сторінок, авторських аркушів, видавничий аркуш тощо. Однорідна продукція може групуватися в більш загальні групи за методами їхнього виробництва, формами кінцевого результату, матеріальних носіїв: друкована продукція, для якої загальним натуральним вимірником слугує обліково-видавничий аркуш, примірник, карткова продукція - картка; електронна - байти тощо.
В принципі, всю інформаційну продукцію на матеріальних носіях досить легко обліковувати в натуральних показниках (приміром, кількість інформацій, довідок, оглядів, підготовлених документів, обліково-видавничіх аркушів, авторських аркушів, тиражів тощо), проте такий облік є настільки абстрактною одиницею, що при його використанні губляться всі особливі, специфічні якості і відмінність. Міра різноманітності інформаційних продуктів і послуг зводиться до нуля і такий облік несе нульову інформацію про об'єкт обліку. Методики ж зведення обсягів продукції в натуральних показниках до єдиного показника з врахуванням її специфіки і особливостей не існує.
Ще складніша справа з обліком і вибором натуральних вимірників для такої інформаційної продукції - як послуга. Нематеріальний характер інформаційних послуг позбавляє їх специфічної кількісної міри, яка притаманна всім матеріальним об'єктам. Тому щодо них мову можна вести лише про непрямі натуральні вимірники. Тоді як послуга є певною формою зв'язку, взаємодії зі споживачами (абонентами), найважливішим непрямим її показником є кількість обслужених споживачів (абонентів) з їх диференціацією за видами чи режимами обслуговування - з боку суб'єкта і за формами (прямі і посередницькі) - з боку об'єкта.
Отже, для рішення локальних облікових завдань можуть використовуватися кількісні показники вкупі з такими складовими непрямого показника, які характеризують об'єми продукції, кількість абонентів та комунікаційну інтенсивність. Наприклад, кількість сигнальних інформацій, які направлені абонентам ВРІ за певний проміжок часу; кількість інформацій, що припадає на одне ДЗК тощо. Проте ці показники, знов таки, не враховують специфічність підготовки і надання кожної послуги і видання інформаційного продукту.
Зі сказаного видно, що ні для інформаційної продукції, ні для такої її різновидності як послуги, ні, тим паче, для загальної сукупності результатів і наслідків НІД, не можуть бути підібрані універсальні натуральні вимірники, за якими можна було б обліковувати їхній сумарний обсяг, засобами співставлення різнорідних видів продукції і послуг і приведення їх до єдиної розмірності. Між натуральними вимірниками і кількісною мірою існують суттєві протиріччя, які виражаються в специфіці інформації як продукції. Натуральні вимірники відображають лише певні якості продуктів і послуг, в той час як потрібна єдина міра обліку, яка б абстрагувала від конкретних особливостей інформаційної продукції і об'єднувала б різнорідні продукти і послуги.
Тим загальним, що об'єднує всю інформаційну продукцію, є лише вкладена в її виробництво праця, виражена в однорідних одиницях робочого часу. Витрати робочого часу на виробництво одиниці продукту і послуги є саме тою універсальною мірою обліку, котра нівелює різницю між конкретною корисною працею, і працею щодо створення різноманітних її видів, яка реалізується надалі у формі конкретної послуги чи товару. Будучи мірою праці, витрати робочого часу стають тим самим і мірою результатів, оскільки праця утворює субстанційну основу різноманітних видів продуктів і послуг.
Слід зауважити, що мірою праці і її результатів стають не будь-які витрати робочого часу, а тільки ті, що визнаються об'єктивно необхідними за даних умовах виробництва і визначаються через хронометражні заміри і фіксуються в нормах і нормативах. Тому нормативи з праці слід розглядати як безумовну умову обліку НІД.
Розрізняють нормативи:
" тривалості роботи: оптимальні терміни виконання як інформаційного процесу в цілому, так і його окремої частини;
" часу обслуговування обладнання: необхідний у заданих організаційно-технічних умовах час на обслуговування одиниці виробничого обладнання, робочого місця за певний проміжок часу;
" чисельності працівників: чисельність персоналу, мінімально необхідного для виконання інформаційних і інформаційно-технічних робіт;
" витрати матеріальних ресурсів: витрати основних і допоміжних матеріалів на продукцію, один процес, одиницю роботи, які встановлюються за всіма видами інформаційної діяльності на основі технологічних процесів (видавничих, бібліотечних, аналітичних тощо), виходячи з їхнього змісту.
Розробка і використання в інформаційному органі обгрунтованих нормативів сприяє рентабельності виробництва, тобто збільшенню прибутку.
Робочий час, потрібний для виконання одиниці певної інформаційної продукції називається трудоємкістю, звідси, норматив трудоємкості (Нт) - це кількість праці, необхідної для створення продукції, вираженої в годинах. Він є регулятором робочого часу, потрібного для виконання певної роботи (норма часу), або обсягу роботи, яка повинна бути виконана за одиницю часу (норма виробітку).
Нормативи трудоємкості поділяються на укрупнені, що враховують витрати часу на отримання закінченої інформаційної продукції, і диференційовані (поопераційні), що

 
 

Цікаве

Загрузка...