WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Маркетинг інформаційної продукції - Реферат

Маркетинг інформаційної продукції - Реферат

комерційної інформаційної продукції.
Зовнішнє інформаційне середовище - це суспільство в цілому або сфера суспільної діяльності, або ланки народного господарства (галузі, підприємства, установи), які розглядаються з інформаційного боку як цілеспрямовані системи, життєдіяльність яких забезпечується інформаційними зв'язками, підсиленими посередництвом електронної-обчислювальної техніки, а також економічне становище, яке зумовлює вироблення певної кількості інформаційних ресурсів і інформаційної продукції. Публічна бібліотека, приміром, діє на двох ринках - дозвілля і знань, а вузівська - на ринку знань, науки і молодіжних проблем тощо. До того ж, "ринок знань" можна поділити на "глибокі знання" і "інформацію". "Ринок дозвілля" - на види проведення дозвілля: культурно-просвітнє (читання, спорт, перегляд кінофільмів, телепередач, відвідування музеїв, картинних галерей тощо) і туризм і т. ін. Економічне становище визначає споживчий стан населення, його платіжноспроможність.
Далі потрібно вивчити внутрішнє середовище - зробити комплексний експертний аналіз діяльності базової установи (організації, закладу, підприємства) і безпосередньо її НІД . Цей аналіз ставить своєю метою виявити сильні і слабкі місця в діяльності, які можуть впливати на конкурентоспроможність товару на ринку. Щодо бібліотек, приміром, позитивним є те, що вони вступають у прямий контакт зі споживачем, в той час як іншим доводиться спілкуватися через посередників, а також те, що вона вже має накопичені роками матеріальні інформаційні ресурси (книжкові та інші фонди) і професійні кадри. Слабким місцем, і досить суттєвим, може бути невисока думка про можливості бібліотеки, яка склалася останнім часом у нашому суспільстві, відсутність досвіду діяльності в умовах конкуренції і знання ціноутворення на інформаційні продукти та послуги, погано укомплектовані фонди і некомпетентні кадри.
Наступне завдання маркетингу - виявлення спектру асортименту інформаційної продукції за яку споживач згоден платити, і зіставлення його з можливостями інформаційного органу. Це можна зробити через особисту бесіду-інтерв'ю з наявними чи потенційними споживачами ІП, або через анкету.
Успіх НІД при обмеженій кількості працівників може бути забезпечений тільки шляхом науково обгрунтованого вибору пріоритетів, на яких повинна бути зосереджена вся діяльність. Вибір пріоритетів необхідний як засіб, що дозволяє співставити головні цілі НІД з наявними засобами їх досягнення, і забезпечує найбільш раціональне використання інформаційних ресурсів з метою досягнення високої результативності діяльності органу. В якості пріоритетів може виступати адресна спрямованість інформації, найважливіші напрямки роботи галузі, цільові програми, інформаційне забезпечення процесів керівництва, провідних спеціалістів, розробників і втілювачів цільових і комплексних галузевих програм, напрямів діяльності тощо. При визначенні адресних пріоритетів необхідно враховувати також можливість отримання респондентами інформаційної продукції за іншими каналами, віддаючи перевагу тим, у кого таких можливостей менше. В частині тематичної спрямованості інформації і її носіїв теж повинні бути встановлені пріоритети.
Останній етап маркетингу - його введення - реалізація зроблених висновків і втілення в життя поставлених завдань.
Проведені дослідження і розрахунки можливо викличуть необхідність нового підходу до діяльності інформаційного органу, змусять до встановлення нових економічно-виробничих відносин зі своїм засновником і споживачами, тобто, викличуть необхідність прийняття ряду як тактичних, так і стратегічних рішень.
На стратегічній стадії прийняття рішення з реалізації маркетингу:
оцінюється масштаб і характеристики ринкових сегментів і вибирається засоби і методи їх покриття;
критично осмислюється інформаційна продукція, яка пропонується споживачам, а також матеріально-технічна база і кваліфікаційний рівень працівників;
переглядається і визначається асортимент, поєднання традиційних, але тих, які не втратили актуальності робіт, з втіленням нових напрямків, - навіть до зміни концепції НІД;
встановлюється ціна на визначену до виробництва продукцію, реально обгрунтовані цілі отримання прибутку;
розробляються способи стимулювання збуту товару з метою отримання прибутку і формування нових потреб у споживачів.
Тактична стадія являє собою "атаку" ринкових сегментів. Вона будується на взаємозв'язку зі споживачами для пропаганди певних послуг чи продуктів, які будуть використовуватися у вибраних сегментах. До тактичних відносяться:
? формалізація відносин зі споживачем інформації, тобто впровадження в практику роботи інформаційного органу ряду юридично-правових і регламентуючих документів, які визначають взаємовідношення інформатора і користувача інформацією. Так, інформаційне обслуговування юридичних осіб повинно будуватися на основі угоди на створення (передачу) інформаційного продукту чи послуги, предметом якої може бути науково-дослідна, проектна, інформаційна, аналітична і оглядова продукція. Угода повинна включати розділи: загальні положення, умови, розрахунки за інформаційні продукти чи послуги, зміни і розірвання угоди, відповідальність сторін та вирішення спорів, додатки. В додатках повинні бути представлені: календарний план виконання роботи, кошторис, протокол погодження договірної ціни. Фізичним особам товари продаються за встановленими виробником цінами;
? розробка і затвердження власних норм часу на інформаційні процеси з врахуванням специфіки даної інформаційної служби, які повинні бути директивними для планово-економічних органівзасновника;
? розробка комплексної оцінки результатів діяльності виконавців, яка грунтується на об'єктивних нормативних показниках;
? виявлення інформаційних потреб користувачів з метою концентрації зусиль інформаторів на найбільш "популярних" інформаційних послугах;
? удосконалення системи інформаційного забезпечення керівництва (ДЗК), маючи на увазі: по-перше, зменшення ризику прийняття невірних рішень керівництвом в умовах нестабільної економічної ситуації в країні і, по-друге, визнання системи ДЗК оптимальним каналом демонстрації корисності інформаційної служби для засновника;
? використання нових технологій обробки інформації, зокрема автоматизації інформаційних процесів.
Заключним етапом тактичних і стратегічних рішень має стати план введення бізнесу, який повинен постійно переглядатися, редагуватися відповідно до змін потреб споживачів, старіння інформаційної продукції і спаду попиту на неї.
Останній етап маркетингу - просування комерційної інформаційної продукції - товару на ринок, тобто діяльність з реклами і пропаганди своїх можливостей і інформаційної продукції, - повинно займати одне з провідних місць у формуванні аудиторії споживачів і реалізації продукції. Він реалізується через різні програми по зв'язкам з громадськістю (рublic relation). Це можуть бути: оперативні бюлетені, інформаційні листівки, буклети, брошури, проспекти, каталоги, рекламні листівки, співробітництво з ЗМІ, презентації, виставки-продажі тощо.
На цій стадії інформаційний орган повинен вирішити такі питання, як: механізм "передачі" від виробника споживачу товару (безпосередньо або через посередника), хто, де, коли і як буде його "продавати". Слід знати, що до поняття "продаж" і "передача" обов'язково включається і персонал, який виступає в ролі посередника при пошуку споживачем інформації в інформаційному органі, і кур'єр, який здійснює доставку, і водій, який розвозить продукцію. При цьому слід ясно розуміти, що без відповідних технічних засобів, таких як телекси, факси, ПК, різноманітні відеосистеми, телекомунікаційні пристрої, електронна пошта тощо, інформаційний орган існувати і розвиватися в наш час ефективно не зможе.
Список літератури
Закон України. Про захист інформації в автоматизованих системах: Затверджено 5 лип. 1994 р. // Відомості ВРУ. - 1994.- № 31. - Ст. 286.
Закон України. Про інформацію: Закон України: Затверджено 2 жовт. 1992 р. // Відомості ВРУ. -1992. - № 48. - Ст. 650.
Закон України. Про науково-технічну інформацію: Затверджено 25 черв. 1993 р. // Відомості ВРУ. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
Закон України. Про національну програму інформатизації: Затверджено 4 лют. 1998 р. // Уряд. кур'єр.- 1998.-12 берез.

 
 

Цікаве

Загрузка...