WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Маркетинг інформаційної продукції - Реферат

Маркетинг інформаційної продукції - Реферат


Реферат на тему:
Маркетинг інформаційної продукції
Маркетинг інформаційної діяльності є необхідним компонентом для визначення напрямку комерційної науково-інформаційної діяльності, видів продуктів і послуг, штату і кваліфікації працівників. Особливо важливе ретельне маркетингове дослідження у вже існуючих підвідомчих інформаційних підрозділах з невеликою кількістю працівників. Воно дасть змогу звільнитися від зайвої, нікому не потрібної продукції, збалансувати свої ресурсні можливості з потребами споживачів, ввійти у керівні органи з пропозиціями щодо покращання становища установи та її бізнесових можливостей.
В зв'язку з новими економічними відносинами перед підвідомчими інформаційно-довідковими службами й відділами постала проблема визначення рентабельності їхньої діяльності і комерційної вартості інформаційних продуктів та послуг, які раніше надавалися ними безплатно у порядку планової діяльності, тобто стала нагальною потреба маркетингу.
Як було показано раніше, інформаційним продуктам (послугам) притаманні всі проблеми життєвого циклу "товару" - виробництво, впровадження, ріст попиту і його спад, - а тому по відношенню до них можуть бути успішно використані майже всі прийоми класичного маркетингу.
Розглядаючи питання маркетингу в інформаційній сфері, в тому числі і бібліотечній, майже всі автори останнім часом зосереджують свою увагу на маркетингу підготовки, розробки та експлуатації комерційних автоматизованих баз даних, випускаючи з поля зору те, що інформаційна продукція створювалася і продовжує створюватися інформаційними органами в неприбуткових галузях (освітній і культурно-мистецькій) традиційним способом, тобто використовуючи людський потенціал і переважно паперові носії. Засоби зв'язку і комп'ютерні технології є лише допоміжним знаряддям для фіксації, накопичення, зберігання і поширення інформації.
У 1988 р. ЮНЕСКО видало "Основи викладання курсу маркетингу в учбових закладах по підготовці бібліотекарів, документалістів і працівників архівів", в якому визначено бібліотечний маркетинг - як систему управління бібліотечною справою з позиції комерційної реалізації послуг, які бібліотека надає.
Численні визначення "маркетингу інформаційної продукції" в інших джерелах можна звести до такого - це процес вивчення і виявлення реальних і потенційних споживачів певних інформаційних продуктів і послуг, які здатний (підкреслимо, здатний, з огляду на свої матеріально-технічні і кадрові ресурси) надавати виробник споживачеві для взаємної користі (з боку споживача - швидко отримати потрібну якісну інформацію, з боку виробника - кошти для своєї діяльності). Коротко кажучи - це вивчення ринку інформаційної продукції, її рентабельності, конкурентоспроможності і дієвості.
Отже, маркетинг НІД - це дослідницька діяльність у сфері виготовлення, збуту і обороту інформаційного товару, тобто дослідження виробництва, реалізації, конкурентоспроможності та попиту на інформаційну продукцію з метою формування ринку інформаційних продуктів і послуг та управління цим ринком.
Основний принцип маркетингу полягає в двоєдиному, взаємодоповнюючому підході. З одного боку, це - ретельне і всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб споживачів; орієнтація виробництва з огляду на ці складові; адресність інформаційної продукції. З іншого - активний вплив на ринок і існуючий попит, на формування потреб і купівельних переваг. Це положення визначає основу маркетингу, зміст його головних елементів і функцій. Найбільш важливими серед них є: комплексне вивчення ринку; планування товарного асортименту; розробка заходів для більш повного задоволення існуючих потреб наявних і потенційних споживачів; планування і здійснення збуту; вплив на організацію управління виробництвом інформаційної продукції.
Маркетинг у НІД повинен бути спрямований на вироблення пропозицій щодо змісту і форми та надання інформаційних послуг, які мають інтерес для споживачів і на формування ринку цін на послуги, тобто на пристосування інформаційного виробництва до потреб ринку, коли ставиться завдання не стільки продавати продукти і послуги, скільки випускати ті з них, котрі на даний момент користуються найбільшим попитом і можуть бути продані з найбільшою ефективністю. Він потребує не тільки комплексної експертної оцінки купівельної спроможності споживача, а й засобів по перетворенню в ефективний попит певної інформаційної продукції, по просуванню її до споживача, і є важливою передумовою успішного інформаційного бізнесу. Наслідки оцінки ринку повинні стати підгрунтям для визначення напрямів політики ціноутворення.
Система маркетингу, як правило, передбачає:
вивчення існуючого і потенційного попиту споживачів на інформаційний товар (продукти і послуги) шляхом організації комплексного вивчення стану ринку і перспектив його розвитку;
організацію НІД щодо створення нових зразків і видів інформаційної продукції;
планування й організація підготовки продукції на запити споживачів;
удосконалення системи і методів збуту інформаційної продукції як товару;
пропаганду, рекламу як свого товару, так і науково-інформаційної діяльності.
Практичний інтерес представляють такі напрями, як:
- можливість використання програмно-цільового методу і комплексного підходу для вирішення проблем інформаційного ринку;
- гнучкість організаційно-управлінських форм НІД і їхня відповідність поставленим цілям і завданням;
- організація систематичного і всебічного вивчення внутрішнього і зовнішнього ринку інформаційної продукції і перспектив її розвитку;
- комплексний підхід до проблем створення нових видів інформаційної продукції;
- методи цілеспрямованого удосконалення реалізаційної діяльності інформаційного органу на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- прийоми комплексного впливу на споживачів інформаційних товарів з використанням реклами, виставок, особистих контактів та інших засобів;
- організація комп'ютеризованої системи інформаційних послуг через створення банків і баз даних відповідно до ринкового попиту на цю продукцію.
Сьогодні виграш у конкурентній боротьбі визначається тим, яка з сторін володіє найбільш якісною і повною інформацією, хто швидше і глибше може обробити величезну кількість даних. Перевагу буде мати те підприємство, яке зможе зібрати, обробити і передати споживачам необхідну науково-технічну і маркетингову інформацію в найкоротші терміни. Зрозуміло, що вирішення цих завдань у великій мірі залежить від того, наскільки високий рівень інформаційних технологій, професіоналізму фахівців і наявних інформаційних ресурсів.
На основі теорії класичного маркетингу розглянемо маркетинг НІД відповідно до потреб інформаційного бізнесу в неприбутковій сфері, якими є культура, мистецтво і освіта.
Успіх маркетингу НІД в некомерційних структурах, перш за все залежить від визначення свого місця на інформаційному ринку з точки зору споживача, а не зі своїх потреб.
Для досягнення цих цілей потрібно зробитиряд кроків:
1. Маркетинг НІД.
1.1. Вивчення зовнішнього середовища, в якому функціонує інформаційний орган (масштаби ринку, тенденції в його розвитку, структура, сегментація).
1.2. Вивчення внутрішнього середовища (можливості самого інформаційного органу для задоволення потреб потенційних споживачів у його продуктах та послугах).
1.3. Виявлення спектру інформаційної продукції за яку споживач згоден платити.
2. Реалізація маркетингу.
2.1. Стратегія (вибір цільових сегментів ринку, мотивація цього вибору).
2.2. Тактика-розробка основних елементів ринку.
Слід наголосити на тому, що маркетингове дослідження повинно охоплювати всі підрозділи підприємства, організації чи установи-засновника, які в тій чи іншій мірі причетні до створення і надання споживачам інформаційної продукції з метою їх координації і виключення дублювання. Особливо це стосується бібліотек. Вся комерційна і некомерційна інформаційна продукція (довідкова, бібліографічна, методична чи будь-яка інша), яка виробляється в даній бібліотеці (всіма без винятку її підрозділами) повинна координуватися, входити в єдиний план НІД і обліковуватися й контролюватися одним підрозділом, а саме - інформаційним органом.
З наведеного плану маркетингу видно, що перш за все, необхідно вивчити взаємодію інформаційного органу з середовищем потенційних споживачів

 
 

Цікаве

Загрузка...