WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Види і асортимент інформаційної продукції - Реферат

Види і асортимент інформаційної продукції - Реферат


Реферат на тему:
Види і асортимент інформаційної продукції
Підвищення ролі і значення інформації в суспільному житті викликало необхідність виділення інформаційної діяльності в самостійну область. Якщо робоча сила, засоби виробництва і предмети праці - основні елементи в умовах виробництва, то інформація - це важливий ресурс економіки, товар, який є результатом всієї людської діяльності, елемент і основа процесу управління та прийняття рішень.
В змістовому значенні інформація - це знання. Але не всі знання і не при будь-яких умовах стають інформацією. Інформацією можуть стати лише нові знання, що мають елемент несподіваності, при чому ті з них, котрі можуть бути корисними в контексті поставленої цілі. Образно кажучи, інформація - це знання, перероблені так, щоб зробити можливим їхнє перетворення в "силу".
Отже інформація і інформаційна діяльність це закінчений процес отримання, переробки і передачі знань, який починається з надходження до комунікатора (інформаційного органу) первинних відомостей і закінчується настройкою кожного елемента системи створення інформації на досягнення цілі і перетворенням об'єкта в нове цільове утворення з врахуванням вимог комуніканта (споживача). Ефективність інформаційної діяльності визначається інтелектуальним змістом довідково-інформаційних фондів на будь-яких носіях і кваліфікаційним рівнем фахівців.
Інформаційна індустрія або "індустрія знань", за визначенням Ф.Махлупа (США), включає п'ять видів інформаційної діяльності:
наукові дослідження і розробки;
освіта;
засоби масового спілкування;
інформаційні машини;
інформаційні послуги.
Американські вчені ввели і таке поняття, як первинний і вторинний інформаційний сектор.
Первинний інформаційний сектор - це сектор, який виробляє продукцію і послуги, пов'язані з обробкою, розподілом і передачею інформації (видавництва, розробники програмного забезпечення і т. ін.).
Вторинний інформаційний сектор - це вся інформаційна діяльність (збір, зберігання, розподіл і споживання інформації), яка має місце при виробництві інформаційних продуктів і послуг (бібліотеки, довідкові і інформаційні служби та ін.).
Основними видами інформаційної діяльності як прояву суто інформаційних технологій є:
1. Наукова діяльність і проектні розробки;
2. Редакційно-видавнича діяльність;
3. Кредитно-фінансова діяльність;
4. Народна освіта;
5. Розповсюдження інформації і зв'язок;
6. Засоби масового спілкування (книги, музика, картини тощо);
7. Управлінська діяльність.
До видів інформаційної діяльності включаються також виробники інформаційної техніки і матеріальних носіїв інформації, а також обслуговування інформаційних технологій. Ця діяльність визначається терміном "інформатика", який вбирає в себе формування, зберігання, передачу, використання інформаційних ресурсів на основі комп'ютерних технологій і їх соціальної корисності.
За своєю специфікою науково-інформаційна діяльність (надалі - НІД) типу бібліотечної включає 2, 4, 5 і 6 види інформаційної діяльності і представляє вторинний інформаційний сектор. Вона підпорядкована наданню різноманітних (освітніх, дозвільних, комунікаційних і т. ін.) матеріалізованих і нематеріалізованих продуктів і послуг.
У довідниках, енциклопедіях та інших джерелах "послуга" визначається як дія, що приносить користь іншому, або як робота, яка виконується для задоволення чиїхось потреб, тобто - певна доцільна діяльність, яка існує у формі корисного ефекту праці - товару, продукту. Таким чином, підкреслюється, що основою послуги повинно бути задоволення потреб через корисний ефект праці, а, як відомо, корисний ефект праці є умовою будь-якої виробничої діяльності.
Підготовка і реалізація інформаційної послуги, як і будь-якої продукції, складається з певних етапів технологічного процесу, які характеризуються виконанням цілої низки операцій, що приводять до отримання проміжного і кінцевого результату - продукції та її реалізації (див. Схему на
с. 8).
Ця схема дозволяє сформулювати визначення інформаційної діяльності як роботи інформаційного органу по здійсненню певного технологічного науково-інформаційного процесу, спрямованої на виготовлення інформаційної продукції (продуктів і послуг) і доведення отриманого кінцевого результату до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб чи запитів. Проміжний результат інформаційної діяльності, як і
Узагальнена схема виробництва (підготовки) і реалізації
інформаційної продукції
будь-якої виробничої, виступає у формі інформаційного продукту конкретних технологічних операцій або їхньої сукупності, кінцевий - у формі його реалізації. Вихідною сировиною для виконання технологічних процесів з метою отримання інформаційного продукту є потік будь-яких джерел інформації, які потребують додаткової обробки з метою наближення їх до умов споживання, тобто для отримання кінцевого результату інформаційної технології.
Інформаційні органи випускають два види інформаційної продукції, а саме:
науково-технічну продукцію, яка створюється на замовлення або в процесі науково-технічної діяльності в ініціативному порядку і яка відноситься до сфер науки, техніки і виробництва. До цієї групи відносяться технічні рішення, в т. ч. винаходи і промислові зразки, технічна документація, ноу-хау, програмні системи, що реалізують інформаційні і інші технології. Специфічним видом науково-технічної продукції цієї групи є аналітичні матеріали - наслідки аналізу опублікованих і неопублікованих матеріалів. Предметом купівлі можуть бути матеріали, як спеціально підготовлені на замовлення, так і раніше виконані і реалізовані новому замовнику. До даного виду продукції може бути використаний ринковий механізм формування договірних цін, хоч дефіцит попиту нерідко призводить до довільного їх визначення. Слід підкреслити, що найбільш перспективним напрямком створення цього виду інформаційного продукту є шлях, пов'язаний з його

 
 

Цікаве

Загрузка...