WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці - Реферат

Проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці - Реферат

прав учасників кримінального процесу.
Розділ V "Участь інформації з обмеженим доступом в міжнародному інформаційному обміні" визначає пріоритетність дії міжнародних договорів, укладених Україною, які набрали чинності, визначає особливості обігу конфіденційної інформації, а також таємної інформації, що не становить державної таємниці, та її окремих видів, встановлює обмеження діяльності з міжнародного інформаційного обміну та здійснення контролю за нею.
Розділ VI "Відповідальність за порушення законодавства про інформацію з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці" визначає суб'єктів правопорушень, які посягають на цілісність, достовірність, законну приналежність інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці, права учасників суспільних відносин, що виникають з приводу такої інформації, передбачає основні види зазначених правопорушень, встановлює порядок відшкодування моральної та матеріальної шкоди, право на судовий захист.
Розділ VII "Прикінцеві та перехідні положення" присвячений введенню Закону в дію та його кореляції з іншими законодавчими актами.
Структура законопроекту має наступний вигляд:
Розділі ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Cтаття 1. Мета та завдання Закону Стаття 2 .Сфера дії Закону
Стаття 3. Місце Закону в системі інформаційного законодавства України Стаття 4. Визначення термінів
Стаття 5. Інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці Стаття 6 . Інформація про особу та режим доступу до неї
Стаття 7. Єдині вимоги до матеріальних носіїв таємної інформації, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави
Стаття 8. Державні гарантії безпеки інформації з обмеженим доступом Стаття 9. Контроль за додержанням законодавства про інформацію з обмеженим доступом
Розділ II ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
Стаття 10. Право власності органів державної влади на інформацією з обмеженим доступом
Стаття 11. Доступ органів державної влади до інформації з обмеженим доступом
Стаття 12. Обов'язки власника або суб'єкта інформації з обмеженим доступом щодо забезпечення доступу до неї органів державної влади
Стаття 13. Обов'язки органів державної влади щодо забезпечення інформації з обмеженим доступом, яка перебуває в їхньому віданні
Стаття 14. Придбання інформації з обмеженим доступом органами державної влади, вилучення її у власність держави
Розділ III КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Стаття 15. Інформація, яка може бути віднесена до категорії конфіденційної
Стаття 16. Повноваження з віднесення інформації до категорії конфіденційної та зняття обмеження доступу до неї
Стаття 17. Окремі види конфіденційної інформації
Стаття 18. Порядок та принципи віднесення інформації до категорії конфіденційної та зняття обмеження доступу до неї
Стаття 19. Початок та закінчення дії обмеження доступу до конфіденційної інформації
Стаття 20. Надання грифа обмеження доступу матеріальним носіям конфіденційної інформації
Стаття 21. Фінансування заходів з віднесення інформації до категорії конфіденційної та її захисту
Стаття 22. Конфіденційна інформація як об'єкт права власності та інтелектуальної власності
Стаття 23. Суб'єкти конфіденційної інформації
Стаття 24. Порядок визначення вартості конфіденційної інформації
Стаття 25. Обіг конфіденційної інформації
Стаття 26. Порядок передачі конфіденційної інформації
Стаття 27. Обов'язки працівників щодо конфіденційної інформації роботодавця
Стаття 28. Доступ до конфіденційної інформації
Стаття 29. Термін зберігання конфіденційної інформації
Стаття ЗО. Страхування конфіденційної інформації
Розділ IV ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ СТАНОВИТЬ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
Стаття 31. Інформація, яка може бути віднесена до категорії таємної Стаття 32. Повноваження з віднесення інформації до категорії таємної
Стаття 32. Повноваження з віднесенням інформації до категорії таємної
Стаття 33. Порядок та принципи віднесення інформації до категорії таємної та зняття обмеження доступу до неї
Стаття 34. Початок та закінчення дії обмеження доступу до таємної інформації
Стаття 35. Надання грифа обмеження доступу матеріальним носіям таємної інформації
Стаття 36. Фінансування заходів, пов'язаних з віднесенням інформації до категорії таємної та її захистом
Стаття 37. Таємна інформація як об'єкт права власності та інтелектуальної власності
Стаття 38. Суб'єкти таємної інформації
Стаття 39. Обіг таємної інформації
Стаття 40. Доступ до таємної інформації
Стаття 41. Термін зберігання таємної інформації
Стаття 42. Службова таємниця
Стаття 43. Військова таємниця
Стаття 44. Таємниця нарадчої кімнати
Стаття 45. Лікарська таємниця
Стаття 46. Адвокатська таємниця
Стаття 47. Таємниця повідомлень, що передаються засобами зв'язку
Стаття 48. Банківська таємниця
Стаття 49. Таємниця страхування
Стаття 50. Таємниця усиновлення
Стаття 51. Таємниця попереднього слідства та дізнання
Стаття 52. Таємниця вчинюваних нотаріальних дій
Стаття 53. Професійна таємниця
Стаття 54. Інша передбачена законом таємна інформація
Стаття 55. Страхування відповідальності суб'єктів таємної інформації
Розділ V УЧАСТЬ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБМІНІ
Стаття 56. Міжнародні договори
Стаття 57. Участь конфіденційної інформації в міжнародному інформаційному обміні Стаття 58. Участь таємної інформації в міжнародному інформаційному обміні Стаття 59. Обмеження діяльності з міжнародного інформаційного обміну
Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
Стаття 60. Порушення законодавства про інформацію з обмеженим доступом та відповідальність за їх скоєння
Стаття 61. Відшкодування шкоди Стаття 62. Оскарження та судовий захист
Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Законові.
У підсумку можна зазначити, що законопроект, про який йдеться, адекватновідображає сучасний стан розвитку інформаційних відносин, що виникають з приводу інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці, та відповідає нагальним потребам нашої держави та суспільства. На сьогоднішній день аналогів запропонованого законопроекту в Україні не існує.
Список використаної літератури:
1. Конституція України // Закони України. - Т.10. - К, 1997.
2. Закон України "Про інформацію" від 2.10.1992р. //Закони України. - Т.4. - К., 1996.
3. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994р.// Закони України. - Т.7. - К, 1997.
4. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991р. //Закони України. - Т.1. - К., 1996.
5. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.. КМ України , Постанова КМ № 1893 від 27.11.98 // www.liga.kiev.ua
6. Закон України "Про рахункову палату" від 11.076.1996 р. //Закони України. - Т.11. - К., 1997.
7. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 13.01.2000р.// www.liga.kiev.ua
8. Закон України "Про інформацію з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці": проект, підготовлений НДЦ "ТЕЗІС" НТУУ "КПІ" на замовлення Держкомсекретів України. - К., 1999. -25 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...