WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Підприємницьке шпигунство в системі інформаційних злочинів (пошукова робота) - Реферат

Підприємницьке шпигунство в системі інформаційних злочинів (пошукова робота) - Реферат

власності будь-які незаборонені законом дії.
Строк дії права на секрет виробництва, як правило, чітко не визначається, оскільки це інформація має здатність вибувати зпід контролю власника і ставати надбанням третіх осіб, і зумовлений строком дії умов збереження конфіденційності інформації. Таким чином, за змістом і виходячи з букви закону (ст.30 закону "Про підприємства в Україні" [6]) секрети виробництва можуть бути предметом комерційної таємниці. Російське законодавство (ГК РФ), наприклад, відносить його до службової та комерційної таємниць.
Інші дослідники вважають, що існують три загальновизнані в світі форми інтелектуальної власності: авторське право, патентне право, та інститут комерційної таємниці, тобто серед об'єктів промислової власності виділяють такі, що захищаються за допомогою патентного права, а також такі, захист яких здійснюється за режимом комерційної таємниці. Така концепція також має істотні вади, оскільки фактично включає інститут комерційної таємниці до промислової власності. Однак слід зазначити, що, з одного боку, інформація, яка є об'єктом промислової власності, може й не становити комерційної таємниці, а з іншого - предметом комерційної таємниці може бути не лише та інформація, яка є об'єктом промислової власності або інтелектуальної власності взагалі. До речі, останнє положення і зумовлює назву складу злочину (ст.1486), предметом якого є відомості, що становлять комерційну таємницю - підприємницьке шпигунство, на відміну від традиційного терміну "промислове шпигунство" (рос. "промышленный шпионаж").
Комерційна таємниця, таким чином, - це особливий різновид конфіденційної інформації, що має дійсну або потенційну цінність, оскільки є невідомою третім особам за умови, що законодавець не передбачає вільного доступу до неї, а власник чи уповноважена ним особа вживає заходів щодо охорони конфіденційності такої інформації. Склад відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначається відповідним суб'єктом інформаційних відносин з урахуванням зазначених в законі обмежень. В такому вигляді є відомості (інформація), що становлять комерційну таємницю і виступають предметом підприємницького шпигунства.
Наступною обов'язковою об'єктивною ознакою підприємницького шпигунства є об'єктивна сторона, яка реалізується шляхом здійснення активних дій.
Стаття 1486 КК України передбачає відповідальність за два самостійні склади злочинів:
1) незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю;
2) незаконне використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності.
Під незаконним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю, слід розуміти добування протиправним способом відомостей, які відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю (ст.16 закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [9, 13]). Здійснення підприємницького шпигунства в формі незаконного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, спрямоване на організацію витоку інформації. Відповідно до чинного законодавства, для того, щоб визнати діяння "неправомірним збиранням комерційної таємниці", спосіб збирання відомостей обов'язково має бути протиправним.
Поняттям "протиправного способу добування" має охоплюватись і неправомірне обернення відповідних відомостей у володіння, в тому числі за умов правомірного доступу. Таким чином, протиправність збирання є обов'язковою умовою визначення певного діяння як злочинного. Однак власне щодо злочину, передбаченого ст.1486 КК, закон не передбачає якогось певного способу вчинення злочину як обов'язкову ознаку об'єктивної сторони (тут йдеться вже не про "спосіб збирання", а про "спосіб незаконного збирання"), або як кваліфікуючу ознаку.
Способи вчинення незаконного збирання можуть бути різними, зокрема: вилучення, в тому числі викрадення, матеріальних носіїв інформації, яка становить комерційну таємницю (документів, що містять відповідні відомості, або предметів матеріального світу, певні ознаки яких можуть бути досліджені з метою встановлення необхідної інформації [19]), незаконне дослідження носіїв опосередкованої інформації (технічних демаскуючих ознак, що містяться у власних або відображених фізичних полях об'єктів, які захищаються, а також у їхніх слідах у навколишньому середовищі) [19, 24], незаконне ознайомлення з такими документами або предметами в будь-який спосіб, порушення таємниці повідомлень, організація витоку мовної інформації, одержання відомостей від осіб, які ними володіють за плату (в цьому випадку йдеться про осіб, які не мають права розпоряджатися відповідною інформацією) чи шляхом застосування погроз або насильства.
Зазначені дії (як і інші зочинні дії в інформаційній сфері) також можуть бути вчинені фізичним (безпосередні дії людини, що завдають шкоди інтересам, які охороняються законом, та правам суб'єктів інформаційних правовідносин, що спрямовані на організацію витоку інформації), чи технічним (організація витоку інформації технічними каналами) способами. Під каналами витоку інформації слід розуміти джерела інформації, середовища розповсюдження сигналів та апаратуру зйому інформації.
Фізичний спосіб скоєння в більшості випадків спрямований не на інформацію безпосередньо, а на її матеріальні носії (викрадення), в той час як злочини, що вчинені технічним способом, найчастіше не зачіпають цілісність та приналежність матеріальних носіїв. У сучасних умовах широкого розповсюдження набуває технічний спосіб незаконного збирання інформації шляхом використання інформаційних мереж як глобальних (напр., Іnternet [14]), так і локальних. В якості прикладу таких злочинів можна навести викрадення баз даних з інформацією про клієнтів шляхом підключення до банківських інформаційних мереж.
Досить різноманітними є також засоби вчинення злочину технічними каналами. Для досягнення мети підприємницького шпигунства шляхом зйому інформації за допомогою технічних засобів застосовуються: акустичні засоби (спрямовані або вмонтовані мікрофони, вібродатчики), лазерні засоби зйому мовної інформації, засоби зйому інформації з дротів та комунікацій, засоби перехоплення побічних випромінювань, закладні пристрої, комп'ютерна техніка, в тому числі її інформативні частини. Засоби вчинення підприємницького шпигунства в формі незаконного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, так само, як і інші ознаки об'єктивної сторони підприємницького шпигунства (місце, час та обставини вчинення), не мають значення для кваліфікації злочину, але можуть бути враховані судом під час призначення покарання винній особі.
Злочин у формі незаконного збирання з метою використання інформації, що становить комерційну таємницю, слід вважати закінченим з моменту вчинення дій спрямованих на незаконне збирання відомостей, що містять комерційну таємницю, незалежно від їх подальшоговикористання та настання шкідливих наслідків. Це значить, що склад підприємницького шпигунства в зазначеній формі

 
 

Цікаве

Загрузка...