WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

/ М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін За ред. Професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ: Юрінком Інтер - Харків: Право, 2001. - С.89.
[8] Див.: Конституція України. // Відомості верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 114.
[9] Див.: Ст. 2 ст. 38 Закону України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ. / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - С. 650.
[10] Див.: Ч.1 ст. 2 Закону України "Про власність" № 697-ХІІ від 7 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. - Ст.249.
[11] Див.: Кравцов С.Ф. Предмет преступления: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.08./Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова. - Ленинград,1976. - С. 9; Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. - Харьков: Вища школа, 1982. - С.с. 127-143.
[12]Див.: 76-6-106.1. Criminal Code of State Utah. // http://www.utahcusa.criminal.codes.ng.htm
[13] Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 травня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001. - С. 902.
[14] Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. - К., - "ФОРУМ", 2001., у 2-х ч. - Особлива частина. - С 721.
[15] Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. освіти / М.І.Бажанов, В.Я.Тацій, В.В.Сташис, І.О.Зінченко та ін.; За ред. Професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. - С. 363.
[16] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - С.с. 783-784.
[17] Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 травня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001. - С. 902; Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. - К.: "ФОРУМ", 2001., у 2-х ч. - Особлива частина. - С 721.
[18] Див. П.1.47 ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Видання офіційне. - Київ: Держатсндарт України, 1994.
[19] Див.: Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. Автореф. дис. ...... канд. юрид. наук. -Харків, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2002. - С.10 (21 с.)
[20] Див.: ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Офіційне видання. - К.: Держстандарт, 1994.
[21] Див.: Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. освіти / М.І.Бажанов, В.Я.Тацій, В.В.Сташис, І.О.Зінченко та ін.; За ред. Професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. - С. 385.
[22] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - С.783.
[23] Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. - К., - "ФОРУМ", 2001., у 2-х ч. - Особлива частина. - С 722.
[24] Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. освіти / М.І.Бажанов, В.Я.Тацій, В.В.Сташис, І.О.Зінченко та ін.; За ред. Професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. - С. 385.
[25] Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 травня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001.- С. с. 902-903.
[26] Див. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - С.783.
[27] Ст. 1 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 5 липня 1994 року. // Закони України.
[28] Ст. 1 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 5 липня 1994 року. // Закони України.
[29] Див. П. 1.1 ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення. -К.: Держстандарт України, 1994.
[30] Див.: Компьютерные системы в обучении экономистов. ( Рос. АН.Центр. економ.-мат. Ин-т) / Отв. ред. Б.П.Суворов. - М., 1992. - 184 с.; Компьютерные системы управления химико-технологическими процессами: метод. Рекоменд. /Подгот. Ю.А.Остапенко, Л.Д.Ярощук. - К.:О-во "Знание" УССР, 1990. - 22 [1] с.; Комп'ютерні системи в акушерстві і гінекології: навч. пос. для ст-тів мед. ін-тів, субординаторів, інтернів./ В.І.Гищенко, М.О.Щербина, І.Ю.Кузьмина, та ін. Харк. мед. ін-т. - Х, 1993 - 95 с.
[31] П. а ст. 1 Конвенції про кіберзлочинність( Цит. за Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. - М.: "Издательство "Юрилитинформ"", 2002. - 496 с.)
[32] Див.: Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.П. Горкин. - М.: Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2000.-С. 351.
[33] Див.: П. 7.18. "Мережа обчислювальних машин". ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Офіційне видання. - К.: Держстандарт, 1994.
[34] Див.: В.Н. Кононыхин. Сети ЭВМ: учебное пособие по курсу "Системы и сети телеобработки данных" / Под ред. В.Н. Четверикова. - М.: Изд-во МВТУ, 1989. - С.4.
[35] Див.: П. 7.6. "Термінал (в АС)". ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Офіційне видання. - К.: Держстандарт, 1994.
[36] Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 травня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001. - С. 903.
[37] Кримінальне право України: Особлива частина: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. освіти / М.І.Бажанов, В.Я.Тацій, В.В.Сташис, І.О.Зінченко та ін.; За ред. Професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. - С. 385.
[38] Див. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.П. Горкин. - М.: Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2000.-С. 351.
[39] Див.: П. 7.19. "Лінія зв'язку". ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Офіційне видання. - К.: Держстандарт України,1994.
[40] Див.: Ст. 1 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 5 липня 1994 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №31.- С. 286.
[41] Див.: Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII.// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - С. 650.
[42] Див.: Брайан Артур. Інтернет-бум только начинается!// Internet UA. - 2002.- № 4. - С. 31
[43] Див.: Закон України "Про науково-технічну інформацію" № 3322-XII від 25 травня 1993 року. - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
[44] Стаття 1 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах". - Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31. С. 286.
[45] Кримінальне право

 
 

Цікаве

Загрузка...