WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

автоматизованих системах як "сукупність усіх даних і програм, які використовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення"[44]. Інформація в автоматизованих системах є синонімом термінів "комп'ютерна інформація", та "інформація в комп'ютерних системах".
М.І.Панов вважає, що комп'ютерна інформація - це текстова, цифрова, графічна чи інша інформація (дані, відомості) про осіб, предмети, події, яка існує в електронному вигляді, зберігається у відповідних електронних носіях і може використовуватися, оброблятися або змінюватись за допомогою ЕОМ[45].
В.Г.Гончаренко комп'ютерну інформацію визначає як сукупність усіх даних і програм, що застосовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення[46]. Аналогічну думку щодо визначення поняття "комп'ютерна інформація" висловлюють і інші вчені.
При цьому деякі з них конкретизують визначення комп'ютерної інформації, як сукупність усіх даних і програм і змісту вказаних даних і програм, необхідність наявності у вказаної інформації ідентифікаційних реквізитів власника, який визначив режим (правила) її використання[47], а також вказують на місце знаходження вказаної інформації - "на носіях інформації в АЕОМ чи мережі АЕОМ"[48].
Останнє тлумачення, як видається, виключає можливість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які спрямовують свої дії безпосередньо на носії комп'ютерної інформації, що знаходиться за межами ЕОМ або комп'ютерної мережі, оскільки з предмета вказаного злочину виводиться інформація, яка знаходиться на гнучких та оптичних дисках. Тобто, якщо особа завдала шкоди інформації, яка знаходилась на дискеті, і при цьому самій дискеті не було завдано шкоди, то притягнути її до кримінальної відповідальності за реальний злочин стає неможливим.
Також, необхідно вказати, що оцінювання комп'ютерної інформації виключно як сукупності (єдності) програм, даних, файлів є недоцільним, через те, що кожна програма, файл або база даних також є різновидом комп'ютерної інформації, і кримінальна відповідальність повинна наступати за порушення цілісності або руйнування хоча б одного з вказаних предметів. В іншому випадку, тобто в разі визнання предметом злочину сукупності всіх програм, баз даних та файлів в електронно-обчислювальних машинах, втрачають сенс деякі з інших важливих положень. Наприклад, визначення в якості кваліфікуючої ознаки в ч. 2 ст. 361 КК України "заподіяння істотної шкоди" стає недоцільним, тому що за ч. 1 ст. 361 КК можна буде притягнути до кримінальної відповідальності лише особу, яка спричинила тотальну шкоду комп'ютеру, тобто, коли вона руйнівно вплинула на всю сукупність програмного забезпечення і інформації, що зберігалась в електронно-обчислювальній машині. В такому випадку відсутня диференціація між поняттям "шкода" і "істотна шкода", так як під поняття "шкода" підпадатиме виключно тотальний вплив на комп'ютерну систему - вплив на "сукупність всіх даних і програм". Якщо суб'єктом буде завдано шкоди одній програмі, така особа, відповідно до наведених тверджень, може уникнути кримінальної відповідальності.
Крім того, відсутній практичний сенс зазначати обов'язковою ознакою комп'ютерної інформації наявність у неї спеціального захисту, якщо злочин, що посягає на цілісність інформації не сформульовано як "Несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації". Досить вказати, на нашу думку, на наявність авторизації інформації, тобто фіксації її приналежності певному власникові або користувачеві.
Вважаємо за необхідне зазначити, що програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин, їх систем та комп'ютерних мереж, у відповідності з визначенням поняття "комп'ютерна інформація", безпосередньо належить до комп'ютерної інформації.
Однак, ми вважаємо також, що в деяких випадках, наприклад, при визначенні предмета злочину "Умисне розповсюдження шкідливих комп'ютерних програм", необхідне самостійне визначення поняття "програмне забезпечення" в сукупності з "технічним забезпеченням" електронно-обчислювальних машин, їх систем та комп'ютерних мереж. Шкода технічному забезпеченню автоматизованих систем може бути завдана лише опосередковано: впливу шкідливих програмних засобів зазнає програмне забезпечення, і таке "пошкоджене" програмне забезпечення здатне завдати шкоди технічному забезпеченню електронно-обчислювальних машин, їх системам або комп'ютерним мережам.
Законом України "Про авторське право і суміжні права №3792-XII від 23 грудня 1993 року в редакції Закону N 2627-III від 11 липня 2001року[49] визначаються поняття "база даних" (ст. 1 абз. 3) та "комп'ютерна програма" (ст. 1. абз. 14), які є різновидами комп'ютерної інформації, на які поширюється дія цього закону.
У відповідності з даним законом, комп'ютерною програмою визнається "набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)"[50].
База даних (компіляція даних), у відповідності з Законом України "Про авторське право і суміжні права, - це "сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів"[51].
Таким чином, поняттями "комп'ютерна програма" та "база даних" охоплюються два основні різновиди комп'ютерної інформації, які визнані предметом захисту авторського права та суміжних прав. Однак, Закон України "Про авторське право і суміжні права", не розкриває у своїх межах понять інших видів комп'ютерної інформації, наприклад,таких як програмно-математичні заходи захисту та інформація в Інтернет, зокрема, електронна пошта.
При цьому такі визначення на законодавчому рівні майже відсутні, або не співпадають. Так, у статті 1 Закону України "Про Національну Програму інформатизації" [52] база даних визначена, як "іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношення у визначеній предметній області". Тобто, таке тлумачення виходить за межі інформатизації і може застосовуватися як до віртуальних предметів, так і предметів матеріального світу. Таким чином, визначення комп'ютерної бази даних, як такої, відсутнє.
У ДСТУ 2226-93 "Автоматизовані системи. Терміни та визначення"[53] розкрите поняття комп'ютерних даних, згідно з яким даними визнається інформація, подана у формалізованому вигляді, придатна для зберігання, оброблення, пересилання та інтерпретації користувачем, прикладними процесами та технічними засобами.
На нашу думку, комп'ютерна база даних - це сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношення у визначеній предметній області, які можуть сприйматися, читатися, оброблятися та пересилатися за допомогою електронно-обчислювальної машини.
Крім того, ДСТУ 2226-93 дає визначення так званих інформаційних баз автоматизованої системи (комп'ютерної системи - Н.Р.), під якими розуміється

 
 

Цікаве

Загрузка...