WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

людей та персоналу, що здійснює цю діяльність[29].
На нашу думку, поняття "системи електронно-обчислювальних машин" не є тотожним до поняття "автоматизовані системи".
Під поняттям "їх системи" в контексті ст. 361 КК, на наш погляд, слід розуміти операційні системи електронно-обчислювальних машин, які забезпечують безпосередньо роботу на конкретній електронно-обчислювальній машині, а також спеціальні прикладні операційні системи, які призначені як до локальної роботи, так і для роботи в комп'ютерній мережі.
Так, до операційних систем електронно-обчислювальних машин належать, зокрема, такі операційні системи як Norton Commander, MS-DOS, Windows, які є пакетом програмного забезпечення для роботи на окремій електронно-обчислювальній машині, або в локальній мережі (в разі встановлення в локальній мережі мережевої версії операційної системи).
До операційних систем, які мають спеціальний прикладний характер, належать, зокрема, поширені на території колишнього СРСР бухгалтерські операційні системи, такі як "1-С" та "Товстий Ганс".
До операційних систем, які забезпечують роботу в комп'ютерній мережі, належать, зокрема, такі як Netscape Communicator, Internet Explorer, Opera тощо.
Операційні системи електронно-обчислювальних машин є складовими самих електронно-обчислювальних машин, роботу яких (загальну або специфічну) вони забезпечують.[30]
Тому, на нашу думку, поняття "комп'ютерні системи" є значно ширшим поняття "системи електронно-обчислювальних машин", а також понять "електронно-обчислювальні машини" та "комп'ютерні мережі". Тобто, поняття "комп'ютерні системи" поглинає "електронно-обчислювальні машини ( комп'ютери), їх системи та комп'ютерні мережі".
Аналогічну думку також висловлює А.Г.Волєводз, посилаючись, зокрема, на п. "а" ст. 1 Конвенції про кіберзлочинність, прийнятої 23 листопада 2001 року, відповідно до п. а ст. 1 якої, під комп'ютерною системою розуміється будь-який пристрій чи група взаємопов'язаних чи суміжних пристроїв, один чи більше з яких, діючи за програмою, здійснює автоматизовану обробку даних.[31]
Для остаточного визначення такої необхідності проведемо аналіз наукового визначення поняття "комп'ютерна мережа".
У популярній літературі комп'ютерною мережею визнається сукупність автономних електронно-обчислювальних машин, поєднаних лініями передачі даних для взаємного узгодження обміну інформацією.[32]
Держстандарт України визначає комп'ютерну мережу як систему "сполучених між собою комунікаційними засобами ЕОМ різної продуктивності та конфігурації"[33].
В.Н.Кононихін визначає інформаційно-обчислювальну мережу як сукупність територіально розмежованих ЕОМ і терміналів, поєднаних мережею телеобробки даних.[34] Під терміналом комп'ютерної системи розуміють "комплекс технічних та програмних засобів (від найпростішого пристрою введення-виведення даних до комп'ютера), призначений для зв'язку користувача з обчислювальною системою чи інформаційною мережею"[35].
Комп'ютерна мережа, як вважає П.П.Андрушко, - це комплекс з'єднаних лініями зв'язку АЕОМ чи їх систем.
Комп'ютерна мережа, за визначенням А.М.Ришелюка, - це сукупність програмних і технічних засобів, за допомогою яких забезпечується можливість доступу з однієї АЕОМ до програмних чи технічних засобів іншої (інших) АЕОМ та до інформації, що зберігається в системі іншої АЕОМ.[36]
На думку М.І.Панова, комп'ютерна мережа - це сполучення декількох комп'ютерів (ЕОМ) та комп'ютерних систем, що взаємопов'язані і розташовані на фіксованій території та орієнтовані на колективне використання загальних мережних ресурсів. Комп'ютерні мережі передбачають спільне використання ресурсів обчислювальних центрів (ОЦ), запуск загальних програм, які входять до комп'ютерних систем.[37]
Комп'ютерні мережі в межах невеликої території (підприємство, організація) зазвичай називаються локальними; мережі, які охоплюють значні простори (край, держава, континент) - глобальними[38]. Мережа Internet має визнаватися світовою комп'ютерною мережею.
На наш погляд, комп'ютерна мережа - це сукупність територіально розмежованих електронно-обчислювальних машин і терміналів (робочих місць), поєднаних каналами зв'язку, яка забезпечує автоматизовану обробку даних і можливість обміну інформацією, а також користування загальними ресурсами.
Під каналами або лініями зв'язку розуміють фізичні канали або середовище зв'язку між технічними засобами інформаційної мережі[39].
Отже, наведені поняття "електронно-обчислювальні машини", "системи електронно-обчислювальних машин" ("операційні системи" - Н.Р.), "комп'ютерні мережі" є більш вузькими поняттями, ніж поняття "автоматизовані системи", наведене в статті 1 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 5 липня 1994 року: "Автоматизована система (АС) - система, яка здійснює автоматичну обробку даних і до складу якої входять технічні засоби її обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення".[40] Однак, очевидно, що під таке визначення не підпадають комп'ютерні мережі, які є віддаленими терміналами та лініями зв'язку.
Конвенція про кіберзлочинність, щодо визначення електронно-обчислювальних машин, їх систем та комп'ютерних мереж, вживає, як було вказано вище, узагальнююче поняття - "комп'ютерні системи", під яким розуміє будь-який пристрій чи групу взаємопов'язаних чи суміжних пристроїв, один чи більше з яких, діючи за програмою, здійснює автоматизовану обробку даних. Виходячи з того, що Україна, як держава-учасниця Конвенції про кіберзлочинність, погодилась з прийняттям такої норми, поняття "комп'ютерні системи" може застосовуватись в Україні щодо предметів злочину, передбаченого ст. 361 КК України та в загальному розумінні сукупності електронно-обчислювальних машин, їх систем та комп'ютерних мереж.
На нашу думку, під узагальнюючим поняттям альтернативних предметів злочину передбаченого ст. 361 КК, а саме електронно-обчислювальних машин, їх систем та комп'ютерних мереж, слід вживати термін "комп'ютерні системи", який у повному обсязі охоплює зазначені альтернативні предмети.
Істотно важливим залишається визначення поняття "комп'ютерна інформація", яке є спірним і не має єдиного визнання.
ЗаконУкраїни "Про інформацію"[41] в ст. 1 визначає інформацію як документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Однак, у переліку видів інформації, визначеного ст. 8 даного Закону, комп'ютерна інформація не згадується. Тобто, законодавець не проявляє сучасного підходу до визначення комп'ютерної інформації як одного з найпопулярніших видів інформації[42], що існує в світі і в Україні.
До того ж поняття "комп'ютерна інформація" не включене до деяких нормативних актів, де її присутність як предмета захисту має бути обов'язковою. Так, у Законі України "Про науково-технічну інформацію" від 25 травня 1993 року щодо розкриття поняття "науково-технічна інформація" (ст. 1), жодне з понять "комп'ютерна інформація", "інформація в автоматизованих системах", "інформація в комп'ютерних системах", - не визначається.[43]
Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах", визначає інформацію в

 
 

Цікаве

Загрузка...