WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

Об’єкт та предмет злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж”: проблеми визначення (пошукова - Реферат

При цьому, слід зауважити, що деякі фахівці не відносять до кола альтернативних предметів злочину комп'ютерну інформацію[17], яка прямо вказана в статті 361 КК України як предмет, на перекручення або знищення якого направлені дії злочинця. Вважаємо, що невизнання комп'ютерної інформації окремими фахівцями предметом злочину обумовлено "матеріалістичним" підходом класичної теорії кримінального права до визначення предмета злочину як певних матеріальних цінностей. В той час, комп'ютерна інформація є предметом віртуальним, тобто "умовним, фізично відсутнім, але за допомогою спеціальних методів наданим у розпорядження"[18].
На нашу думку, під віртуальним слід розуміти такий предмет об'єктивного світу, який створений за допомогою спеціальних методів та (або) способів, є фізично відсутнім, але має зовнішнє представлення, або може набути такого представлення за допомогою спеціальних методів або способів впливу.
О.Н.Радутний, досліджуючи інформацію як предмет злочину, дійшов висновку, що сьогоденні реалії вимагають визнати в подальшому "предметом злочину речі або інші явища об'єктивного світу (інформація, енергія тощо), з певними властивостями яких кримінальний закон пов'язує наявність у діянні особи складу конкретного злочину.[19]
Однак, якщо аналізувати предмет злочину у відповідності з наведеним визначенням, під поняття предмета злочину підпадають усі речі і явища об'єктивного світу, з властивостями яких пов'язана наявність складу злочину в певних діях. При цьому діяння злочинця на них може не бути спрямована, та вони можуть не зазнавати злочинного впливу. Так, наприклад, поняття "час", для деяких злочинів є обов'язковою ознакою об'єктивного боку, через те, що закон пов'язує наявність конкретного часу, або повного виду часу з визначенням складу певного злочину. При цьому, час, не виступає предметом злочину, так як особа на нього не впливає; поняття "час" належить до факультативних ознак об'єктивної сторони серед інших: місце, спосіб, обстановка та інші. Аналогічно необхідно відмежовувати знаряддя вчинення злочину від предмету злочинного посягання, розуміючи, що знаряддями можуть виступати також речі як матеріального, так і віртуального світу.
Тому ми вважаємо, що необхідно конкретизувати дане визначення, з урахуванням особливостей безпосередньо визначення поняття предмета злочину, як одного з обов'язкових елементів складу злочину.
На нашу думку, під предметом злочину доцільно розуміти речі або інші явища об'єктивного світу, як матеріальні, так і віртуальні, з певним впливом на які кримінальний закон пов'язує наявність у діянні особи складу конкретного злочину.
Важливого значення набуває правильне визначення змісту понять "комп'ютерний вірус" та "програмні та технічні засоби, призначені для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини, їх системи та комп'ютерні мережі", які, на наш погляд, належать до знарядь вчинення досліджуваного злочину.
Крім вказаного, на нашу думку, за умови виділення "Несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації та її носіїв" та "Умисного розповсюдження шкідливих комп'ютерних програм" в якості окремих юридичних складів, вважаємо за необхідне, відповідно, предмети цих злочинів виокремлювати.
У відповідності з законодавчим визначенням норми "незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж", передбаченої ст. 361 КК, альтернативними предметами даного злочину, на нашу думку, є: електронно обчислювальні машини, їх системи та комп'ютерні мережі, комп'ютерна інформація та носії комп'ютерної інформації.
У даному підрозділі проаналізуємо перші три альтернативні предмети, а саме електронно-обчислювальні машини, системи електронно-обчислювальних машин та комп'ютерні мережі.
У п.7.3 ДСТУ "Автоматизовані системи. Терміни та визначення", під машиною обчислювальною цифровою (синонім "електронно-обчислювальна машина" - Н.Р.) розуміється сукупність технічних засобів та системного програмного забезпечення, яка створює можливість обробки інформації та отримання результату в необхідній формі.[20]
М.І.Панов зазначає, що електронно-обчислювальна машина (комп'ютер) - комплекс технічних засобів, призначених для автоматичної обробки інформації в процесі вирішення обчислювальних та інформаційних задач.[21]
П.П.Андрушко пише: "Автоматизовані електронно-обчислювальні машини (комп'ютери) - це комплекси електронних пристроїв, побудованих на основі мікропроцесора, з допомогою яких здійснюються визначені комп'ютерною програмою чи користувачем операції (послідовність дій з обробки інформації і керування електронними пристроями) щодо символьної і образної інформації, зокрема, здійснюються її введення та виведення, знищення, копіювання, модифікація, передача інформації у системі чи мережі ЕОМ та інші інформаційні процеси. АЕОМ складається, як правило, із трьох частин: системного блоку, який включає в себе мікропроцесор і інші пристрої, необхідні для її роботи (нагромаджувачі даних, блок живлення тощо), клавіатури, з допомогою якої вводяться в АЕОМ символи, та монітора, на якому відображається текстова і графічна інформація."[22]
На нашу думку, електронно-обчислювальна машина (комп'ютер) - це комплекс технічних і програмних засобів, призначених для автоматичної обробки інформації, яка частково керована оператором.
Стосовно систем електронно-обчислювальних машин визначення фахівців також широко розходяться. Так, деякі з науковців ототожнюють поняття "системи електронно-обчислювальних машин" з поняттям "автоматизовані системи", деякі ж визначають системи ЕОМ окремо.
Так, В.Г.Гончаренко вважає, що автоматизована система - це сукупність керованого об'єкта, вимірювальної, перетворюючої, передавальної та виконавчої апаратури, у якій одержання, перетворення і передача інформації, формування керуючих команд і їх використання для впливу на керуючий процес здійснюється частково автоматично, а частково за участю людей-операторів.[23] М.І.Панов автоматизовані комп'ютерні системи розуміє як сукупність взаємопов'язаних ЕОМ, периферійного обладнання та програмного забезпечення, призначених для автоматизації прийому, зберігання, обробки, пошуку і видачі інформації споживачам. [24]
На думку А.М.Ришелюка "під системами автоматизованих електронно-обчислювальних машин розуміються операційні системи ( MS-DOS, Windows та інші), які встановлюються на певній машині і за допомогою яких здійснюється її робота, а також різні прикладні системи (тобто інформаційні системи, у т.ч. системи управління), як встановлені для локальної роботи на окремій машині,так і відкриті для доступу з інших машин через комп'ютерну мережу."[25]
П.П.Андрушко вважає, що поняття "системи АЕОМ" є тотожними поняттю "автоматизовані системи"[26], і для їх тлумачення посилається на законодавче визначення автоматизованих систем[27].
За визначенням законодавця, автоматизовані системи (АС) - системи, які здійснюють автоматизовану обробку даних і до складу яких входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки), а також методи і процедури, програмне забезпечення.[28] Держстандарт України визначає систему автоматизовану як організаційно-технічну систему, що складається з засобів автоматизації певного виду (чи кількох видів), діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...