WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методика розслідування комп'ютерних злочинів (пошукова робота) - Реферат

Методика розслідування комп'ютерних злочинів (пошукова робота) - Реферат


Аналіз вітчизняної і зарубіжної практики розслідування "комп'ютерних" злочинів дозволив сформулювати орієнтовний перелік питань, що ставляться на вирішення експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів: 1. Які технічні несправності має даний комп'ютер або його окремі блоки та пристрої і як ці несправності впливають на роботу комп'ютера (блока, пристрою)? 2. Чи міститься на даному носії якась інформація, і якщо так, то яке її цільове призначення? 3. Чи є на носії інформація, що була знищена, і чи можна її відновити? 4. Чи можна за допомогою даного програмного продукту реалізувати функції, передбачені технічним завданням на його розробку? 5. Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту? 6. Чи відповідає стиль програмування досліджуваного програмного продукту стилю програмування певної особи? 7. Чи відповідають прийоми і засоби програмування, що використовувалися при створенні досліджуваного програмного продукту, прийомам і засобам, які властиві даному програмісту? 8. Яка вартість програмного забезпечення (на час його придбання, вилучення, проведення експертизи)? 9. Яка вартість окремих модулів, що входять до складу програмного продукту? 10. Яка вартість комп'ютерної техніки (окремих комплектуючих) на час придбання (вилучення, проведення експертизи)?
Наведений вище список питань не є остаточним і може бути розширений, виходячи з обставин конкретної кримінальної справи. При цьому в ситуаціях, які викликають труднощі, при формулюванні запитань необхідно консультуватись з експертом.
Проведене нами дослідження підтверджує необхідність подальшого продовження науково-емпіричної роботи в області "комп'ютерної" злочинності, оскільки технічні характеристики комп'ютерних систем, які постійно змінюються, відкривають не тільки величезні можливості, але й сприяють виникненню нових злочинних діянь у сфері інформаційних технологій. Сучасна практика боротьби з такими злочинами пред'являє більш високі вимоги до рівня професійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ. Уявляється, що вони повинні мати глибокі юридичні знання і базові поняття інших наук (зокрема, математики, фізики, інформатики), а так само активніше застосовувати отримані навички для подальшого підвищення ефективності роботи з розслідування складних злочинів.
Посилання:
1. Быков В.М. Особенности расследования групповых пре ступлений. - Ташкент, 1980. - 138 c. 2. Архівна справа № N 1-460/99 Деснянського райсуду м.Чернігова. 3. Кримінальна справа № 0820030387, порушена Приморським РВ ВГУ УМВС України в Одеській області 21 березня 2003 року.
4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - С.783-784.
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - С. 783-784.
6. Матусовський Г.А., Голубев В.О. Кримінолого-криміналістичні питання боротьби зі злочинами в сфері використання автоматизованих систем. - "Держава та регіони". - Запоріжжя, 2001. - С.137-143.
7. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной инфорации: Учебное пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. - 88 с.
8. Увалов О.І. Куценко А.В. Кваліфікація і доказування незаконного втручання в роботу ЕОМ // Вісник прокуратури. - 2002. - №4. - С.26-26.
9. Чернышов В.Н., Числин В.П. Особенности методики проведения следственных действий по обнаружению и фиксации информации при расследовании компьютерных преступлений // Материалы научно-практической конференции. - Тамбов, 8-9февраля 2000г. - С.61-64.
10. Доповідь заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-полковника П.В. Коляди на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах"// Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конференції. - Ч.1 - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. - 376 с.
Використані джерела:
1. www.rada.kiev.ua
2. http://www.crime-research.org/
3. http://www.fbi.gov
4. http://www.cybercrime.org
5. http://www.rcfl.org
6. http://www.search.org
7. http://www.usdoj.gov/
8. http://www.cybercrime.gov
9. http://www.usdoj.gov/dea/
10. http://www.customs.ustreas.gov/
11. http://www.ustreas.gov/usss/index.shtml
12. http://www.usdoj.gov/ndic/
13. http://www.fletc.gov/trng.htm
14. http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/
15. http://www.dmares.com/maresware/resources.htm
16. http://www.nlectc.org/training/techinst.html
17. http://www.encase.com/index.asp
18. http://www.ontrack.com/
19. http://www.accessdata.com
20. http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp
21. http://blackice.iss.net/product_pc_protection.php
22. http://www.cert.org/tech_tips/home_networks.html
23. http://www.ncis.navy.mil/Safekids/home.htm
24. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями: Пер. с англ. - М.: Мир, 1999. - 351 с.
25. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.// М.: ООО Изд. "Юрлитинформ", 2001.
26. Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій. /За заг. ред. д.ю.н., професора Калюжного Р.А. / Запоріжжя: Просвіта, 2001.-257с.
27. Матусовський Г.А., Голубєв В.О. Кримінолого-криміналістичні питання боротьби зі злочинами в сфері використання автоматизованих систем. - "Держава та регіони". -Запоріжжя, 2001. - С.137-143.
28. Романюк Б.В., Камлик М.І., Гавлорвський В.Д., Хахановський В.Г., Цимбалюк В.С. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп`ютерних технологій. Посібник /За ред. Кондратьєва Я.Ю. - К.: НАВСУ, 2000. - 64с.
29. Сальников В.П., Ростов К.Т., Морозова Л.А., Бондуровский В.В. Компьютерная преступность: уголовно-правовые и криминологические проблемы (Международная научно-практическая конференция) // Государство и право, 2000. - № 9.
30. Скоромников К.С. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации // Руководство для следователей. - М., 1997. - Гл.42.
31. Сорокин А.В. Компьютерные преступления: уголовно - правовая характеристика, методика и практика раскрытия и расследования // http:// kurgan.unets.ru /~procur/ my_page.htm, 1999.
32. Чернышов В.Н., Дворецкий М.Ю. Особенности назначения экспертиз при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Проблемы назначения и проведения экспертиз на предварительном следствии и в стадии судебного рассмотрения дела. Материалы научно-практической конференции по проблемам назначения и проведения экспертиз / Под общ. ред. прокур. Тамб. обл. Таможника Е.Л., Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001. - С. 77-84.
33. Яковлев А.Н. Использование специальных познаний при расследовании "компьютерных" преступлений // С.-Петербург: Конфідент, 2000. - № 6.

 
 

Цікаве

Загрузка...