WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Комп’ютерні злочини у США (пошукова робота) - Реферат

Комп’ютерні злочини у США (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Комп'ютерні злочини у США
Розширення мережі комерційних банків, які використовують у фінансових операціях сучасні інформаційні технології, сприяло появі специфічних злочинів, які пов'язані з використанням комп'ютерних систем. Перед правоохоронними органами виникли нові проблеми своєчасного їх виявлення, кваліфікованого розслідування та прийняття заходів для усунення причин та умов, що сприяють вчиненню таких злочинів. При вирішенні цієї проблеми, дуже важливо враховувати досвід боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних систем, набутий в країнах, які вже давно ведуть боротьбу з такими злочинами, і в першу чергу накопичений досвід кримінально-правової превенції "комп'ютерних" злочинів у США.
У правоохоронних органів США вже є відповідний законодавчий та практичний досвід боротьби з "комп'ютерними" злочинами, який може бути використаний у діяльності органів внутрішніх справ України.
У США, як і в багатьох інших країнах доктрини загального права (англо-американська система права), на законодавчому рівні проводиться визначення інформації як товару, як об'єкту права власності. За цією концепцією не суттєво, на яких матеріальних носіях знаходиться інформація як об'єкт правового захисту, а отже, захист її здійснюється на загальних підставах як і матеріальних цінностей. Тобто, використовуючи принцип аналогії права на законодавчому рівні та через судові прецеденти, змінюється зміст складу правопорушень (вводиться нова редакція норми).
Правова доктрина системи загального права, англо-американської сім'ї права (Великобританія, США та інші країни, що запозичили їх доктрину права). Основний її зміст зводиться до публічно-правового і приватноправового (недержавного) регулювання суспільних відносин. У зв'язку з цим існує поділ права на публічне і приватне. При цьому важливим критерієм їх розмежування є визначення соціальної спрямованості інтересу: публічний (суспільства, держави в цілому) та приватний (окремої людини, недержавних спільнот). Державне забезпечення приватноправового регулювання здійснюється через можливість судового захисту у формі судових прецедентів. Правова доктрина європейської континентальної сім'ї права. Її ще називають Романо - германською (ФРН, Франція, Росія та ряд інших). За цією доктриною право поділяється на галузі, підгалузі, галузеві та міжгалузеві комплексні інституції публічного (державного) права. Серед провідних галузей визначаються: конституційне, адміністративне, цивільне та кримінальне право. На їх основі виникають синтетичні міжгалузеві комплексні інститути права. Такий підхід правового регулювання притаманний і Україні. Наприклад, нормативна база багатьох країн Європи (Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург та ін.) розвивається за правовою концепцією, щодо прагнення, у разі несанкціонованого зняття інформації в автоматизованих системах, не застосовувати державні інституції класичних законодавчих положень з розкрадання та розтрати майна (речей).За цим підходом вводяться нові норми, що визначають окремі правопорушення, предметом посягання яких є інформація, в тому числі та, що обробляється за допомогою комп'ютерних технологій. Тобто речове право і інформаційне право, зокрема захист інформації в автоматизованих системах, являють собою автономні інституції в системі законодавства.
Перші спеціальні закони по боротьбі з комп'ютерною злочинністю були прийняті в 1973 році в Швеції та в 1976 році у США на федеральному рівні. У США на федеральному рівні відповідальність за комп'ютерні злочини регулюють такі законодавчі акти [1]: Закон "Про підробку засобів доступу, комп'ютерне шахрайство та зловживання "(Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act of 1984). Цей закон визнав злочином отримання несанкціонованого доступу до федерального комп'ютера. Під "комп'ютером федерального уряду" мається на увазі будь-який комп'ютер, який використовується урядовими або підпорядкованими йому фінансовими установами. Закон "Про таємність електронного зв'язку"(Electronic Communications Privacy Act of 1986). Розділ 2701 містить визначення нового виду злочину - умисне проникнення до інформаційних систем.
Таке проникнення кваліфікується як: - навмисний несанкціонований доступ до системи з використанням засобів, які надаються установами електронної комунікації; - навмисне порушення системи перевірки права доступу таких засобів. Окрім того, навмисне проникнення означає, що злочинець своїми діями отримав, змінив або зашкодив санкціонованому доступу до інформації, яка зберігається в електронному виді у даній системі. Термін "зберігання в електронному виді" набув визначення у розділі 2510 (17) цього закону. Він означає якість, яка притаманна електронному зв'язку і яка набула вираження у тимчасовому збереженні інформації. Закон "Про комп'ютерне шахрайство та зловживання" (Computer Fraud and Abuse Act of 1986). Безперечно, це базовий документ у цій системі - стаття, яку було спеціально введено Конгресом США з метою боротьби проти комп'ютерних злочинів. Останні зміни до неї були внесені у жовтні 1996 року. Цей закон визнав кримінальними дії, які визначено у навмисному отриманні несанкціонованого доступу до комп'ютеру федерального уряду США та у порушенні його роботи. Згідно з цим законом, протиправними визнаються будь-які дії, пов'язані з розголошенням перехоплених паролів, отриманням або ознайомленням з будь-якою інформацією за допомогою комп'ютерів, які містять дані федерального уряду.
Кримінальна відповідальність настає, якщо зміна та знищення інформації спричинили збитки, сума яких перевищує 1000 дол. Цим законодавчим актом також поширюється юрисдикція федерального суду на злочини, які не виходять за межі кримінального законодавства штатів у приватному секторі. Крім цього, ним встановлено кримінальну відповідальність за модифікацію, знищення або приховування інформації, отриманої при несанкціонованому вході у комп'ютерну систему. Федеральний суд може застосовувати до злочинців штраф у розмірі до 250000 доларів США та ув'язнення на строк до п'яти років.
Закон "Про захист комп'ютерів" (Computer Security Act of 1987) вступив у дію 8 січня 1988 року з метою покращання безпеки важливої інформації, яка зберігається у "федеральних комп'ютерних системах". Такою системою визначається "комп'ютерна система, яка функціонує у федеральній установі, контрагента федеральної установи або в іншій організації, яка обробляє інформацію, використовуючи комп'ютерну систему на користь федерального уряду для виконання федеральних функцій". Цей закон зобов'язав NIST (раніше NBS - National Bureau of Standards) розробити вимоги до безпеки усіх урядових комп'ютерних систем США, які обробляють важливі матеріали, а також затвердити програми навчання, стандарти та графіки роботи користувачів таких систем.
Згідно з законом [1] відповідальність за захист даних під грифом покладено на NSA - National Security Agency. Закон "Про зловживання комп'ютерами" (Computer Misuse Actof 1990) забезпечує захист користувачів від несанкціонованого доступу або зміни інформації, вимагає регулярно перевіряти службові записи, пов'язані з несанкціонованим доступом до даних або несанкціонованою зміною даних. Щодо кримінального законодавства окремих штатів, то серед головних його ознак слід зазначити, насамперед, варіювання, адже

 
 

Цікаве

Загрузка...