WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна війна та інформаційна злочинність (пошукова робота) - Реферат

Інформаційна війна та інформаційна злочинність (пошукова робота) - Реферат

безумовно належать до соціально-негативних. Не виключено, що як злочинні, так і незлочинні соціально-негативні прояви, які в конкретний проміжок часу або момент скоєння носять неумисний характер, в подальшому можуть бути скоєні умисно, набуваючи ознак проявів інформаційної війни. В усіх випадках інформаційна війна та суспільно-негативні явища, що сприяють її генеруванню, веденню та активізації, в поєднанні складають у відношенні до "інформаційної" злочинності більш загальну систему, яка може часково в різних комбінаціях охоплюватись останньою. Крім того, не виключається можливість настання рівновеликості та "взаємонакладання" таких систем.
Структуру злочинності складає питома вага та співвідношення різноманітних видів злочинів (окремі види злочинності, через вивчення яких досліджується злочинність вцілому). Такі види злочинності можуть виділятися за різними підставами, зокрема, в залежності від об?єкту посягання, сфер життєдіяльності суспільства, в яких відповідні злочинні прояви мають місце, а також в залежності від специфіки скоєння. Особливістю так званої "інформаційної" злочинності є те, що в кримінологічному аспекті такий вид злочинності може бути виділений за всіма зазначеними підставами, а також як особлива форма злочинності людського суспільства "на конкретних етапах його існування". Таким чином, під "інформаційною" злочинністю як об?єктом кримінологічного дослідження слід розуміти всі визнані в якості злочинних прояви інформаційної війни (умисні) та соціально-негативні суспільно-небезпечні прояви, що підривають інформаційну безпеку суспільства вцілому та його окремих елементів (необережні); крім того, в якості додаткового об?єкта дослідження слід визначити решту проявів інформаційної війни та необережних девіантних проявів діяльності в інформаційній сфері, які разом становлять більш загальну щодо "інформаційної" злочинності ситему, тісно з нею пов?язані та продуціюють елементи для поповнення структури "інформаційної злочинності". Разом з тим, термін "інформаційна" злочинність, який використовується в такому значенні, є не досить коректним в кримінально-правовому відношенні (тому, власне, йогозастосування супроводжується використанням лапок), якщо під інформаційною злочинністю розуміти множину інформаційних злочинів, що характеризуються спільними рисами, ситема яких може бути закріплена в нормах кримінального закону, зокрема, на рівні окремого розділу Особливої частини КК (якщо кримінальне законодавство конкретної держави є кодифікованим, як це має місце, наприклад, в Україні). Тобто, не всі злочини, здійснювані шляхом або за допомогою інформаційних впливів, можуть розглядатися як інформаційні в кримінально-правовому значенні (в криміналогічному аспекті підстави для відокремлення певних видів злочинності можуть бути більш загальними та абстрактими, що дозволяє вести мову про такі види злочинності, як професійна злочинність, злочинність в сфері економіки, злочинність неповнолітніх, рецидивна злочинність тощо, які можуть об?єднувати різнопланові в кримінально-правовому розумінні види (групи) злочинів). Водночас, неможна говорити про те, що до системи інформаційних злочинів належать виключно комп?ютерні злочини, хоча така точка зору зараз є найбільш розповсюдженою, зокрема вона представлена в проекті нового КК України [2] та відображена в прийнятому в 1997 р. КК РФ [3]. Так звані комп?ютерні злочини мають певну специфіку, однак одночасно вони є складовою частиною інформаційних злочинів та характеризуються рисами, які присутні останнім вцілому.
На цей час в Україні та багатьох інших країнах світу досі має місце невідповідність структури та змісту кримінального закону реально існуючим потребам інформаційного суспільства. Такого роду "білі плями" в кримінальному законодавстві (та праві) фактично сприяють вдосконаленню способів та засобів ведення інформаційної війни, що спрямовані на досягнення суспільно-небезпечних наслідків. Тому врахування одного з головних принципів громадянського суспільства "дозволене все те, що не заборонене законом", та дія у вітчизняній та багатьох інших правових системах принципу "nullum crimen sine lege" в сучасних умовах підвищує необхідність активного реформування та вдосконалення законодавства з метою створення належної кримінально-правової бази забезпечення інформаційної безпеки, і в першу чергу - формування системи інформаційних злочинів, яка б дозволила ефективно протидіяти таким проявам інформаційної війни та суміжних з нею негативних явищ в інформаційній сфері, як інформаційна злочинність. Крім того, визначення поняття інформаційних злочинів та створення їх системи в кримінально-правовому значенні забезпечить конкретним матеріалом та визначить межи крімінологічних та криміналістичних досліджень, які до цього значною мірою фактично є беспредметними. Проблема формування системи інформаційних злочинів є проблемою не місцевого, національного, а глобального масштабу, оскільки в інформаційному суспільстві, де застосування новітніх інформаційних технологій та засобів комунікацій стирає географічні кордони, така "відкритість" дозволяє вільно скоювати злочини за межами країни перебування та майже одночасно в багатьох країнах, тобто інформаційна злочинність набуває транснаціонального характеру.
Список використаної літератури:
1. Кримінальний кодекс України. // www.liga.kiev.ua
2. Кримінальний кодекс України: Проект підготовлений робочою групою КМ України, 1997. С. 138
3. УК Российской Федерации,от 13.06.1996г. № 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ.1996.№25.
4. Горбенко І.Д., Долгов В.І., Гріненко Т.О. Інформаційна війна - сутність, методи та засоби ведення// Правове, нормативне та метрологічне забезпеченя системи захисту інформації в Україні: Матеріали ювілейної науково-технічної конференції. - К., 1998. С.36-40.
5. Грешевников А. Информационная война. - М.: Русскій міръ, Рыбинск: Рыбынское подворье, 1999.
6. Dr. Herbert Burkert Privacy Enhancing Technologies and Trust in the Information Society/ Paper presented at the Conference "The Information Society, the Protection of the Right to Privacy" organized by the Observatory "Giordano dell' Amore" on the Relations between Law and Economics. Italy. 16 - 17 May 1997 // http://www.gmd.de/People/Herbert.Burkert/
7. Завадский И.И. Информационная война - что это такое ? // Конфидент. 1996. № 4. С.13-20.
8. Кузнецов П.А. Информационная война и бизнес // Конфидент. 1996.№ 4. С.21-23.
9. Расторгуев С.П. Информационная война. - М.: Радио и связь, 1998.
10. Черешкин Д.С., Смолян Г.Л., Цыгичко В.Н .Реалии информационной войны// Конфидент. 1996. №4. С.9-12.

 
 

Цікаве

Загрузка...