WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Інформаційна війна та інформаційна злочинність (пошукова робота) - Реферат

Інформаційна війна та інформаційна злочинність (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Інформаційна війна та інформаційна злочинність
Негативні прояви становлення інформаційного суспільства породжують проблему інформаційної війни, яка вже стала центральною темою чисельних публікацій [4-5, 7-10]. Постійне зростання важливості інформаційних ресурсів викликає до них і протиправний інтерес; усвідомлюються практично необмежені можливості впливу на інформаційні системи за допомогою інформації та інформаційних технологій. Злочинність адаптується до умов інформаційного суспільства, модернізує свої традиційні види та генерує нові, породжуючи так звану "інформаційну злочинність", до боротьби з якою непристосованим виявляється кримінальний закон. Першочергового вирішення, таким чином, потребує питання про співвідношення інформаційної війни та так званої інформаційної злочинності.
Хоча незаперечним є те, що особливої важливості набуває забезпечення інформаційної безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства та всіх його елементів, досі немає єдиної думки про те, що саме являє собою інформаційна війна: чи слід розглядати її як самостійний феномен, чи як війну "традиційну", що ведеться за допомогою інформаційної зброї. В свою чергу, постає питання про те, чи є інформаційна зброя, таким чином, новітнім різновидом традиційної зброї, її загальною модифікацією або взагалі альтернативою. Зазначимо, що інформаційні впливи (застосування інформаційної зброї) на супротивника в тому чи іншому протистоянні, зокрема, збройному, здійснювались задовго до того, як інформацію було визнано повноправним об?єктом суспільних відносин. Зробити припущення про те, що інформаційна зброя є модифікацією традиційної зброї (її окремих видів) недозволяє те, що інформаційний вплив є сучасним (або випереджає) виникненню перших видів традиційної зброї, й те, що всі види традиційної зброї застосовуються незалежно від зброї інформаційної (не модифікуючись в неї), та зберігають властиві їм ознаки. Інформаційна зброя позбавлена таких ознак, однак їй притамані риси, не властиві традиційній зброї.
Інформаційна зброя являє собою засіб здійснення запланованих дій з інформацією або ж алгоритм цілеспрямованого впливу на інформаційну систему шляхом передачі такій системі інформації (або здійснення з інформацією інших запланованих дій) [9]. Тобто, власне інформація як сукупність певних відомостей не становить інформаційної зброї. Разом з тим, інформація формує інформаційну зброю (стає нею), якщо включається до цілеспрямованої програми впливу на систему-мішень, яка має бути здатною призвести до досягнення запланованих суб?єктом впливу (який застосовує інформаційну зброю) кінцевих результатів. Водночас в якості інформаційної зброї можуть використовуватися й інформаційні технології - не лише як потенційно призначені для обробки, передачі та виконання інших запланованих дій з інформацією, а й в поєднанні зі здійсненням подання "на вхід" системи-мішені інформації певного характеру, зокрема, задля впливу на інформацію, яка циркулює в зазначений системі, чи її одержання. Здійснення інформаційного впливу можливе й без використання інформаційних технологій, чим викликане визнання власне за інформацією здатності виступати в якості інформаційної зброї. Інформаційні системи можуть виступати, в залежності від своєї сутності, як мішені або суб?єкти інформаційного впливу, та як середовища застосування інформаційної зброї. Водночас інформаційну зброю слід відмежовувати від інших засобів, які дозволяють вчиняти з інформацією ті чи інші дії - наприклад, інформація може бути знищена шляхом застосування практично будь-якого різновиду механічного впливу за допомогою відповідних засобів. Останні в усіх випадках не мають інформаційного характеру, а тому вплив на ту чи іншу мішень, який здійснюється за допомогою таких засобів, також не буде інформаційним. На відміну від традиційної зброї, зброя інформаційна є суто наступальною, оскільки заходи щодо нейтралізації її впливу становитимуть заходи захисту, спрямовані на забезпечення власної інформаційної безпеки, а будь-які дії у відповідь, зміст яких складатиме використання інформаційної зброї, слід розцінювати як наступальні. Застосування інформаційної зброї та настання запланованих в результаті наслідків опосередковуються належним сприйняттям змісту інформаційного впливу (але не факту, що такий вплив відбувається або відбувся) тією мішенню, проти якої інформаційну зброю було застосовано. В більшості випадків не вимагає істотних зусиль та грошових вкладень модифікація інформаційної зброї, що має бути своєчасною та адекватною відповідній модифікації мішені, зміні її завдань, стану, становища та засобів захисту. Модифікація пов?язана з необхідністю викликати у мішені інформаційного впливу адекватну реакцію, яка відповідає меті, запланованій суб?єктом, що здійснює інформаційний вплив, оскільки в іншому випадку застосування інформаційної зброї не призведе до бажаного результату. Разом з тим, інформаційній зброї (більшості її змістовних навантажень) властива загальна для інформації риса, а саме - швидке застарівання. Однак, на відміну від традиційної зброї, зброя інформаційна практично ніколи остаточно не може бути знищена, навіть якщо відбувається її знищення в конкретній форма представлення. Нищівна сила інформаційної зброї та її цільове призначеня можуть бути визначені як контекстно-залежні, на відміну від фіксованих та об?єктивних проявів зазначених характеристик (тобто, таких, що не залежать від якостей мішені), як це має місце стосовно традиційної зброї. Нищівна сила інформаційної зброї визначається її потенційною здатністю ефективно викликати в стані, структурі або поведінці мішені інформаційного впливу певні наслідки, бажані для суб?єкта, що застосовує інформаційну зброю, масштабами таких наслідків та реальністю загрози застосування інформаційної зброї до певної мішені. Тобто, певна інформація як зміст інформаційної зброї має бути індивідуально-призначеною для мішені впливу: зокрема, комп?ютерний вірус може ефективно впливати на інформацію, що циркулює в автоматизованих системах, а компромат ефективно впливатиме на суспільне ставлення до певної особи, однак взаємна зміна мішеней впливу для цих різновидів інформаційної зброї навряд чи призведе до запланованих наслідків. Одна й та сама інформація також не може виступати компроматом щодо різних осіб, в той час, як за допомогою традиційної зброї, може бути знищено будь-яку особу, незалежно від її соціального чи майнового стану, особистих якостей тощо. Контекстна залежність нищівної сили інформаційної зброї зумовлює також те, що в залежності від обставин застосування та адресатів інформаційного впливу, щодо яких цей вплив буде потенційно

 
 

Цікаве

Загрузка...