WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Питання концепції реформування інформаційного законодавства України - Реферат

Питання концепції реформування інформаційного законодавства України - Реферат

інформаційних відносин в Україні;
захист інформації від несанкціонованого доступу, правопорушень (знищення, модифікації, перекручення тощо).
Детальніше види завдань повинні знайти розвиток в нормах інформаційного законодавства України.
У відповідності з традиціями кодифікації України на нашу думку Кодекс має складатися з двох частин:
Частина І. Загальна частина. (Загальні положення інформаційного законодавства);
Частина II. Особлива частина (Регулювання інформаційних відносин щодо галузей (сфер) суспільної діяльності)
Кожна з частин, методом гіперсистеми та агрегації за родовими ознаками (критеріями) міжгалузевих інститутів правовідносин, може поділятися на розділи. При необхідності розділи можуть поділятися на глави. Глави складаються з окремих статей.
Структура статті повинна складатися з чіткого визначення диспозиції. Окремі статті можуть містити прив'язки (посилання) до норм іншого законодавства України щодо якого утворюється нова (гінерінститупія) підсистема права.
В статтях, в яких визначаються правопорушення, повинно бути обов'язкове посилання на вид відповідальності: відповідно до Цивільного кодексу, Кодексу Законів про працю, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу.
Наприклад, "...покарання за дане правопорушення наступає у відповідності з Кодексом про адміністративні правопорушення України", чи "...відповідальність наступає у порядку визначеному Кримінальним Кодексом України", чи "...матеріальна відповідальність наступає у порядку визначеному Цивільним кодексом України", "...дисциплінарна відповідальність наступає у відповідно до Кодексу законів про працю".
В Цивільному кодексі, Кодексі Законів про працю, Кодексі про адміністративні правопорушення. Кримінальному кодексі створюються відповідні розділи щодо питань регулювання та відповідальності за правопорушення суспільних інформаційних відносин з посиланням на норми Кодексу про інформацію та інформатизацію.
Основні положення змісту частин Кодексу пропонуються наступні:
Частина І. Загальні положення. Включає основні засади інформаційного законодавства: завдання Кодексу; сфера дії Кодексу; визначення поняття інформації та інформатизації, їх видів; визначення системи правового регулювання інформаційних відносин (законодавство та підзаконні акти, їх чітка юридична ієрархія); поняття інформаційних відносин, щодо інформаційної діяльності; мова інформаційних відносин; основні принципи інформаційних відносин; державна політика в сфері інформаційних відносин та інформатизації; суб'єкти (учасники) інформаційних відносин; об'єкти інформаційних відносин (предмет правового регулювання); інформаційна діяльність та її види; основні положення щодо зобов'язань в інформаційних відносинах тощо.
Окремі розділи, на нашу думку, повинні складати наступні комплекси правових норм: дія та застосування норм міжнародного права; система способів захисту прав в інформаційних відносинах.
Розділ Кодексу щодо захисту прав в інформаційних відносинах на нашу думку повинен складатися з чотирьох глав: Глави (за принципом інкорпорації) визначених в Конституції України способів самозахисту, в тому ' через громадські об'єднання; способів захисту в адміністративно-правовому та кримінально-правовому пор через органи виконавчої влади, прокуратуру, уповноваженого з прав людини при Верховній Ради Укр судовий захист в цивільно-правовому порядку; способи і порядок звернення за захистом прав суб'єктів відносин у міжнародні організації та суди тощо.
Нами пропонується в основу частини 1 майбутнього Кодексу покласти принципово згоджені положень-Законів України про інформацію, про національну програму інформатизації, про концепцію національне:
програми інформатизації, про захист інформації в автоматизованих системах, про власність, про авторське право і суміжні права та ряд норм з іншого законодавства.
Частина II. Регулювання інформаційних відносин та інформатизації щодо галузей суспільної діяльності. В цій частині, на наш погляд, повинно знайти відображення визначення урегульованих на рівні законодавства підсистеми (сфери) інформаційних відносин із зазначенням їх системоутворюючих законів, зокрема: державна таємниця; науково-технічна інформація; телебачення і радіомовлення; друковані засоби масової інформацію (преса); інформаційні відносини в автоматизованих системах; бібліотеки і бібліотечна діяльність; архіви та архівна діяльність; діяльність інформаційних агентств; зв'язок, комунікаційні системи;
національна програма інформатизації, захист топографії інтегральних мікросхем, інформаційні відносини у підприємницькій діяльності тощо.
В разі визначення нових сфер регулювання інформаційних відносин існує можливість введення в Кодекс (методом агрегації) нових окремих норм або розділів чи глав. Серед таких в перспективі можуть бути наступні:
захист персональних даних (інформації про особу, особистої інформації); забезпечення інформаційної безпеки суспільства і держави, правова регламентація основоположних організаційних заходів захисту інформації (організаційно-правових, організаційно-управлінських, організаційно-технічних, програмно-математичних) тощо.
Як альтернативний варіант, можливо (до прийняття Верховною Радою України галузевих кодексів, зокрема кримінального та цивільного), як проміжні ланка систематизації інформаційного законодавства пропонується у зводі законів виділити розділ під назвою, наприклад, "Інформаційне законодавство"; потім прийняття Основ інформаційного законодавства. Роль останнього, на нашу думку, повинна полягати в легальній інкорпорації на рівні законодавчого акту суспільних інформаційних відносин.
На завершення, зазначимо, що концептуальні розробки щодо систематизації інформаційного законодавства України є відображенням неформальних наукових дискусій дослідників ряду різних галузей знань, які підтримуються у Національній академії внутрішніх справ України та Міжвідомчому науково-дослідномуцентрі з проблем боротьби з організованою злочинність при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Як результат цих дискусій пропонується на розгляд громадськості проект варіанту Концепції реформи інформаційного законодавства України та нормативні акти що визначають шлях її реалізації.
Зазначимо, що в розробці даних проектів нормативних актів приймали участь багато науковців. Нами пропонується той варіант, у розробці якого ми приймали безпосередню участь. Робота щодо зазначених нормативних актів триває на рівні неформального наукового об'єднання на громадських засадах. Кожний новий автор, який має інтерес щодо систематизації інформаційного законодавства може внести свої доповнення і приєднатися до числа розробників Концепції за визначеною в ній правовою ідеологією (доктриною, теорією).
Дана стаття є декларацією спільності наукових підходів авторів щодо визначення теоретичний основ інформаційного права, його правової доктрини, концепції та шляхів систематизації. Готові з задоволенням прийняти конструктивні зауваження, критику, пропозиції до співпраці.
?
Список використаної літератури:
1. Журавлев Т. Платежные системы в Интернете? // ComputerWorld. - 2000, 22 ноября. - № 44.
2. Виступ Президента України Леоніда Кучми на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН // Крок. - 2000. вересень. - № 17-18.
3. Новые горизонты // ComputerWorld/Киев. - 2000, 22 ноября. - № 44.

 
 

Цікаве

Загрузка...