WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій - Реферат

Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій - Реферат


Реферат на тему:
Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій
Для правоохоронних органів України все більш актуальною стає боротьба з корисливими злочинами проти власності, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій. Найбільш небезпечними із цих злочинів є заволодіння чужим майном, коли як злочинний інструмент використовуються електронні засоби. Виявлення та розкриття таких злочинів вимагають від правоохоронців відповідних знань. Ця проблема знаходить відображення у криміналістичних дослідженнях, але в існуючих публікаціях викладається інформація переважно щодо механізму комп'ютерного злочину і вона, на нашу думку, не систематизована [1; 2; 3; 4; 5]. У зв'язку з цим важливого значення набуває аналіз особливостей предмета досліджуваного різновиду злочинів, які зумовлюють відповідні способи їх вчинення та характерні сліди. Адже в економічній сфері особливості предмета злочин-ного посягання значною мірою детермінують способи посягання, відповідні наслідки злочину, певні властивості особи злочинця [6, с. 40]. Зазначена обставина безпосередньо пов'язана з комплексним характером злочинної діяльності у цій сфері. Вона складається з основних і підпорядкованих злочинів, якими, у тому числі, є злочини у сфері використання комп'ютерної техніки, незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків.
У криміналістиці предметом посягання як елементом криміналістичної характеристики злочинів певного виду визнається матеріальний предмет органічної та неорганічної природи, з яким злочинець вступає у взаємодію, змінює та перетворює його [1, с. 11]. Аналіз корисливих злочинів проти власності з використанням комп'ютерних технологій, дозволяє виділити дві групи предметів злочинного посягання: основні (віднесені до категорії пред-метів безпосереднього заволодіння); підпорядковані (віднесені до предметів злочинного посягання у сфері використання комп'ютерних технологій). Тому важливою є систематизація відомостей щодо предмета корисливих злочинів проти власності з використанням комп'ютерних технологій та визначення їх впливу на інші елементи криміналістичної характеристики злочинів цього різновиду.
У Кримінальному кодексі (далі - КК) України прямо передбачено, що предметом
злочинів проти власності є майно. В юриспруденції загальновизнано, що майно - це речі матеріального світу, яким притаманні специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру. Фізичні ознаки - це предметні властивості об'єкта. Іншими словами, його можна потримати в руках та відчути, зруйнувати чи пошкодити, забрати з чужого незаконного володіння. Основною економічною ознакою майна є його мінова та споживча вартість. Юридичні ознаки випливають із закону, що охороняє право власності від протиправних діянь (майно повинне мати законного власника і не належати злочинцю).
Як свідчить судова та слідча практика розслідування зазначеного різновиду злочину, до основного предмета можуть належати кошти у готівковій або безготівковій формі, матеріальні цінності, Іноді - права на майно. Предмети такого різновиду легко взаємотранс-формуються, але мають суттєві криміналістичні особливості [6, с. 40].
Безготівкові кошти - це кошти, які обертаються в системі електронних платежів, виступають найчастіше предметом викрадення з використанням комп'ютерної техніки. Це поясїіюється перевагами безготівкових розрахунків порівняно з "паперовими", а саме -значним скороченням термінів проходження платежів та збільшенням перерахованих сум, чому сприяло суттєве зниження їх вартості. Під безготівковими коштами розуміють записи грошових сум на рахунках у центральному банку, його відділеннях, комерційних банках [7, с. 12], тобто їх матеріальними носіями щодо досліджуваного різновиду злочину є розрахунки в банках. Електронні сис-теми розрахунків запроваджуються на двох рівнях платіжної системи: у відносинах комерційних банків із своїми клієнтами (банк -клієнт) та з іншими банківськими установами (банк - банк).
Готівкові кошти є більш привабливими, ніж безготівкові, для злочинців, що пояснюється можливістю використовувати їх безпосередньо після вчинення злочину, простотою їх приховування, бо матеріальними носіями готівки є банкноти та монети. Це пояснюється також тим, що особа, яка вчинила викрадення готівки із використанням комп'ютерних технологій, може і не мати спеціальних знань у галузі комп'ютерних технологій та банківської справи, що обов'язково прослідковується, якщо предметом по-сягання виступають безготівкові гроші.
Матеріальні цінності - це, як правило, дорогі продукти харчування, електротехніка та інші рухомі речі.
Під правом на майно розуміємо отриману внаслідок дій потерпілої сторони можливість шахрая використовувати, володіти або розпоряджатися чужим майном, зокрема у вигляді використання злочинцем послуг установ, мереж електрозв'язку за рахунок останніх.
До предметів злочинного посягання у сфері використання комп'ютерних технологій можна віднести комп'ютерні технології (ЕОМ, системи, комп'ютерні мережі, мережі електрозв'язку), комп'ютерну інформацію, документи на перерахування коштів, платіжні картки, інші засоби доступу до банківських рахунків.
Комп'ютерні технології - це сукупність систематичних та масових засобів і прийомів автоматичної обробки інформації, заснованих на перетворенні інформації в числову форму, що забезпечує високу швидкість обробки даних, пошуку інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформатизації незалежно від місця розташування.
Сутність документів на перерахування коштів, платіжної картки, інших засобів доступу до банківських рахунків визначається законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та іншими законодавчими актами, постановами правління НБУ. Матеріальними носіями таких предметів є платіжне доручення, розрахунковий чек, пластикова платіжна картка будь-якого виду, ідентифікаційна платіжна картка тощо.
Зараз суперечливим залишається визначення сутності лише одного предмета з названого різновиду - комп'ютерної інформації. У багатьох публікаціях розглядалося питання щодо віднесення комп'ютерної інформації до категорії "майна". Ми погоджуємося з думкою В. Кузнецова, який вважає, що коли певна інформація розглядається як матеріальна цінність, тоді застосування правомочностей власника буде юридичне правильним [8, с. 87], тобто визнаємо, що комп'ютерна інформація - це "майно" у нетрадиційній або нематеріальній формі, зокрема, має електронну форму існування. На законодавчому рівні не визначається термін "комп'ютерна (машинна) інформація", але поняття згадується як "інформація в автоматизованих системах", що є сукупністю всіх даних і програм, які використовуються в автоматизованій системі незалежно від їх фізичного та логічного представлення [9]. Це, по суті, є комп'ютерною інформацією, яку фахівці визначили як інформацію, що фігурує в обчислювальному середовищі, зафіксовану нафізичному носії у
формі, придатній для сприйняття ЕОМ, або яка передається телекомунікаційними каналами (сформована в обчислювальному середовищі та пересилається за допомогою електромагнітних сигналів з однієї ЕОМ на периферійний прилад або на керуючий датчик обладнання) [2, с. 21].
Виходячи із механізму вчинення такого злочину і відповідно підпорядкованого характеру названих

 
 

Цікаве

Загрузка...