WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Особливості методики виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються угрупованнями з використанням комп'ютерних технологій - Реферат

Особливості методики виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються угрупованнями з використанням комп'ютерних технологій - Реферат


Реферат на тему:
Особливості методики виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються угрупованнями з використанням комп'ютерних технологій
Як свідчить історія розвитку світового науково-технічного прогресу, будь-яка технічна новація, зокрема в галузі засобів комунікації, неминуче притягувала до себе людей, які намагалися і намагаються використати її для вчинення правопорушення, злочину. Особливо це є небезпечним, коли злочин вчиняються формуванням, що має ознаки організованої злочинної групи. Наприклад, поява і розповсюдження телефонного, телеграфного та радіозв'язку дали можливість організованим злочинним угрупованням активно використовувати їх для планування і вчинення антисоціальних діянь. Аудіо-, відеотехніка та телебачення використовуються не тільки як засіб забезпечення безпеки, а й як засіб шантажування, вимагання тощо. Не є винятком з цього також інформатизація та її складова -комп'ютеризація, тобто впровадження комп'ютерних технологій в різні сфери суспільної діяльності.
Комп'ютеризація породила новий вид злочинів, які в теорії і практиці кримінології одержали умовну назву "комп'ютерні злочини". Це в свою чергу викликало потребу осмислення комп'ютерної злочинності як соціального явища і напрацювання відповідних методик боротьби з нею, в тому числі виявлення і розслідування злочинів, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій. Як показує практика оперативно-розшукової діяльності, найбільш небезпечні комп'ютерні злочини вчиняються і досягають злочинної мети після попереднього зговору групою осіб. Проте практика попереднього слідства свідчить, що традиційними засобами без урахування специфіки способу вчинення злочину довести розслідування до суду досить складно.
Виявлення та розкриття комп'ютерних злочинів, особливо таких, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями, вимагає спеціальної фахової освіти і високого інтелектуального рівня працівників правоохоронних органів, їм потрібно мати добрі знання не тільки в галузі права, айв галузі інформатики. У зв'язку з цим виникла потреба у формуванні таких двох нових наукових дисциплін, як інформаційне право та правова інформатика. На межі цих наукових дисциплін виникла нова -захист інформації в автоматизованих (комп'ютерних) системах. На жаль, система підготовки кадрів для правоохоронних органів, зокрема у вищих навчальних закладах МВС України, ще не готова в необхідному обсязі задовольнити потреби практики щодо боротьби з комп'ютерною організованою злочинністю. Причинами цього можна назвати відсутність відповідних спеціальних цільових навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, посібників, підручників, а головне - недостатність технічного оснащення комп'ютерною технікою і новітніми інформаційними технологіями відомчих навчальних закладів правоохоронних органів. В аспекті останнього як рудимент - у нас ще діють нормативи, за якими навчання передбачає одночасну роботу двох і більше слухачів (курсантів, студентів) на одному персональному комп'ютері (автоматизованому навчальному місці). З огляду на такі обставини навчання і здобуття фахівцями навичок щодо боротьби з комп'ютерною злочинністю здійснюються фактично після закінчення навчального закладу шляхом одержання досвіду методом проб і помилок. Це, звичайно, дорого коштує суспільству і державі. Можливо, саме ці фактори є однією з причин низького рівня виявлення і розкриття комп'ютерних злочинів в Україні, особливо таких, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями.
Дослідження свідчать, що комп'ютерна організована злочинність визначається високою вірогідністю соціальної небезпеки, складністю виявлення, встановлення вини і збирання доказів. Особливістю комп'ютерних злочинів є й те, що вони можуть вчинятися з використанням засобів комунікацій віддаленого доступу, що не потребує присутності правопорушника на безпосередньому місці вчинення злочину (в традиційному розумінні). Останнім часом спостерігається тенденція до зрощення комп'ютерної злочинності з традиційною організованою злочинністю, інтернаціоналізації цього виду злочинів. Це знаходить свій прояв у несанкціонованому проникненні в банківські кредитно-розрахункові комп'ютерні системи, електронну торгівлю, зокрема через Інтернет, в тому числі шахрайстві з магнітними картками тощо. В той же час широкий загал працівників практичних правоохоронних органів, особливо низової ланки управління (міськрай­органів), недостатньо обізнаний з методиками виявлення і документування таких злочинів.
Особливістю комп'ютерних злочинів, що вчиняються групою осіб, є обов'язкова присутність такого специфічного учасника злочинної групи як хакер (фрікер, крекер тощо). Цим жаргонним терміном називають особу, яка володіє знаннями і навичками несанкціонованого проникнення до комп'ютерної системи. Вона є основним виконавцем цього злочинного діяння. Останнім часом у засобах масової інформації почали з'являтися повідомлення про зв'язок окремих хакерів з традиційною організованою злочинністю1 . В таких випадках злочини: співтовариства переважно виступають у ролі замовників і забезпечують вико­навців необхідною новітньою технікою, організують прикриття, через підставних осіб конвертують одержані злочинним шляхом "електронні" гроші з банківських рахунків у готівку чи товар, виконують іншу роботу.
Як свідчать дослідження, за змістом організації злочинні угруповання у сфері комп'ютерної злочинності можна поділити на два види.
Перший - напіворганізовані групи. Вони діють у сфері застосування електронних платежів (шахрайство за користування телефонними послугами, несанкціоноване проникнення в автоматизовані бази даних). До їх складу, як правило, входять особи, що одержали незаконним способом доступ до комп'ютерної мережі (технічний, програмно-математичний, кредитні картки тощо). Вони намагаються залучити в злочинну діяльність працівників легітимних організацій, які мають доступ до відповідних комп'ютерних систем (торгових підприємств, частіше касирів, працівників банків тощо). Учасники цих груп звичайно добре обізнані з основами системи розрахунків. Кількісний склад може бути різним - від двох і більше. Часом такі групи складаються тільки з працівників організацій або осіб, що працювали в них. Як показує практика, ними вчиняється найбільша кількість із загального числа комп'ютерних злочинів.
Другий вид - професійні злочинні угруповання. Організатори цих угруповань володіють глибокими знаннями у сфері інформатики, обчислювальної (комп'ютерної) техніки, а також характеризуються високим професіоналізмом у вчиненні таких злочинів. При цьому спостерігається чітко спланований розподіл ролей, обов'язків між членами групи. Наприклад, у сфері застосування кредитних карток одні спеціалізуються на викраданні карток, інші - на підробці підписів, треті - на реалізації - одержанні готівки чи здійсненні платежів і т. ін. Кожний учасник групи одержує попередньо встановлений відсоток винагороди за "вдале" досягнення злочинної мети.
Злочини, щовчиняються цими групами, можна умовно розділити на два підвиди:
1) такі, що вчиняються вітчизняними організованими групами;
2) такі, що вчиняються міжнародними (трансграничними, транснаціональними) організованими групами. Останні, крім ролів і обов'язків, розподіляють також місця вчинення кримінальних дій у масштабах різних країн (сфери діяльності). Наприклад, крадіжка кредитних карток вчиняється в США, а пред'явлення до оплати - в Україні, чи навпаки, або ж в третій країні.
Переважно безпосередніх виконавців, причетних до вчинення комп'ютерного злочину, встановлюють у момент одержання ними готівки чи товарів. При їх допиті насамперед слід з'ясувати: хто разом з ними використовував комп'ютерну техніку в корисливих цілях; скільки разів і з рахунків яких організацій знімалися гроші, в який спосіб; кому передавалися і як розподілялися гроші між співучасниками злочину.
Зрозуміло, не завжди затримані

 
 

Цікаве

Загрузка...