WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

сучасних операційних систем - багатозадачні. Вони керують розприділенням ресурсів обчислювальної системи між задачами і забезпечують:
- можливість одночасної чи послідовної роботи декількох додатків;
- можливість обміну між додатками;
- можливість спільного використання програмних, апаратних і інших ресурсів обчислювальної системи декількома додатками.
Багатопролцесорність - це здатність операційної системи, центрального процесора ісистемних контролерів комп'ютера обслуговувати одночасно роботу декількох процесорів. Багатопроцесорна операційна система забезпечує контроль одночасної паралельної роботи декількох процесорів над виконанням однієї і тієї ж задачі.
Переносимість операційної системи - це можливість операційної системи працювати на комп'ютерах, які базуються на центральних процесорах з різною архітектурою.
40. Програмне забезпечення комп'ютера
У структурі прикладного ПЗ можна виділити: прикладні програми як загального, так і спеціального призначення.
Прикладне ПЗ загального призначення - це комплекс програм, який одержав широке використання серед різних категорій користувачів. Найбільш відомими серед них є: текстові редактори, графічні системи, електронні таблиці, системи управління базами даних та ін.
Текстові редактори дозволяють готувати текстові документи: технічні описи, службові листи, статті та ін. Найбільш відомі такі текстові редактори: Writer, Word.
Графічні системи багаточисельні, а їх функції - різноманітні. Серед них можна виділити системи ділової графіки (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics), художньої графіки (Раіntbrush), інженерної графіки та автоматизованого проектування (Autodesk AutoCad), системи обробки фотографічних зображень (Adobe Photoshop), а також універсальні графічні системи (CorelDRAW!).
Програми роботи з електронними таблицями (ЕТ) дозволяють розв'язувати широке коло задач, зв'язаних з числовими розрахунками. Найширше використовують серед програм такого класу Supercalk, Місrosoft Excel та Lotus 1-2-3.
Системи управління базами даних (СУБД) призначені для об'єднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі об'єкта. Ці програми дозволяють накопичувати, обновляти, коригувати, вилучати, сортувати інформацію, організовану спеціальним засобом у вигляді банку даних. Найпоширеніші СУБД: dВаsе III Рlus, FохBase+, Сlірреr, Оrасlе, Ассеs, FохРrо, Раrаdох.
Крім перерахованих систем до складу прикладного ПЗ загального призначення слід віднести й інтегровані системи. Ці системи об'єднують у собі можливості текстових редакторів, графічних систем, електронних таблиць та систем управління базами даних. Головна перевага інтегрованих систем перед окремими системами прикладного ПЗ загального призначення полягає у тому, що вони створюють єдині правила роботи для користувача, тобто вони мають єдиний інтерфейс як при роботі з текстом, так і при роботі з електронними таблицями та ін. Найвідоміші серед них: Місrosoft Works, Місrosoft Office, Lotus SmartSuite, Perfect Office.
Прикладні програми спеціального призначення використовують у специфічній діяльності користувачів.
Функції специфічних систем залежать від їх призначення. Наприклад, для систем навчального призначення це можуть бути інструментальні засоби для розробки комп'ютерних уроків (гіпермедійні та гіпертекстові системи, авторські та інші системи), імітаційне моделюючі програми навчального призначення, програми для розробки та підтримки шкільного розкладу, педагогічні про- грамні засоби різного призначення та ін.
41. Інструментальні програмні засоби
У будь-якій сфері повсякденної практичної діяльності користувачу рано або пізно потрібно забезпечити виконання таких функцій, які не забезпечуються доступними йому програмними засобами. Для розв'язання подібних проблем і призначені системи програмування або інструментальні програми, які забезпечують написання нових оригінальних програм.
Звичайно до складу системи програмування входять: У будь-якій сфері повсякденної практичної діяльності користувачу рано або пізно потрібно забезпечити виконання таких функцій, які не забезпечуються доступними йому програмними засобами. Для дозволу подібних проблем і призначені системи програмування або інструментальні програми, які забезпечують написання нових оригінальних програм.
1. Транслятор - програма, що забезпечує перетворення програми, написаної на мові високого рівня, в послідовність виконуваних машиною команд - двійкових кодів.
За принципом роботи транслятори можуть бути компілюючого типу (компілятори) і інтерпретуючого типу. У першому випадку компілятор забезпечує переклад всієї програми в сукупність машинних команд. Інтерпретатором же виконується безпосередньо програма на мові високого рівня, оператори якої при їх виконанні послідовно перетворяться в машинні команди.
2. Бібліотеки стандартних підпрограм, які можуть використовувати користувачі.
3. Допоміжні програми - відладчики, редактори і т.д.
Системи програмування розрізняються головним чином по використовуваній в них мові високого рівня. В даний час для програмування на ПЕВМ найбільшого поширення набули наступні мови: Pascal, C, C++, Basic.
Мова С поєднує можливості мови високого рівня з можливістю ефективного використання ресурсів, характерною раніше для програмування на Асемблері. Проте мова С не дуже проста в освоєнні і вимагає, подібно до Асемблера, великої акуратності і ретельності при виконанні програм. Проте, на мові С зручно створювати вельми ефективні з погляду використання ресурсів машини і продуктивності програми. Тому в першу чергу така мова програмування може бути рекомендована для написання програм, час виконання яких жорстко регламентується верхньою межею, а також написання драйверів для спеціальних пристроїв, моделювання (емуляції) інших мікропроцесорних пристроїв.
Подальший розвиток цієї мови - мова С++, яка реалізує принципи об'єктно-орієнтованого програмування. В даний час широко поширені версії цієї мови фірми Borland ( Turbo C++, Borland C++), а також фірми Microsoft (Microsoft C++, Visual C++). Ці версії забезпечують роботу як для MS DOS, так і для Windows.
Мова Pascal значно простіше в освоєнні (він і створювався як учбова мова) і дозволяє проте створювати вельми складні програмні засоби, у тому числі і що забезпечують багатовіконні меню для діалогу з користувачем, а також графічний інтерфейс.
В даний час ниболее поширені наступні версії мови: Turbo Pascal, Borland Pascal, Borland Pascal for Windows, розроблені фірмою Borland.
Мова Basiс була спочатку орієнтована на написання простих програм і рекламувався як мова для програмістів, що починають. У зв'язку з цим він дуже простий в освоєнні, але мало придатний для написання складних програм. В даний час на сучасних моделях IBM PC ця мова використовується досить рідко.

 
 

Цікаве

Загрузка...