WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Теорія інформації та її концепції - Реферат

Теорія інформації та її концепції - Реферат

передавачем і приймачем інформації про способи позначення фрагментів світу певними кодовими образами.
У структурі повідомлення доцільно виділити три рівні: слів (з позиції логіки - знаків, що позначають поняття), речень (простих без однорідних членів; з позиції логіки - тверджень) та сюжету (з позиції мови - надфразних єдностей, блоків, дискурсу; з позиції логіки - безпосередніх виводів, силогізмів, полісилогізмів). Таке виділення повністювідповідає рівням логічного аналізу тексту, де також виділяють три рівні (понять, тверджень та висновків).
Для порівняння вкажемо, що з позицій лінгвістики в повідомленні виділяють вісім рівнів: фонем (літер), морфем, слів, словосполучень, речень, надфразних єдностей, блоків та дискурсу. Проте така ієрархія поки що не може бути використана для потреб теорії інформації, оскільки є надто складною.
Кожне слово як будь-який вербальний знак включає чотири компоненти:
1) кодовий образ (код) номена - ланцюжок літер чи звуків;
2) еталонний образ фрагмента світу, тобто значення цього номена;
3) відображений образ фрагмента світу, тобто об'єкта чи їх групи, ознаки, процесу, відношення, часу, місця, кількості і т. д.;
4) посилання на фрагмент світу.
Приклад. Скажімо, в українській письмовій мові існує номен, що має такий кодовий образ (код): [я, б, л, у, к, о]. Цей кодовий образ позначає об'єкт фрагмента світу, наприклад, якесь конкретне яблуко. Відображеним образом цього номена може бути "фотографія" такого конкретного яблука, що з'являється в пам'яті керуючої системи в момент сприймання номена. Еталонним образом цього номена буде зображення типового яблука (наприклад, зображення яблука в ілюстрованому словнику). На основі еталонного образу керуюча система може розпізнати відображений образ конкретного яблука на "фотографії", що є в пам'яті системи.
Приклад. Припустімо, існує злочинець Іваненко. Тоді фрагментом світу є сам Іваненко, кодовим образом - літери [І, в, а, н, е, н, к, о], відображеним образом - фотографія Іваненка, а еталонним образом - його фоторобот.
Зовнішня структура слова визначається тим, у які відношення вступає кожне конкретне слово з іншими словами. Ці відношення задають такі словники, які називають тезаурусами.
За однією з моделей структури тезауруси мають ієрархічну будову. На найвищому рівні такого словника (залежно від світогляду укладача) може стояти, наприклад, слово "Бог" чи "матерія". Далі всі слова можуть бути поділені на назви: об'єктів, ознак, процесів, відношень, одиниць часу, місць, кількостей і т. д. Назви об'єктів, припустімо, можуть бути поділені на назви ідеальних об'єктів та матеріальних. Серед останніх може бути слово фрукти, а серед слів, що належать до фруктів, - слово яблуко.
Структура типового простого речення Sj (j = 1, 2, 3 … m):
Sj = Mj Tj Lj Kj [Pj(Xi1 … Xin, Yh1 … Yhp)],
ў де Mj - квантор (логічний оператор, який переводить одну висловлювальну форму в іншу) світу (значення: реальність, псевдореальність (тобто імовірна реальність), ірреальність, невизначеність);
ў Tj - квантор часу на однонапрямленій прямій (значення: завжди, на відрізку часу, в точці - моменті - часу, невизначеність);
ў Lj - квантор місця в тривимірному просторі (значення: всюди, частина простору, точка простору, невизначеність);
ў Kj - квантор кількості (значення: всі, деякі, один, невизначеність);
ў Pj - предикат (присудок) твердження;
ў Xi1 … Xin - змінні твердження (i = 1, 2, 3 … n), які в реченні відіграють роль підметів (суб'єктів дії).
ў Yh1 … Yhp - змінні твердження (h = 1, 2, 3 … p), які в реченні відіграють роль прямих додатків (об'єктів дії).
У цій структурі змінні (Xi, Yh) відтворюють іменники з прикметниками; R - предикат - дієслово з прислівниками; K - квантор кількості - числівники; L - обставину місця - найчастіше прислівники, іменники з прийменниками чи самі прийменники; T - обставину часу - найчастіше прислівники, рідше прислівники з іменниковими конструкціями; M - відношення до дійсності - найчастіше вставні слова.
Приклад. Речення, яке відтворює структуру типового речення за формулою: Справді, вже два роки в нашому університеті двоє чудових хлопців безнадійно кохають смагляву темноволосу дівчину.
Сучасна логіка предикатів часто використовує в твердженнях квантор кількості, якому найчастіше дають такі значення: всі, деякі (тут під словом "деякі" розуміють будь-яке число), один, невизначено.
Найперше з модальних логік для моделювання структури простого речення - за аналогією до теорії можливих світів - використаємо вказаний квантор світу (M) зі значеннями: реальність, псевдореальність, ірреальність, невизначеність.
Значення реальність описує реальний (дійсний) світ. Стосовно будь-якого твердження, яке описує цей світ, можна сказати, що воно є або істинним (істинність дорівнює 1), або хибним (істинність дорівнює 0).
Значення псевдореальність описує псевдореальний (імовірно реальний), або фіктивний, світ . Кожне з таких тверджень стосовно реального світу, як правило, є хибним; проте, коли в ньому замість існуючих значень змінних підставити інші, то таке твердження може стати істинним у реальному світі. Щодо таких тверджень будемо вважати, що їх істинність стосовно реального світу перебуває в межах 0,0 … 1,0, тобто є імовірною, причому, чим менше підстановок слід робити у твердженні, тим ступінь цієї ймовірності вищий. Сюди ж слід віднести всі гіпотетичні щодо реального світу твердження.
Значення ірреальність описує ірреальний світ. Такі твердження стосовно реального світу завжди є хибними, оскільки в реальному світі нема таких змінних і/чи предикатів, які вжиті в цих твердженнях. Стосовно реального світу істинність таких тверджень завжди дорівнює 0. Приклад ірреального світу - казки.
Значення невизначеність описує невизначений світ. Стосовно будь-якого твердження невідомо, який зі згаданих вище трьох світів воно описує, а тому говорити про його істинність - безпідставно.
Приклад. Невизначене повідомлення: Рятувальна команда розшукала в морі шхуну, яка ще годину тому подавала сигнали "SOS". Проте екіпажу на кораблі рятівники не виявили. Рятівникам лише вдалося знайти пляшку з повідомленням про напад на екіпаж шхуни космічного корабля.
Далі введемо з темпоральної логіки квантор часу (T) і запропонуємо такі його значення: завжди, упродовж (тобто відрізок часу), момент часу (тобто точка в часі), невизначено. Введемо з ситуативної логіки квантор місця (L) і запропонуємо такі його значення: всюди, частина простору, точка простору, невизначено.
Для моделювання структури простого речення можна використовувати й інші модальні логіки. Наприклад, епістемічну логіку (значення квантора: доведено, спростовано, знаю, вірю…), деонтичну логіку, тобто логіку норм (значення квантора: дозволено, обов'язково, заборонено…), алетичну логіку (значення квантора:

 
 

Цікаве

Загрузка...