WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Теоретичні основи інформатики. Принципи роботи комп`ютерної техніки - Реферат

Теоретичні основи інформатики. Принципи роботи комп`ютерної техніки - Реферат

швидкістю обміну даними, шумовим рівнем та деякими іншими параметрами.
Пристрій для роботи з оптичними та лазерними накопичувачами. Він використовується для збереження великих обсягів інформації (1-3 Гбайт), характеризується збільшеною у 8, 24, 40, 48, 52 рази мінімальною швидкістю 150 Кбайт/с для введення-виведення інформації
Дисплей. Він призначається для відображення текстової, графічної та відеоінформації. Основними характеристиками дисплея є роздільна здатність, кількість кольорів(палітра), розмір екрана.
Клавіатура. Вона служить для введення в комп`ютер інформації для користувача. Клавіатури умовно можна поділити на такі блоки:
1. функціональні клавіші;
2. алфавітно-цифровий блок;
3. блок клавішей керування курсором;
4. блок цифрової клавіатури.
Американський вчений Джон фон Нейман у 1946 році сформулював загальні принципи оранізації та функціонування комп`ютерів, тобто він описав архітектуру комп`ютерів, яку прийнято називати фонейманівською.
Згідно з його працею до скаду апаратної частини комп`ютера повинні входити такі основні пристрої (функціональні блоки): пристрій управління, арифметико-логічний пристрій (здебільшого АЛП та пристрій управління об`єднується одним словом "процесор"), оперативна пам`ять та пристрої введення і виведення.
Щоб розв язати певну задачу, до пам`яті комп`ютера потрібно ввести програму, яка визначає процес розв`язування, а також потрібні дані. Команда і дані, які вона має обробити, вводяться до АЛП, після чого команда виконується, і її результат записується в оперативну пам`ять. Пристрій управління визначає адресунаступної команди в пам`яті комп`ютера, і вона в свою чергу надходить до АЛП. Процес виконання програми послідовно триває доти, доки не трапиться команда завершення роботи програми.
За Дж. Фон Нейманом робота комп`ютера базується на двох принципах- програмного управління та збереження програми у пам`яті. Тобто, пам`ять це пристрій для збереження інформації, а центральний процесор обробляє інформацію.
Тобто, в основу побудови пограмного управління більшості комп`ютерів покладені слідуючі принципи:
1. Принцип програмного управління. Програма складається з набору команд, які виконуються процесором автоматично у певній послідовності.
2. Принцип однорідності пам`яті. Програми та дані зберігаються в одній і тій же пам`яті. Тому комп`ютер не розрізняє, що зберігається у даній ячейці пам яті- число, текст, команда. Над командами можна виконувати дії, як над даними.
3. Принцип адресності. Структурно основна пам`ять складається з нумерованих ячейок; процесору у довільний момент часу доступна будь-яка ячейка.
Революційність ідей Дж. Фон Неймана полягає в тому що, щоб зберігати в пам`яті не тільки інформацію, а й команди для її обробки!
Наслідком об`єктивного процесу інформатизації суспільства та освіти є поява дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.
Передумовами розвитку дистанціного навчання є:
- бурхливий розвиток інформаційних технологій;
- поступове і неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання глобальної мережі Internet, її ресурсів і серверів;
- суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню практику;
- значне поширення засобів комп`ютерної техніки серед населення.
Дистанційне навчання - нова організація освітнього процесу, що грунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, і призначається для широких верств населення незалежно від матеріального забеспечення, місця проживання, стану здоров`я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях.
У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів Лекції складають лише невелику частку, процес навчання орієнтується на творчий пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідних знань і застосовувати їх до вирішення практичних завдань, використовуючи сучасні технології. Викладачі дистанційних курсів повинні мати універсальну підготовку, володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно готовими до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанційного навчання як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу,спискам розсилання, створюється нове навчальне середовище, в якому студенти почувають себе невід`ємною частиною колективу, що різко збільшує мотивацію до навчання. Викладачі повинні володіти методами для створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення такого типу взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу активність та власну кваліфікацію.
Дистанційну освіту забеспечують такі технології:
- кейстехнологія - видача портфеля з повним набором навчально-методичних матеріалів із кожної дисципліни. Інформація подається як у вигляді книжок, методичок, так і на СD-дисках, аудіо- та відеокасетах, у вигляді мультимедійних програм.
- мережна - використання засобів віддаленого доступу для одержання потрібної навчальної інформації, проведення індивідуальних консультацій з викладачами, контролю знань. Ця технологія значно ефективніша за традиційну, тому що вона орієнтується на індивідуалізацію навчання;
- телевізійна - можна одночасно охопитипроцесом навчання велику кількість населення. Ця технологія має більш інформаційний характер.
Література
1. Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 класів середн. загальноосвітн. шкіл / І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. - К.:Навчальна книга, 2002.-496с.: іл.
2. Інформатика та комп`ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова. - К.: КНЕУ, 2002. - 534с.
3. Засоби масової інформації Internet: www.referaty.com.ua, www.bankreferatov.ru, www.ukrref.ua та інші.
4. Інформатика та комп`ютерні технології: Навч.-метод. посібник/ Дибкова.
5. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник / В.П. Гондол, А.Г. Дерев`янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; За ред. В.П. Гондола. - К.:Либідь, 2000. - 320 с. укр. і рос. мовами.

 
 

Цікаве

Загрузка...