WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

застосування трансформації номіналізації можна віднести й відтворення українських особових форм дієслова англійськими дієприкметниками І, що найчастіше вживаються вопису або, за термінологією М.М. Кожиної, "нагнітанні" подій у художньому стилі. Спостерігається тенденція української мови при опису певних явищ передавати "нагнітання" будь-яких дій за допомогою особових форм дієслова у функції однорідних членів речення або у складнопідрядних реченнях, тоді як в англійській мові для перерахування певних дій один (часто перший) дієслівний елемент передають за допомогою особової форми, а решту - за допомогою дієприкметників І чи ІІ, що використовуються як залежні від основного дієслова форми дієслова і, через наявність деяких іменних ознак, належать до частково номіналізованих елементів:
22. З одного боку дрімав таємний світ чорних велетнів-гір, з другого - лягло долі погідне море й зітхало скрізь сон, як мала дитина, і тремтіло під місяцем золотою дорогою…[60, с.46] - On one side slumbered the secret world of the black giant mountains; on the other, down below, the bright sea lay, sighing in its sleep like a small child, and trembling under the moon like a golden road … [60, р.47 ]
23. Все у спочинку, тільки дихають повно легені неба та височить над селищем собор, чатує зачіплянські сни й сновидіння [51, с.7]. - Everything rest, only the sky breathes deeply, and the cathedral looms over the villages guarding Zachiplianka's dreams and visions.[87, p18].
Як свідчать наведені приклади, при відтворенні англійською мовою українських особових форм дієслова у функції однорідних присудків лише перші з них мають повні англійські відповідники, а решта передаються англійськими дієприкметниками у функції обставини дії дієслова-присудка в особовій формі.
Варто додати, що дієприкметники І, так само як і дієприкметники ІІ, роблять поверхневий рівень англійського тексту перекладу не тільки більш номінативним щодо тексту оригіналу, а й більш компактним.
Мовленнєві причини
Основою мовленнєвих причин, так само як словотвірних і жанрово-стилістичних, також є системні особливості вихідної та цільової мов. Так, значна кількість мовознавців зазначає, що російська мова, а отже, і споріднена українська мова, набагато більше, порівняно з англійською мовою, використовують слів із конкретною семантикою, що в україно-англійському перекладі часто замінюються англійськими дієсловами "to have" і " to be", які не здатні розкладатися на простіші динамічні семи, а тому на глибинному рівні є менш динамічними [3; 15]:
24. Біля входу до печер притулилася невелика Еллінська церква, збудована наприкінці ХІІ ст. на території Еллінського монастиря, заснованого в 1069 р. [73, с.19] - Next to the entrance, there is the small Illyinska Church. It was built in 1069 [90, р.15].
25. "Швидкість ходу" нам дуже збавила війна, але нині ми надолужуємо згаяне, мчимо на всіх вітрилах - у міру наших можливостей, звичайно [47, с.25]. - The war had a highly detrimental effect on our 'rate of movement', but now we make up for what had been lost crowding on sail - within our potentialities of course [78, р.29].
У тому, що українські дієслова-універби в особовій формі мають більш конкретну і складну семантику, ніж їх англійські відповідники, можна впевнитися, розкладаючи їх на простіші семи: притулятися - "робити так, щоб отримати де-небудь притулок", збавляти - "робити так, щоб зменшити ступінь впливу певної дії".
Подібне застосування номіналізації пояснюється також більшою концентрацією синтетичної української мови на конкретному слові при побудові речень. Для стилю англійської мови з характерним для неї розчленованим утіленням граматичних і лексичних значень, а також приділенням уваги формі різних синтаксичних аналітичних конструкцій, така семантична й лексична конкретність є зайвою.
Конкретна семантика українських дієслівних форм часто асоціюється з динамічною семантикою, оскільки семантична конкретність завжди має тісний зв'язок з відображуваною дійсністю, для якої більш притаманним є стан руху. Саме тому дуже часто при застосуванні міжмовної трансформації номіналізації в перекладі з української мови на англійську через мовленнєві причини відбувається заміна українських дієслів з конкретною динамічною семантикою англійськими статистичними дієсловами, які нерідко мають більш конкретизовану семантику, ніж дієслова "to have" і "to be", однак менш конкретизовану, ніж їхні українські еквіваленти, наприклад:
26. Алі здалося, що ті очі пірнули в його серце, і він поніс їх з собою [60, с.46]. - It appeared to Ali as if those eyes plunged into his heart and stayed with him forever [60, р.47].
27. На мене найшла туга [49, c.76]. - I felt tired [49, p.75].
Мовленнєві причини номіналізації, незалежно від системних особливостей української й англійських мов, можуть бути пов'язані з різними традиціями вживання в українській мовах тих чи тих мовних елементів, штампів, лексико-граматичних структур тощо:
28. Справді, я жалкую, що раніш не догадався до цього взятися! [64, c.98] -What a pity I didn't think of it earlier! [64, p.99]
29. - Ведіть його до хати. Так, значить…А ти, Кузьма, постав вартового і…розумієш, ні - телень! - Слухаю, зараз…[59, c.146]] - "Take him to the house. Well, this is it. You, Kuzma, put up a guard and - you understand - no noise ". "Yes sit. I'll do it immediately." [59, p.147]
У 28-му прикладі номіналізація української дієслівної структури зумовлена поширеністю вживання а англійській мові для окличності конструкції "What + номінативне утворення", якій в українській мові можуть відповідати як дієслівні, так і номінативні структури.
У 29-ому прикладі підкреслена одиниця перекладу та її англійський відповідник належать до військового мовлення, що має певні особливості в українській та англійській лінгвокультурах. Так, в українській лінгвокультурі відповіддю на певний наказ, яка свідчить про те, що адресат готовий виконати те, що йому наказують робити, є особова форма дієслова "слухати". В англійській мові з цією самою метою прийнято вживати стверджувальний прислівник "Yes" у поєднанні з шанобливою формою звертання до начальника.
3.2 Різновиди трансформації номіналізації в перекладі з української мови на англійську.
Так само, як і в англо-українському перекладі, в українсько-англійському перекладі до неповної трансформації номіналізації належить зменшення а англійському перекладі кількості особових форм дієслова, спрощення в англійському перекладі українських складених присудків, заміна кількох українських дієслівних форм у функції однорідних членів речення одним англійським дієсловом, заміна українських особових форм дієслова англійськими неособовими формами дієслова, українських процесуальних дієслів із конкретизованою семантикою англійськими дієсловами "to be" і "to have", перетворення українських особових форм дієслова на англійські складені іменні присудки й

 
 

Цікаве

Загрузка...