WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

ширше.
Звернімося тепер до аналізу словотвірних закономірностей української й англійської мов з погляду аналітизмуанглійської мови. Відсутність в англійській мові морфологічних позначень синтаксичних зв'язків компенсується не лише наявністю великої кількості "монолітних" лексичних одиниць, а й суфіксів з динамічною семою -able, -ee, -er, які, разом з утвореними ними іменними частинами мови, сприяють процесові компресії англійського синтаксису. Граматична будова української мови також дозволяє утворювати динамічні номінативи за допомогою динамічних суфіксів, однак вони не завжди мають в англійській мові прямі відповідники, оскільки англійські утворення з вищеназваними суфіксами, так само як і монолітні складні лексичні одиниці, часто бувають оказійними [27, с. 78]. Висока, у порівнянні з українською мовою, продуктивність англійських суфіксів підтверджується тим, що останні в певних контекстах відповідають українським підрядним реченням із дієслівним присудком в особовій формі.
Однак, слід зазначити, що дуже рідко при перекладі з української мови на англійську застосовується спосіб компресії українських дієслівних конструкцій в англійські номінативи з динамічною семою. Набагато частіше перекладачі мають справу з останніми при перекладі з англійської мови на українську, коли доводиться розгортати англійські компактні номінативні структури й елементи в українські підрядні речення та інші синтаксичні структури з дієслівним центром. Останні є єдиним способом експлікації змісту невластивих українській мові надто скомпресованих англійських номінативних структур, смисл яких можна лише зрозуміти завдяки ширшому контекстові [17].
При перекладі з української мови на англійську поодиноке використання зворотного щодо розгортання способу перекладацьких трансформацій можна пояснити явищем міжмовної гомогенічності (подібності), що пов'язана з наявністю в англійській мові поряд із компактними номінативними лексичними одиницями прямих відповідників українських розгорнутих дієслівних структур (складнопідрядних і складносурядних речень, безсполучникових складних речень тощо) [18].
Жанрово-стилістичні причини
Стиль чи жанр тексту незначно впливає на загальні закономірності застосування трансформації номіналізації в перекладі, особливо тих різновидів номіналізації, що зумовлені системними особливостями англійської й української мов. Слід зазначити, що залежно від стилю й жанру, варіюються лише різновиди номіналізації.
Відтворення українських повнозначних дієслівних форм англійськими дієслівно-іменними фразами зумовлено тим, що в певних випадках англійські інформаційні тексти характеризуються тенденцією до більшої номінативності порівняно з українським текстом оригіналу:
14. …11 років тому, коли я вперше вів переговори в Україні, мені здавалося, що ваша країна стояла ближче до Європейського Союзу…[46, с.14] - when I first carried out negotiations in Ukraine, I had impression that your country was much closer to the European Union … [79, p.17].
15. Допомагаємо діяльності фонду, що займається медичним обслуговуванням українських громадян тут в Угорщині [46, с.14]. - We also provide assistance to the fund that is engaged in medical servicing of Ukrainian citizens here in Hungary [79, р.17]
Як уже зазначалося, для українських і англійських інформаційних текстів характерним є подання інформації у стилі номінативній формі. В українській мові для цього використовуються різні складнопідрядні та складносурядні речення. Однак нерідко така особливість англійської мови, як тяжіння до компактності, породжує засоби стислого висловлення думки, що не притаманно українській мові. Так, велика кількість українських фраз із абстрактними віддієслівними іменниками, що в українських інформаційних текстах є частовживаними елементами, піддаються в англійському тексті перекладу повній трансформації номіналізації з вилученням останніх:
16. У "Президенті" ви зможете придбати костюми, шовкові сорочки з срібними або перламутровими ґудзиками, …і запонки, виконані з використанням білого золота, діамантів і сапфірів від Stefano Ricci [71, с.48]. - In the "President", you can buy suits, silk shirts with silver or nacreous buttons…and cuff links made with white gold, diamonds and sapphires from Stefano Ricci [71, р.48].
17. Мета переддипломної практики - глибоке і всебічне вивчення студентом одного з напрямів діяльності банку, збір матеріалів для написання дипломної роботи, підготовка до складання державних іспитів [52, с.51]. - The pre-diploma practice is aimed at deep and detailed studying by a student of one of the directions of the bank's activity, collection of materials for writing a diploma paper and preparation for state examinations [83, р.32].
Те саме стосується й українських дієприкметникових фраз та зворотів з пасивними дієприкметниками, що вживаються в інформаційних текстах для надання останнім офіційного характеру; з англійського тексту перекладу вони нерідко вилучаються:
18. Вартість навчання визначається залежно від кількості прослуханих (наданих) годин [53, с.2]. - Tuition fee is determined in accordance with the number of credits.
19. Зважаючи на те, що Україна знаходиться між Східною та Західною "тектонічними платформами", … для нас надзвичайно актуальне одне з основних питань посткомуністичної доби - можна усунути мирним шляхом протиріччя, спричинені цими водночас новоявленими і традиційними зіткненнями, чи вони неминуче призведуть до насильства, розбрату й війни? [69, с.84] - Considering the fact that Ukraine is located between the Eastern and Western "tectonic platforms",… one of the main problems of the post-communist epoch becomes extremely urgent for us: to remove latterday and traditional contradictions and collisions in a peaceful way, otherwise they will inevitably lead to violence, discord and war [98, р.82].
Своєю чергою, англійські дієприкметники пасивного стану у функції означення, які через відсутність деяких дієслівних функцій сприяють компактності англійських структур, є в тестах інформаційного типу відповідниками особових форм дієслова в українських підрядних і сурядних реченнях:
20. Негативний особистий досвід, нічим не обмежена доступність найгірших зразків людських взаємин, а їх рясно поставляє масова культура, можуть звести нанівець наші спільні зусилля, спрямовані на формування та прищеплення культури миру [66, с.143].- Negative personal experience, and unrestricted bombardment by the worst examples of human relations generously remplicated by the mass media, may destroy our joint efforts in forming and engrafting the peace culture [99, р.129].
21. Пане Президент, чи є у вас такий здобуток на Закарпатті, котрим ви й зараз пишаєтеся? Знаєте, як дитиною, котру виростили [46, с.14]. - Mr. President, is there an achievement of yours in Zakarpatia that you pride yourself upon, you know, like a child brought up? [79, р.17].
До стилістичних причин

 
 

Цікаве

Загрузка...