WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

граматичній системі, а й у лексичній". Сам цей принцип, своєю чергою, випливає з аналітизмуанглійської мови, в якій різні граматичні характеристики понятійних слів (здебільшого дієслів) передаються за допомогою допоміжних дієслів [14]. Адже у складених іменних присудках англійські дієслова-зв'язки, які кількісно і якісно на певних мовних ділянках є більш функціональними, ніж їхні українські еквіваленти, також виступають в ролі своєрідних допоміжних дієслів.
Варто також зазначити, що на поверхневому рівні англійська структура "дієслово-зв'язка + іменна частина", являючи собою чіткий синтаксичний блок, разом з іншими англійськими аналітичними структурами бере активну участь у структуризації англійської мови. Крім того, прагнення до чітко структурованого синтаксису речення спричиняє утворення на основі моделі "дієслово-зв'язка + іменна частина" численних сталих виразів на зразок "to be under pressure", "to be in operation" тощо. Саме ця особливість англійської мови найбільшою мірою пояснює переклад українських повнозначних дієслівних форм за допомогою англійського складеного іменного присудка.
Необхідно зазначити, що в перекладі з української мови на англійську ми можемо спостерігати не лише тенденцію англійської мови до компактності та вилучення надлишкових динамічних сем, а й тенденцію, яка здебільшого спостерігається в перекладі з англійської мови на українську, а саме високу частотність використання, порівняно з українською мовою, англійських дієслівних складних граматичних і лексико-граматичних конструкцій з неособовими формами дієслова, що можуть відповідати українським формам дієслова у складі підрядних речень та інших синтаксичних конструкцій [18]:
6. …вже чують версальці, як у гулкій і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують постріли… [72, с.126] - The reactionaries hear the shots bursting in the dead silence of the palace reigning over the city… [72, с.142]
7. Я, звичайно, роздратовано реагував на це ім'я. Тоді американці, які мало собі язика не зламали, вирішили називати мене угорським Гавелом [46, с14]. With my response being, of course, irritation, Americans, finding it jaw-breaking, chose to call me Hungarian Havel [79, с.17].
Наведені приклади є ще одним підтвердженням тенденції англійської мови ускладнювати дієслівні присудки конструкціями з не особовими формами дієслова. Так, у сьомому прикладі українське словосполучення "роздратовано реагував" передається англійською абсолютною прийменниково-дієприкметниковою конструкцією, де дієприкметник І виконує функцію зв'язки.
Словотвірні причини
Словотвірні причини номіналізації при перекладі з української мови на англійську також можуть бути прямо залежними від системних розбіжностей між українською та англійською мовами, а саме від тяжіння першої до синтетичної будови, а другої - до аналітичної. Для порівняльно-перекладознавчого аналізу словотвірних закономірностей обох мовних систем візьмімо спочатку за основу мову оригіналу.
Тенденція синтетичної української мови робити основний наголос при побудові мовленнєвих актів на слові слугує поштовхом для породження численної кількості суфіксів і префіксів, які надають твірній основі дієслова тих чи тих значеннєвих відтінків. Оскільки серед словотвірних ресурсів аналітичної англійської мови здебільшого немає еквівалентів українських суфіксів і префіксів, перекладачі для відтворення значення останніх удаються до різних синтаксичних та лексичних ресурсів англійської мови [18]. Одним із таких засобів є вже зазначені нами англійські компактні прийменниково-іменні фрази:
8. Жінка аж заплакала, аж затремтіла від злості. - A woman, on the verge of tears, trembled with anger.
9. Перспектива змістилася, бані собору і труби заводів ніби зблизились між собою, злилися в єдинім ансамблі споруд старого й нового віку [51, с.127]. - From a different perspective the cathedral domes and the plant chimneys seemed to come together, to unite into one ensemble the edifices of the old and new age.
У 8-му прикладі англійський прийменник "on" у складі прийменниково-іменної фрази "on the verge of tears", що констатує певний факт, який є результатом певної дії або реакцією на певну дію, є певним відповідником українського префікса "за-", що, позначаючи доконаний вид, свідчить про певний результат чи реакцію на дію, яка відбулася раніше.
У 9-му прикладі англійський прийменник "from" у сполученні з прикметником "different" та іменником "perspective", так само як і українське дієслово "міститися" з префіксом "з-" на позначення доконаного виду, може означати змінену картину.
Можливість при перекладі з української мови на англійську компенсувати низьку частотність словотвірних префіксів і суфіксів є більш наочною в наступних прикладах, де українські словотвірні засоби трансформуються в англійські лексичні елементи, а саме, в різні типи дієслів-зв'язок у складі іменних присудків:
10. Вода при березі починала каламутитись і жовкнути. - The water from the beach began to grow muddy and yellow.
11. Татари мусили відступити назад, щоб не змочити капців [60, с.39,40]. - The Tatars had to draw back in order not to get their shoes wet [60, с.39,41].
12. Чи та туга, та коротка, затаємнена печаль, що якось вмістилась десь між губами, десь під низьким лобом, поміж обвислими очима? [49, с.70,72] - Or that longing - that meek, darkened, mysterious longing - which found a place between the lips, somewhere under a low forehead between the dropping eye? [49, p.71]
У 10-му прикладі англійське напівдесемантизоване дієслово-зв'язка "to grow" позначає дію у процесі, тобто незавершену дію. Таким чином, це дієслово виступає певним лексичним еквівалентом суфікса "-ну", що позначає фазу тривання процесу і тим самим передає розвиток певної дії, а не її результат.
Своєю чергою, в 11-му прикладі дієслово-зв'язка "to get", що позначає миттєву дію, є, певною мірою, відповідником українського префікса "з-", який позначає доконаний вид. Те саме спостерігається й у 12-му прикладі, оскільки тут проста форма минулого часу англійського дієслова "to find" , що позначає нетривалу дію, закінчену в минулому, є відповідником українського префікса "в-" - морфологічного позначення доконаного виду. Іншою причиною відносин еквівалентності між цією українською одиницею перекладу та її англійським трансформом є той факт, що і префікс "в-", і дієслово "found" означають дію, спрямовану на інший об'єкт/явище або, точніше, дію, спрямовану всередину іншого об'єкта/явища: в + містити щось ? куди-небудь = "found a place" (знайшов місце ? де-небудь (у чому-небудь)).
Таким чином, англійські прийменниково-іменні фрази та складені іменні присудки можуть відповідати не лише українським розгорнутим дієслівним конструкціям і свідчити не лише про компактність та аналітизм англійської мови, а й виступати у функції компенсаторів відсутності словотвірних засобів, що в українській мові репрезентовані набагато

 
 

Цікаве

Загрузка...