WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

або член складного підмета ? іменник,
6) інфінітивнесловосполучення ? прийменниково-іменна сполука,
7) прислівник ? прикметник (з утворенням атрибутивного словосполучення),
1А. Прикметник-предикатив ? іменник
Якщо іменник, що замінюється, є обчислювальне, то для такої заміни іноді достатньо додати артикль.
Іменник переважніше, якщо мова йде про громадянство. Якщо ж говориться про типові національні риси даного народу, то перевага надається прикметнику.
Прикметник можна замінити іменником з того ж кореня.
It is possible that he might ask me to marry him.
It's a possibility that he might ask me to marry him.
Таку заміну можна використовувати для посилення ознаки, що передається. Цього можна досягти двома способами: а) додаванням підсилювального займенника, б) використанням іменника іншого кореня ніж прикметник, що замінюється, з сильним емоційним відтінком.
1Б. Прикметник-предикатив ? прийменниково-іменна сполука
That time Jane was jobless. ? That time Jane was without a job.
2) Прикметник-предикатив ? іменник-підмет
It is likely that the total area of the plant will be extended up to three hectares. ? The likelihood is that the total area of the plant will be extended up to three hectares.
3) Дієприкметник ІІ форми пасиву ? іменник-підмет
При такій заміні аналітичний дієслівний присудок замінюється іменним.
It is understood that when I pass my exams I'll get a diploma. ? The understanding is that when I pass my exams I'll get a diploma.
4А. Інфінітив-член модального присудку ? іменник-підмет в реченні з there + be
No one can doubt that a man like that often has a very clever understanding of women. ? There is no doubt that a man like that often has a very clever understanding of women. [82, c. 26 ]
4Б. Інфінітив-член модального присудка ? прийменниково-іменна сполука
Can you climb and maintain your own visual separation? (нейтр.)
Can you maintain own visual separation during climb? (спец.)
5) Інфінітив а) підмет, б) член складного підмета ? іменник (предикатив)
При цьому прикметник-предикатив стає означенням утвореного іменника.
а) Інфінітив-підмет
It was odd to reflect that neither of them knew that girl. ? It was an odd reflection that neither of them knew that girl.
б) Інфінітивне словосполучення ? прийменниково-іменна сполука з означенням - порівняльний ступіть прикметника або дієприкметника ІІ
Приклади номіналізованих словосполучень з програм BBC:
to work to improve relations ? to work for better relations;
to call (on smb.) to raise the role of private sector ? to call for a greater role for the private sector;
demands to raise pay and improve conditions ? demands for higher pay and better conditions.
7) Прислівник (обставина характеристики дії в часі, частотності або способу дії) ? прикметник
При цьому утворюється атрибутивне словосполучення - а) підмет, б) предикатив, в) додаток.
а) Підмет
A man walked by occasionally. ? An occasional manwalked by.
Так утворюються словосполучення типу an infrequent visitor, a sporadic shot і тому подібні.
б) Предикатив
Jane was constantly a companion of Mrs. Slim. ? Jane was a constant companion of Mrs. Slim.
в) Додаток
A friend of mine speaks English well as she spent a lot of time in England. ? A friend of mine speaks good English as she spent a lot of time in England.
Найбільш вживані подвійні заміни [(а) + (б)]
1) а) герундіальне словосполучення ? складний іменник
б) займенниковий прислівник-обставина образу дії so ? вказівний займенник-означення such
2) а) прикметник ? іменник
б) займенниковий прислівник so ? вказівний займенник such
3) а) дієслово ? іменник
б) особовий займенник ? присвійний займенник
4) а) інфінітив ? іменник
б) прислівник ? прикметник-означення
1) а) Герундіальне словосполучення ? складний іменник
б) Займенниковий прислівник-обставина образу дії so ? вказівний займенник-означення such
Wasting time so is not very clever of you. ? Such time-wasting is not very clever of you.
При цьому нейтральна стилістична окраска замінюється на книжно-письмову.
2) а) Прикметник ? іменник
б) so ? such
The man we met yesterday is so foolish. ? The man we met yesterday is such a fool!
3) а) Дієслово ? іменник
б) Особовий займенник ? присвійний займенник
What were you thinking about while doing this? ? What were your thoughts while doing this?
4) а) Інфінітив ? іменник
б) прислівник ? прикметник-означення
You can easily answer to all the questions. ? There's an easy answer to all the question.
Розділ 3. Номіналізація як трансформація при перекладі з української на англійську мову
Міжмовна трансформація номіналізації - це процес збільшення в тексті перекладу питомої ваги номінативних елементів, функцій, ознак або статичних сем тексту оригіналу. Це означає, що трансформація номіналізації є процесом із певними проміжними етапами: 1) зменшення динамічної семантики без появи в реченнях перекладу номінативних елементів і 2) повне перетворення дієслівних елементів і структур речень тексту оригіналу на номінативні елементи й структури речень тексту перекладу.
Однак номіналізація не призводить до повного витіснення іменними структурами не іменних. Вони існують в мові та розширюють її синтаксичні ресурси. Це дозволяє використовувати паралельні іменні та не іменні структури, щоб передати різноманітні смислові та стилістичні відтінки.
3.1 Причини застосування трансформації номіналізації в перекладі з української мови на англійську.
Як зазначає Кузьміна у своїй дисертаційній роботі, при порівнянні українських текстів оригіналу з англійськими текстами перекладу частіше спостерігаються випадки вербалізації українських структур, ніж в англійській мові (через тенденцію останньої організовувати свій нефлективний синтаксис за допомогою складних конструкцій з дієслівним центром). Хоча багато дослідників англійської мови й російської мови, що є спорідненою з українською мовою, визначають, що російська мова є більш номінативною проти англійською мови [1, с. 72; 26, с. 67], існують певні випадки, коли в перекладі з української мови на англійську номіналізується повністю чи частково саме українські синтаксичні структури, що свідчить про те, що на деяких мовних ділянках англійська мова є більш номінативною, ніж українська. На мовному рівні причини номіналізації при перекладі з української мови на англійську, так само як і причини номіналізації при перекладі з англійської мови на українську, умовно можна поділити на граматичні, словотворні, жанрово-стилістичні та мовленнєві.
Граматичні причини
На мовно-системному рівні застосування трансформації номіналізації в українсько-англійському перекладі пов'язане перш за все з тенденцією англійської мови до компресії синтаксичних структур [39, с.

 
 

Цікаве

Загрузка...