WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

суміжності did ? laughing.
В прикладах типу (3) наявні два корелятивних зв'язки: did ? thinkingта заміна типу "ціле - частина" She ? her own thinking.
Для емфази дана конструкція може бути інвертована:
Well, landing me up in the proper mess he did. [82, p. 65]
Винятком є наявність додатку в віддієслівного іменника (тут landing + me).
* I'm going to do some watching TV.
Зазвичай відповідні дієслівно-об'єктні зв'язки передаються 1) дієслівною конструкцією без do + -ing або 2) за допомогою складних слів.
1) I'm going to watch some TV.
2) I want to do some bird-watching.
It's time I did some letter-writing.
Дана конструкція часто використовується, коли дія відбувається на протязі якогось часу або повторюється (робота, улюблене заняття):
I usually do all the exercises in writing.
I feel bad today. Not far ago I did a lot of eating.
Окрім того, конструкція з означеним артиклем без визначення використовується, коли необхідно 1) показати, що дію виконує дана особа, а не інша, або 2) протиставити дії двох осіб:
1) He had not chosen her. His parents did the choosing.
2) She went on shouting. I kept silence.
Конструкція do + віддієслівний іменник на -ing нагадує дієслівний складний присудок типу be/have + done + герундій:
We have done cleaning just in time to meet the guests.
Але в конструкції, що розглядається, do фактично є простим дієслівним присудком, а віддієслівний іменник - його додатком. Про це свідчить наступне:
1. Віддієслівний іменник може вживатись паралельно із безсумнівним додатком, що виражений невіддієслівним іменником (а) або в якості однорідного з ним члена (б):
а) Can you do the ironing first, and then do the windows if you're got the time?
б) Maria did her own washing and an occasional shirt for Jack.
2. Так само як і додаток (обчислюваний іменник) віддієслівний іменник може вводитись неозначеним артиклем:
You had equipment to do a murder.
3. Після have (got) в результаті інверсії to do та віддієслівного іменника останній утворює іменну частину складного додатку:
You've got some explaining to do. Будьте ласкаві, поясніть.
You have a lot of living to do. Вам ще жити і жити.
I still have some catching up to do. Мені ще потрібно дещо надолужити.
Б) Розкладення з заміною дієслівного присудка іменним
При номіналізації даного типу імена з'являються в позиції а) підмета або б) предикатива.
а) Підмет:
No one replied ? There was no reply.
б) Предикатив
В якості предикатива в цьому випадку використовуються 1) прийменниково-іменні сполучення, 2) іменники та 3) прикметники.
1) Дієслівний присудок ? іменний присудок з предикативом, вираженим прийменниково - іменним сполученням.
Номіналізовані речення є стилістичними синонімами речень з дієслівними присудками та передають офіційний стилістичний відтінок.
to receive ? to be in receipt of (офіційний We are in receipt of your letter of the 3rd…);
to contravene (порушувати) ? to be in contravention of.
2) Дієслівний присудок ? іменний присудок з предикативом, вираженим іменником.
Подібні іменні присудки дозволяють передавати більш постійні характеристики, ніж дієслівні присудки, та передають значення приналежності до тієї або іншої категорії осіб.
They were cleaners and they'd just cleaned our windows.
За наявності такого предикатива-іменника може відбуватись підсилення ознаки порівняно з дієсловом. Це дозволяє використовувати речення з іменниками для приписування суб'єкту емоційних, часто негативних характеристик:
Jane worries about her children. ? Jane is a worrier/a worrywart (панікерка).
Willie cries having no any reason. ? Willie is a crybaby (плакса).
Henry usually blathers. (говорить нісенітниці, говорить без упину). ? Henry is a blatherskite (базіка).
Якщо дієслово супроводжується додатком або обставиною, при розкладенні вони можуть бути а) збережені (з заміною функції додатку на означення) або б) опущені.
а) Who is the bringer of these wonderful flowers?
You're an escaper and it isn't only from me women either.
You are a believer in your own ideas, it is not very profitable.
б) You are not a believer, are you?(віруючий)
3) Дієслівний присудок ? іменний присудок з предикативом, вираженим прикметником.
Any of those arguments suffices to make my case. (Collins) ? Any of these arguments is sufficient to make my case.
Прикметник, що замінює дієслово, та зв'язка можуть бути синонімічними сполученню дієслова, що замінюється, та прислівника.
The glass breaks easily during transportation. ? The glass is fragile.
2.2 Об'єднання
Прикладами об'єднання можуть слугувати заміни постпозитивних означень - прийменниково-іменні сполук препозитивними визначеннями - іменниками в присвійному або загальному відмінку, а також створення більш компактних атрибутивних словосполучень шляхом переносу частини постпозитивних визначень в препозицію.
Mr. Brown is considered to be a man hard to beat. ? Mr. Brown is considered to be a hard man to beat.
Не всі прикметники - постпозитивні визначення піддаються такому переносу.
Також об'єднуються: 1) предикатив + додаток, 2) підмет + предикатив.
В обох випадках виникає новий предикатив, що виражений атрибутивним словосполученням.
1) Предикатив + додаток
Martha is very good in writing poems ? Martha is a very good poem writer.
Сюди також відноситься модель: It + be + предикатив (прикметник якості) + підмет ( інфінітив + його додаток, визначений вказівним займенником) ? It + be + предикатив (атрибутивне словосполучення) + інфінітив.
It was hard to solve that problem. ? It was hard problem to solve.
It was hard to write that letter ? It was a hard letter to write.
2) Підмет + предикатив
The equipment we use is dental. ? We use dental equipment.
These writers are American. ? These are American writers.
Однак таке об'єднання не завжди можливе. Прикметники типу right, wrong, correct, incorrect можуть використовуватись в обох позиціях (предикатива та означення) лише з іменниками, що означають дію.
2.3 Заміна
Мова йде про морфологічні заміни, тобто зміну частини мови. При цьому неминуча (і в більшості випадків оговорюється) зміна синтаксичної функції.
Як зазначено вище, подібні також можуть супроводжувати процеси розкладення та об'єднання. В структурах, що приведені нижче, це вже не супутні, а сутнісні процеси.
Заміни бувають одинарні та багаторазові.
Одинарні заміни
Найбільш часто зустрічаються заміни:
1) прикметник-предикатив ? іменник або прийменниково-іменна сполука,
2) прикметник-предикатив ? іменник-підмет,
3) дієприкметник ІІ форми пасиву ? іменник-підмет,
4) інфінітив - член модального присудка ? іменник-підмет в реченні з there + be або прийменниково-іменна сполука,
5) інфінітив-підмет

 
 

Цікаве

Загрузка...