WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

фразою "on the ground", яка вже перейшла в розряд сталих словосполучень. Останнє свідчить не лише на користь простоти й компактності англійських прийменникових номінативів у порівнянні з українськими дієприслівниковими зворотами а й на користь тенденції англійської мови утворювати готові сталі лексико-синтаксичні блоки (словосполучення), що структурують англійський синтаксис і є замінниками поширених в українській мові синтетичних зв'язків.
Номіналізація в англійськомуперекладі українських структур з дієприкметниками
При застосуванні трансформації номіналізації в українсько-англійському напрямку перекладу здебільшого відбувається вилучення українських дієприкметників, що призводить до номіналізації на рівні словосполучення.
64. Цурак, що до його причеплено чотири палки й насаджено кулю на підпорі, - справді чудний, хоч як його виточуй [64, c.98]. - A stick with four clubs and a propped-up globe attached, very odd, no matter how well turned out it is [64, p.99].
65. Збитки, спричинені построченням_виконання - збитки, яких зазнає
банк (заставодержатель), якщо позичальник не повертає кредитні кошти у повному обсязі в обумовлений строк [48, c.45]. - Past due losses - losses incurred by the bank (pledgee) if borrower does not repay credit funds in full measure in due terms [86, p.31].
66. До документів, ухвалених у Празі, навряд чи потрібно ставитися
інакше як лише до першого кроку, після якого і стане зрозумілим, наскільки
декларації, на які не скупиться Київ, стають реальністю... [54] -The Prague documents should be treated as just the first step after which it will be clear to what extent the declarations that Kyiv incessantly makes are realistic... [54]
У наведених прикладах міжмовної трансформації номіналізації внаслідок вилучення українських дієприкметникових форм українські дієприкметникові звороти й фрази замінюються англійськими прийменниково-іменниковими фразами (прикл. 64) та іншими більш компактними іменними утвореннями (прикл. 65 - 66).
Вилучення дієприкметникових елементів в англомовних перекладах спричинене, у першу чергу, компактністю англійського синтаксису, отже, "тенденцією англійської мови імплікувати ті мовні елементи, які легко можна зрозуміти з контексту. Так, при перекладі український дієприкметник у функції "означення "ухвалених" у 66-му прикладі передає конкретно-уточнювальну інформацію про документи. Компактніша фраза "празькі документи" з номінативними означенням, на яку ми натрапляємо в тексті перекладу "Prague documents", не зовсім пасує до стилеві україномовних політичних статей.
У 65-ому прикладі спостерігається лексична й граматична трансформація української фрази з дієприкметниковим зворотом "збитки, спричинені простроченням виконання" в англійську номінативну конструкцію "past due losses". У межах граматичної трансформації, так само як і в попередньому прикладі, відбувається компресія українського дієслівного елемента до англійського номінатива. У межах лексичної трансформації застосовується прийом заміни конкретної фрази загальнішою фразою, коли деякі семантичні зв'язки залишаються невиявленими внаслідок того, що елементи останньої часто не пов'язані між собою семантично (згідно з логікою, англійське слово "due",яке має словникові значення "належний", "зобов'язаний"; "очікуваний", не може бути означенням до слова "losses" - збитки).
Так, за свідченням носіїв англійської мови, на внутрішньомовному рівні фразу "past due losses" можна трансформувати у більш громіздку дієслівну пояснювальну фразу "losses one incurred as a result of one's client's having failed to pay something by the due time", яка краще розкривала б зміст тексту оригіналу. Натомість, через тенденцію англійської мови використовувати структуровані компактні конструкції й завдяки здатності досягати цієї компактності через легку сполучуваність слів, часто логічно не пов'язаних між собою, у нашому випадку в українсько-англійському перекладі відбувається компресія української дієслівної фрази шляхом трансформації номіналізації.
Крім того, трапляються випадки, коли при перекладі з української мови на англійську відбувається заміна українських дієприкметників англійськими іменними частинами мови:
67. Мені захотілось обнять залитого жиром мого сусіду і поцілувати його в трьохповерхову шию [49, c.60]. -I wanted to embrace my neighbor, obese with gluttony, and kiss him on his three-storied neck [49, p.151].
68. Отже одежа - велика річ! Ми творимо її на свій смак, тим часом як наше тіло - дарований кінь, що йому не виходить дивитися в зуби [64, c.98]. - So, clothes are very important. We can make them according to our taste, while our body is a gift horse into whose mouth it is better not to look [64, p.99].
У 67-ому прикладі за допомогою англійського прикметниково-прийменникового словосполучення "obese with", у якому прийменник реалізує зв'язок із наступним словом у семантичному плані"залитого", який з наступним словом пов'язується через морфологічну категорію відмінника. Дієслівність українського дієприкметника виявляється в тому, що останній, так само як і дієслово, указує на діяча (ця вказівка може бути формально не виявленою).
Так, у фразі "залитого жиром сусіда" дієприкметникова форма не тільки вказує на результат дії (надмірного харчування протягом тривалого часу) а й через свій явний зв'язок із дієсловом (через дієслівні форми) - на сам процес що призвів до відповідного результату. Саме тому дієприкметником позначають дію, репрезентовану атрибутивною ознакою, "що її набуває предмет внаслідок його діяльності чи впливу на нього іншого предмета".
Прикметниково-прийменникова фраза "obese with" на глибинному рівні також має динамічну сему (за даними англійського тлумачного словника Вебстера, слово "obese" є похідним від дієприкметникової форми латинського дієслова "obedere" [44, р. 814]), але вона виступає тут дуже прихованою. На відміну від українського дієприкметника, у його англійському номінативному відповіднику наголос зроблено радше на статичності, ніж на динамічності.
У 68-ому прикладі досліджувані нами елементи тексту оригіналу й
перекладу, а саме український дієприкметник "дарований" та англійський
іменник "gift" в атрибутивному використанні, маючи спільну сему "дар",
різняться граматичними формами внаслідок здійснення при перекладі
граматичної трансформації. У цьому випадку граматична трансформація полягає у спрощенні в тексті перекладу української не особової форми дієслова й згортанні її до семантично простішого іменного елемента за рахунок вилучення динамічної семи, переданої українським дієприкметником..
Таку трансформацію спричинено, по-перше, тим, що слово "gift", у дієприкметниковій формі "gifted" змінює своє значення і означає "талановитий", "обдарований". По-друге, таку трансформацію пов'язано із загальною тенденцією англійської мови використовувати цілі низки іменників у

 
 

Цікаве

Загрузка...