WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

"Мовчать", що означає реакцію на певну дію, відповідає номінативне односкладне речення "Silence", в якому явно, як і в 59-ому прикладі, відчутний еліптований дієслівний елемент (можна замінити "Silence" на "there was silence","silence followed" тощо). І українське, й англійське речення є реченням буття; але з тією відмінністю, що в цьому контексті стилістичні норми української мови, у якій також існують номінативні речення напозначення буття, вимагають зображати явище в динамиці, а стилістичні норми англійської мови - у статиці.
Повна номіналізація в англомовному перекладі українських структур з не особовими формами дієслова
Нарівні з конструкціями з особовими формами дієслова в англомовному перекладі номіналізуються українські структури з інфінітивними дієприслівниковими й дієприкметниковими формами, перетворюючися на англійські прийменниково-іменні фрази та інші іменні конструкції.
Повна номіналізація в англомовному перекладі українських структур з інфінітивними формами
Функціональна невідповідність н певних мовних ділянках між українським і англійським інфінітивом спричиняє застосування трансформації номіналізації не тільки в англо-українському, а й в україно-англійському напрямку перекладу:
58. Знадобився трагічний досвід двох світових і незлічених локальних воєн..щоб зрозуміти досить просту річ: людство не має морального права вступати в третє тисячоліття, не протиставивши глобальній формі насильства - війні - таку саму глобальну форму толерантності - культуру миру [66, c.141]. - Today's awareness of one simple idea - that humanity has no moral right to enter the third millennium without countering wars as the global form of violence with the culture of peace as a global form of tolerance - was made possible at the cost of the tragic experience of two world wars and numerous local wars …[99, p.127]
59. Це ж розкіш!…мандруєш, бачиш багато, й за один раз можна стільки спекулянчити, що на місяць вистачить [64, c.98]. - It's wonderful… I would travel, see a lot, and one successful speculation would see me through for a month [64, p.99].
60. Значно підвищилася ефективність навчального процесу, мета якого - підготувати нову генерацію професійних банкірів [52, c.51]. - The efficiency of education aimed at the preparation of professional bankers' new generation has considerably increased [83, p.32].
Хоч інфінітив, на відміну від українських особових форм дієслова, "не подає визначеної вказівки на конкретні ситуації дії", він усе-таки позначає дію, тобто вказує на явище в його розвитку. Саме тому переклад українських інфінітивних сполучень англійськими номінативами також становить певну загальну закономірність, що спостерігається в українсько-англійському перекладі: згортання часто семантично громіздких українських дієслівних конструкцій до простіших англійських номінативних елементів, які, називаючи явища і їх статиці, дещо абстрагують реципієнта інформації від реальності, де всі події перебувають у розвитку.
Так, хоч у 58-ому прикладі причиною відтворення українського підрядного інфінітивного речення англійським номінативом є радше індивідуальне рішення перекладача, це останнє базується на відчутті перекладачем норм англійської мови, яка на певних своїх ділянках за допомогою номінативних фраз прагне простоти вислову, зменшення емоційності, закладених в дієслівних формах.
У 59-ому прикладі переклад українського сполучення "предикативний прислівник + інфінітив" англійським номінативом є досить удалим рішенням перекладача, оскільки буквальний переклад був би занадто громіздким з точки зору норм англійської мови.
У 60-ому прикладі українське підрядне інфінітивне речення "мета якого - підготувати…" передається англійською дієслівно-іменною фразою, "aimed at the preparation", де фразова єдність (дієприкметник "aimed" і прийменник "at") відповідають українській номінативній фразі "мета якого", а номінатив "preparation" - українському інфінітивові "підготувати". У даному випадку граматичну трансформацію як номінативної, так і дієслівної частини українського підрядного речення пов'язано, по-перше, із поширеністю в англійській мові дієслівно-прийменникових фраз (зокрема, фрази "to aim at sth") і, по-друге, із чіткою структурованістю синтаксису англійського речення, який вимагає сполучати поширені в англійській мові сталі дієслівно-прийменникові фрази з певними класами слів. Так, після фразового дієслова "to aim at" завжди має бути герундій або іменник. В українському синтаксисі фраза "мета якого" не вважається сталою, а є вільним словосполученням, що за нормами української граматики не вимагає після себе певних мовних форм.
Повна номіналізація в англомовному перекладі українських структур із дієприслівником
Як і структури з особовими формами дієслова, українські структури з дієприслівником, котрий, як і особова форма дієслова, позначає "процесуальну дію", хоч і залежну, - замінюються в перекладі англійськими прийменниково-іменними фразами:
61. Ми...не раз бачили, як вона підпливала, наче тінь до якого-небудь перехожого. Але той, глянувши на неї, моментально одвертався й поспішно одходив [49, c.62,64]. - …we often saw her lapping at any passerby like the shadow of a wave. But the passerby after a glance would immediately turn and walk away [49, p.63].
62. …Андрюшка постійно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся в літери [72, c.120]. - Andriy hurriedly put his hieroglyph under the verdict, and the monster kept staring at the letters with an expression of extreme pleasure [72, p.121].
63. Орієнтуючись на зазначені вище принципи, Черкаський банківський коледж готує фахівців зі спеціальності "Банківська справа","Фінанси","Облік та аудит" [52]. - On the ground of the above principles the Cherkasy Banking College prepares specialists in Banking, Finance, Accounting and Audit [83].
Переклад українських дієприслівникових зворотів англійськими прийменниковими номінативами у вищенаведених прикладах ще раз підтверджує поширеність в англійському мовленні таких словосполучень і тенденцію англійської мови замінювати "складні семантичні конфігурації", які часто репрезентовано в українській мові дієслівними підрядними реченнями й дієприслівниковими або дієприкметниковими зворотами. Так, у наведених прикладах українські дієприслівникові звороти "глянувши...", "смакуючи...", "орієнтуючись..." є більш складними й громіздкими на структурно-семантичному рівні проти англійських номінативів "after a glance", "with an expression of extreme pleasure", "on the ground"' не тільки тому, що дієприслівник є формою дієслова, а й тому, що перший "відтворює більш ускладнену в порівнянні з фінітною формою діяльність предмета".
Окремого розгляду потребує 63-й приклад, де український дієприслівниковий зворот передано англійською прийменниково-іменною

 
 

Цікаве

Загрузка...