WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

Типи принтерів та їх харктеристика. Работа с текстовим процесором Word - Контрольна робота

дієслівно-іменні фрази. У межах повної номіналізації в англомовних перекладах номіналізуються українські структури з особовими формами дієслова, структури з неособовими формами дієслова відбувається вилученняукраїнських особових форм дієслова, пасивних дієприкметників і віддієслівних іменників із процесуальними семами, що причиняє номіналізацію на рівні словосполучення [124, c.61-78].
3.2.1 Неповна трансформація номіналізації в українсько-англійському напрямку перекладу.
До неповної трансформації номіналізації відносяться: вилучення в англомовних перекладах українських особових форм дієслова, заміна кількох українських дієслівних форм однією англійською дієслівно формою, зменшення в англомовному перекладі динамічної семантики українських конструкцій "предикативний прислівник + інфінітив" за рахунок вилучення предикативних прислівників, відтворення українських особових форм дієслова англійськими неособовими формами дієслова (інфінітив, дієприкметник І, дієприкметник ІІ, герундій), зменшення динамічної семантики, відтворення українських особових форм дієслова англійськими дієслівно-іменними словосполученнями.
Вилучення в англомовних перекладах українських особових форм дієслова
Вилучення українських особових форм дієслова є один із різновидів трансформації зменшення дієслівних форм.
1. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був в тім стані, який можна кваліфікувати, як надзвичайний екстаз [72, c.130]. - I assumed my role. Haze was covering my eyes, and I was in a state of ecstasy [72, p.131].
2. Ціленький день обмірковував справу з спекуляцією і щоразу натрапляв на перешкоди. Я не маю лантухів; виявилось, що реченець моєї посвідки вже минув [64, c.98]. - All day I considered the problem of speculation and met all kinds of snags. I have no sack; my papers have expired…[64, p.99]
3. І тим більше, що Україна все ще має потенціал, який би дозволив їй бути більше вкладником до загальної безпеки, ніж отримувачем [54]. - This is all the more true in that Ukraine still has the potential to be a contributor to, rather than a recipient of, common security [105].
4. Продавець зобов'язується інформувати Покупця про готовність до відвантаження негайно, як тільки така готовність досягнута [57, c.2]. - The Seller shall inform the Buyer on the readiness for loading immediately [57, p.2].
Номіналізація в першому й третьому прикладах українських підрядних частин складних речень із двома дієслівними формами та їхнє спрощення до англійських складених іменних присудків "to be in a state of" і "to be a contributor to", що в англійській мові набули статусу напівсталих висловів, за рахунок вилучення смислових дієслів "кваліфікувати" й "виявилось" - усе це ще раз свідчить про поширеність в англійській мові чітко структурованих граматичних і лексико-граматичних досить сталих структур. До останніх ми відносимо іменниково-прийменникові конструкції, дієслівно-прийменникові, різні дієслівно-іменні конструкції, у яких дієслово здебільшого виступає у функції зв'язки.
Вилучення в англійському перекладі українського дієслова "виявилось"(приклад 2), що реалізує причиново-наслідковий зв'язок між частинами речення, указує на те, що стилістика цільового речення не вимагає експліцитного втілення такого зв'язку, який можна зрозуміти з контексту.
Особливої уваги заслуговує четвертий приклад, узятий з тексту комерційної угоди, у якому вилучення при міжмовній трансформації українського підрядного речення призводить до зменшення динамічної семантики н рівні цілісної синтаксичної структури. Вилучене в англійському перекладі українське підрядне дієслівне речення передає уточню вальну інформацію, що робить думку чіткішою й підкреслює потребу негайного виконання дії. (Якби українське речення закінчувалося словом "негайно", воно здавалося б неповним). Для носія англійської мови таке підкреслення було б зайвим, оскільки з контексту можна зрозуміти, що покупець може дати інформацію лише після тогою як він буде готовий відвантажити товар. Утворення в англійському перекладі українського дієслівного речення сприймалося б як стилістично надлишкове повторення думки.
Заміна кількох українських дієслівних форм однією англійською дієслівною формою
Вищезазначений підвід трансформації (зменшення кількості дієслівних форм) відбувається за рахунок згортання кількох українських дієслівних форм із конкретною, вузько контекстуальною семантикою до однієї англійської дієслівної форми із ширшою семантикою:
5. Інститут також надаватиме студент(у/ці) можливість завершити навчання в одному з американських або західноєвропейських університетів….та отримати диплом [53, c.2] - WIUU will also provide the possibility to complete studies in an American or Western European university… [77, p.2]
6. …важко уявити, що без адекватного законодавства стосовно прав інтелектуальної власності Україна "заспокоїть стурбованість Америки чи пристосується до правил СОТ" [55]. - … it is difficult to see how Ukraine can "address either America's concerns or WTO rules" without adequate legislation on intellectual property rights [91].
Порівняно семантику українських дієслів "заспокоїть" і "пристосується" їх англійським відповідником "address" (прикл. 5). За Кембриджським тлумачним словником [43, c.15], основними значеннями англійського дієслова "to address" є "звертатись до когось";"торкатися, розглядати (певне питання)". Нас цікавитиме останнє значення, оскільки саме воно співвідноситься з контекстом оригіналу. Уживання стосовно до цього приклада терміна "співвідносяться" замість "відповідають" пояснюється тим, що українські дієслова і англійське дієслово мають різні семи й співвідносяться між собою на основі здатності мов використовувати "різні, хоч і співвіднесені між собою, семантичні ознаки для породження семантично еквівалентних висловлювань". Подібна лексична трансформація відбувається тому, що українська мова нерідко має потяг використання контекстуальних, вузько спрямованих понять. У цих випадках англійська мова часто задовольняється одним словом із загальною семантикою, що забезпечує компактність і економність синтаксису англійського речення. Аналогічне пояснення можна дати і щодо шостого прикладу.
Подібно до англо-українського перекладу, в українсько-англійському перекладі відбувається заміна складних дієслівних присудків, репрезентованих моделлю "особова форма дієслова + інфінітив", однією англійською дієслівною формою (особовою чи не особовою):
7. Ще не ставало, щоб я почав цілувать се лице, щоб се створіння милувало мене [49, c.64]. - All that was needed now was for me to kiss this face and discover that this creature could pleasure me [49, p.65].
8. А той, хто на хвилину здолає глянути на себе з боку, одразу помітить, що його тіло, хоч яке воно довершене, годиться хіба на жаль та глум [64, c.98]. - But whoever looks at himself with detachment will notice at once that his body, however fine, is

 
 

Цікаве

Загрузка...