WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Види й потоки масової інформації в суспільстві - Реферат

Види й потоки масової інформації в суспільстві - Реферат


Реферат на тему:
Види й потоки масової інформації в суспільстві
?
1. Види суспільств з позиції циркулювання в них масової інформації
2. Основні види інформації в суспільстві
3. Мова як основний засіб кодування й передачі інформації
4. Основні потоки масової інформації в інформаційному суспільстві
5. Інформація як продукт споживання, товар і засіб виробництва
1. Види суспільств з позиції циркулювання в них масової інформації
Суспільства можна розглядати з позиції того, за рахунок чого воно отримує біле половини свого національного валового прибутку. Відповідно до сказаного будемо виділяти три типи суспільств:
- суспільства аграрні (більше половини національного прибутку вони отримують за рахунок продажу продуктів сільського господарства - зерна, овочів, фруктів, квітів тощо);
- суспільства індустріальні (більше половини національного прибутку вони отримують за рахунок продукції індустрії - випуску тракторів, автомобілів, кораблів, літаків ракет, видобутку корисних копалин тощо);
- суспільства інформаційні (більше половини національного прибутку вони отримують за рахунок продажу інформації - масової інформації (газет, журналів, книг, радіо- й телепередач), науково-технічної інформації (науково-технічних книг, журналів, патентів, стандартів тощо), програмної інформації (операційних систем, трансляторів, пакетів офісних програм, автоматизованих систем керування підприємством, автоматизованих систем керування технологічними процесами тощо), культурної інформації (театрів, кіно, концертів, цирків тощо).
В історичному аспекті ці види суспільств формувалися в такій послідовності: спершу виникали аграрні суспільства (первісний, рабовласницький, феодальний, а частково - й капіталістичний лади), далі найрозвиненіші з них ставали індустріальними (починаючи з моменту найвищого розвитку капіталізму) й нарешті останнім часом ці найрозвиненіші індустріальні суспільства почали ставати інформаційними.
Між вказаними суспільствами існує суттєва різниця в джерелах отримання інформації. Автор цієї теорії - Л. Тофлер. Розглянемо ці джерела:
- в аграрному суспільстві основними джерелами отримання інформації є сім'я, церква і частково - школа (як правило, початкова);
- в індустріальному суспільстві до основних джерел отримання інформації, крім тих, що є в аграрному, додається школа (середня, частково вища), а також частково ЗМІ;
- в інформаційному суспільстві до основних джерел отримання інформації, крім тих, що є в індустріальному, додається школа (для більшості населення вища), а також ЗМІ як основний постачальник масової інформації.
До цієї класифікації можна зробити уточнення, а саме:
- варто виділити передаграрне суспільство, в якому інформація передавалася тільки в рамках сім'ї та церкви (загалом, будь-якого релігійного інституту);
- в інформаційному суспільстві варто виділити такий його підвид, в якому передбачається використання Інтернету.
Про Інтернет потрібно сказати окремо, оскільки Інтернет усуває для масової інформації такий фактор її функціонування як віддаль. Інтернет, з'єднавши всі цифрові бази даних в єдину мережу й доставляючи інформацію в будь-яку точку Земної кулі за лічені секунди, зробив ці бази даних спільним загальнодоступним інформаційним джерелом.
Вже зараз в Інтернеті виникає "дзеркальне" відображення всієї масової інформації, яка існує в традиційній формі. До такого дзеркального відображення потрібно віднести: Інтернет-газети, Інтернет-журнали, Інтернет-книги, Інтернет-радіо, Інтернет-телебачення, Інтернет-кіно. Крім того, в Інтернеті з'явилися такі сервіси, які в традиційній масовій інформації - відсутні (наприклад, Інтернет-БД, Інтернет-пошукові системи тощо).
У майбутньому Інтернет відіграє в суспільстві таку ж роль, яку свого часу відіграло винайдення книгодрукування Йоганном Гутенбергом.
У сучасному світі до яскраво виражених інформаційних суспільств належать США. Цьому явно сприяє те, що США виготовляють левову частку комп'ютерної техніки (процесорів) Земної кулі. Враховуючи сказане, для країн Європи є надзвичайно актуальною організація випуску власної комп'ютерної техніки.
У наш час Україна належить до числа індустріальних держав. Надзвичайно сильно Україну відкинула назад економічна криза, яка виникла внаслідок розпаду СРСР.
2. Основні види інформації в суспільстві
У суспільстві використовують різні класифікації видів інформації.
Перша класифікація суспільної інформації за видами:
- інформація аналогова й дискретна (оцифрована). Суспільства, в тому числі й ЗМІ, поступово переходять на цифрове кодування інформації (наприклад, цифрові телеприймачі);
- інформація статична (наприклад, ілюстрація в книзі) й динамічна (відеоінформація на телебаченні);
- інформація незнакова (програмна, аудіальна, графічна, відео) й знакова (невербальна й вербальна);
- невербальна (міміка, жести тощо) й вербальна [образна (художня література), понятійна (науково-технічна література), образно-понятійна (публіцистична література)];
Друга класифікація суспільної інформації за видами:
Третя класифікація суспільної інформації за видами - тематикою (згідно до "Закону про інформацію" України):
- статистична інформація;
- масова інформація;
- інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування;
- правова інформація;
- інформація про особу;
- інформація довідково-енциклопедичного характеру;
- соціологічна інформація.
Масова інформація - це така інформація (відомості, дані, знання), яку оприлюднено. Масова інформація може бути як документована, тобто записана на носії інформації, так і недокументована (наприклад, виголошена промова).
Немасова інформація оприлюдненню не підлягає (наприклад, стан здоров'я людини, банківські рахунки, листування тощо; у законодавстві України є перелік видів такої інформації).
ЗМІ є основним джерелом масової інформації. Інші джерела масової інформації, що не належать до числа ЗМІ: кіно, театри, концертні зали тощо. Таким чином, масова інформація - це значно ширше поняття, ніж та інформація, яку розповсюджують ЗМІ.
Оскільки основ поділу інформації на види може бути обрано безліч, то й її класифікацій також може бути безліч.
3. Мова як основний засіб кодування й передачі інформації
3.1. Мова як засіб кодування інформації
У суспільстві основним способом кодування інформації є мова, причому в кожній державі вона може бути інша чи навіть одночасно можуть використовуватися кілька мов.

 
 

Цікаве

Загрузка...