WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → АРМ адміністратора залізничного вокзалу - Курсова робота

АРМ адміністратора залізничного вокзалу - Курсова робота

then
begin
table1.Delete;
end;
if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then
begin
table2.Delete;
end;
end;
procedure TForm1.NextClick(Sender: TObject); {Кнопка Вперед}
begin
if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then
begin
Table1.Next;
first.Enabled:=true;
prior.Enabled:=true;
next.Enabled:=true;
last.Enabled:=true;
if table1.RecNo=table1.RecordCount then
begin
next.Enabled:=false;
last.Enabled:=false;
end;
end;
if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then
begin
Table2.Next;
first.Enabled:=true;
prior.Enabled:=true;
next.Enabled:=true;
last.Enabled:=true;
if table2.RecNo=table2.RecordCount then
begin
next.Enabled:=false;
last.Enabled:=false;
end;
end;
end;
procedure TForm1.PriorClick(Sender: TObject); {Кнопка Назад}
begin
if PageControl1.ActivePage=TabSheet1 then
begin
Table1.Prior;
first.Enabled:=true;
prior.Enabled:=true;
next.Enabled:=true;
last.Enabled:=true;
if table1.RecNo=1 then
begin
first.Enabled:=false;
prior.Enabled:=false;
end;
end;
if PageControl1.ActivePage=TabSheet2 then
begin
Table2.Prior;
first.Enabled:=true;
prior.Enabled:=true;
next.Enabled:=true;
last.Enabled:=true;
if table2.RecNo=1 then
begin
first.Enabled:=false;
prior.Enabled:=false;
end;
end;
end;
Ці кнопки зображені на мал. 8.
Мал. 8.
Як ми можемо побачити на кнопках окрім підписів є ще малюнки. Ці малюнки робляться за допомогою властивості Glyph компонента SpeedButton (мал. 9).
Мал. 9.
Для того щоб з нашим додатком було зручніше працювати на ньому знаходиться "меню" редагування. За допомогою якого ми можемо відсортувати наші записи по номеру або маршруту потяга, знайти по порядковому номеру дані про маршрут, а також вивести на екран потрібний нам маршрут ввівши його з клавіатури (мал. 10).
Мал. 10.
Меню редагування я програмував за допомогою таких процедур:
procedure TForm1.SortClick(Sender: TObject); {Меню сортування}
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0:table1.IndexName:='Inom';
1:table1.IndexName:='Iway';
end;
end;
Для того щоб створити меню сортування нам треба у нашій базі даних створити індекси (мал. 11а і 11б).
Мал. 11а.
Мал. 11б.
procedure TForm1.FIndClick(Sender: TObject); {Меню пошуку за порядковим
var номером}
st:string;
begin
st:='Nom';
Table1.Locate(st,Edit1.Text,[]);
end;
procedure TForm1.FilterClick(Sender: TObject); {Меню виводу маршруту}
var
st:string;
begin
form1.Table1.Filtered:=true;
st:='Way';
form1.table1.filter:=st+'='''+edit2.text+'''';
end;
Для того щоб форма під час натискання на кнопку "Редагування" збільшувалася я використав такі процедури (мал. 12а і 12б):
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); {Початковий стан форми}
begin
form1.Height:=260;
end;
procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject); {Після натискання}
begin
if checkbox1.Checked then
begin
form1.Height:=360;
edit1.Text:='';
Table1.Filtered:=true;
edit2.Text:='';
Table1.Filter:='';
end
else
begin
form1.Height:=260;
Table1.Filtered:=false;
end;
end;
Мал. 12а
Мал. 12б
3. Додаток
4. Висновок
Під час виконання курсової роботи "АРМ адміністратора залізничного вокзалу" я закріпив свої знання у середовищі Delphi 7 у роботі з різними компонентами та їхніми властивостями. Зокрема з такими компонентами як Table, DataSource, DBGrid. Ознайомився з їхніми властивостями і принципами роботи. Також ознайомився з базою даних, і з програмою для створення бази даних (Database Desktop).
5. Література
1. Фаронов В.В. "Учебный курс Delphi".
2. Роб Баас, Майк Фервай, Хайдемария Гюнтер " Delphi для пользователя"
Рецензія-відгук
про якість курсової роботи і готовність до захисту
Курсова робота розроблена відповідно до завдання і складається з
Характеристика і якість текстової роботи_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Позитивні сторони____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Недоліки____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновки___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
"___"___________200_ р.
Викладач_________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Курсову роботу заслухано комісією "___"________________200_ р.
Оцінка "___"(_______________)
____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
____________________________________
(підпис,

 
 

Цікаве

Загрузка...