WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Мова програмування Тurbo Pascal 7.0. Оператори повтору. Оператори циклу - Контрольна робота

Мова програмування Тurbo Pascal 7.0. Оператори повтору. Оператори циклу - Контрольна робота

висновку має вид А:ДО, де А - чи вираження рядок, ДО - вираження або константа цілого типу. Якщо виведене значення займає в поле висновку менше позицій, чим ДО, то перед цим значенням розташовуються пробіли. Якщо виведене значення не міститься в ширину полючи ДО, то для цього значення буде відведена необхідна кількість позицій.
Для величин дійсного типу елемент списку висновку може мати вид А:ДО:М, де А - перемінного чи вираження дійсного типу, ДО - ширина полючи висновку, М - число цифр дробової частини виведеного значення. ДО і М - чи вираження константи цілого типу. У цьому випадку дійсні значення виводяться у формі десяткового числа з фіксованою крапкою.
Приклад запису операторів висновку:
var rA, rB: Real;
iP,iQ:Integer;
bR, bS: Boolean;
chT, chV, chU, chW: Char;
begin
. . .
WriteLn(rA, rB:10:2);
WriteLn(iP, iQ:8);
WriteLn(bR, bS:8);
WriteLn(chT, chV, chU, chW);
end.
У мові Паскаль використовується два оператори для реалізації умовних переходів - IF і CASE, а також оператор безумовного переходу GOTO. Вонидозволяють порушити послідовний порядок виконання інструкцій програми.
Оператор умовного переходу в Турбо Паскаль має вид:
if умова then оператор 1 else оператор 2;
умова - це логічне вираження, у залежності від який вибирається одна з двох альтернативних галузей алгоритму. Якщо значення умови істинно (TRUE), то буде виконуватися оператор 1, записаний після ключового слова then. У противному випадку буде виконаний оператор 2, що випливає за словом else, при цьому оператор 1 пропускається. Після виконання зазначених операторів програма переходить до виполеннию команди, що коштує безпосередньо після оператора if.
Необхідно пам'ятати, що перед ключовим словом else крапка з коми ніколи не ставиться!
else - частина в операторі if може отсутствовать:
if умова then оператор 1;
Тоді у випадку невиконання логічної умови керування відразу передається оператору, що коштує в програмі після конструкції if.
Варто пам'ятати, що синтаксис мови допускає запис тільки одного оператора після ключових слів then і else, тому групу інструкцій обов'язково треба поєднувати в складений оператор (облямовувати операторними дужками begin ... end). У противному випадку виникає найчастіше логічна помилка програми, коли компілятор мови помилок не видає, але програма проте працює неправильно.
Приклади.
if x > 0 then modul := x else modul := -x;
if k > 0 then WriteLn('k - число позитивне');
if min > max then begin
t := min;
min := max;
max := t;
end;
2. Оператори повтору
Оператор for - оператор повтору
У випадках, коли число повторень може бути заздалегідь відоме, для організації циклічної обробки інформації застосовується оператор повтору for. Часто цей оператор повтору називають оператором циклу з параметром, тому що число повторень задається перемінною, яка є параметром циклу, чи керуючою перемінною.
Оператор повтору for складається із заголовка і тіла циклу.
Дві форми циклу:
for := S1 to S2 do ;
for := S1 downto S2 do ;
Тіло циклу може бути простим чи складеним оператором.
Оператор for забезпечує виконання тіла циклу доти, поки не будуть перебрані всі значення параметра циклу від початкового до кінцевого
Прикладом дії операторів for може служити програма DemoFor, що виводить на екран таблицю перекладу з градусів по шкалі Цельсыя в градуси по Фаренгейтові для значень від 15 градусів C до 30 градусів С с кроком 1 градус.Переклад здійснюється по формулі: F = C*1.8+32.
Program DemoFor;
Var
I: integer;
F : Real;
Begin
Writeln (' Температура ');
for i := 15 to 30 do begin
f := I*1.8+32;
Writeln ('По Цельсию = ',і,' по Фаренгейтові= ',F:5:2);
end;
End.
У блоці опису переменних описаний параметр циклу і(хранящий значення температури по Цельсию) типу integer і перемінна F - температура по Фаренгейтові типу Real.
На початку виконання програми на екран виводиться напис 'Температура', а потім оператором повтору виводиться таблиця співвідношення температури двох шкал.
В операторі for значення параметра циклу(у нашому варіанті I) саме збільшується на одиницю, запис inc(і) не потрібний.
3. Оператори циклу
Оператор if...then...else...
Дуже часто подальше виконання програми можливе тільки при виконання визначених умов. Для цього в Турбо Паскалі зарезервовані умовні оператори.
Оператор if...then...else.... є удосконаленою моделлю оператора if...then..., що не передбачає виконання якої-небудь дії, якщо жодна з умов не виконалася.
Цей умовний оператор має вигляд: if expression then operation1 else operation2;
Якщо деяке вираження expression приймає значення "истина", то управління передається на оператор operation1, а якщо ні, то на оператор operation2, причому, крапка з комою перед else не ставиться (!)
Якщо operation містить у собі дві і більш дії, то необхідно виділити його як підпрограму, використовуючи зарезервовані слова begin і end; Умовний оператор може містити в собі інші умовні оператори (як би умова в умові).
Program listing1;
Var a,b,s:integer;
Begin
Write('Уведіть число а: ');
Readln(a);
Write('Уведіть число b: ');
Readln(b);
s:=a+b;
if s>10 then write('Сума чисел більше 10!')
else write('Сума чисел менше 10!');
Readln;
End.
Оператор case...of...end
case expression of
value_1: operation_1;
value_2: operation_2;
...
value_n: operation_n;
else operation;
end;
Цей оператор добре підходить для ситуацій, де мається багато альтернатив (наприклад, вибір елемента меню).
case, of і end; - зарезервовані слова. Тут expression - селектор - вираження, що можливо приймає значення одного з value. У цьому випадку буде

 
 

Цікаве

Загрузка...