WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Турбо Паскаль - Реферат

Турбо Паскаль - Реферат

writeln("X=",Х); writeln("Значення F=",F);. Для введення інформації можна використовувати процедури:read(змінна1[, змінна2, ...]) - вводить значення змінної, після чого курсор залишається в тому ж самому рядку; readln(змінна1[, змінна2, ...]) - вводить значення змінної, після чого курсор переводиться в наступний рядок.
Потрібно відмітити, що в одній команді введення в Pascal прийнято вводити лише одну змінну, хоча (як показано вище) допускається вказання декількох змінних. Якщо під час виконання програми в ній зустрічається процедура read або readln, то відбувається зупинка програми й користувачу потрібно в позицію курсору ввести значення змінної та натиснути Enter. Після чого введене значення присвоюється відповідній змінній.
Основний недолік процедури read (readln) полягає в тому, що при введенні інформації користувач не бачить, значення якої змінної він вводить. Для усунення цього недоліку при введені інформації використовується одночасне поєднання процедур введення та виведення інформації.
Наприклад: write("A="); readln(A); write("X="); readln(X); Форматоване виведення інформації Потрібно відмітити, що процедура writeln (write) виводить значення змінних дійсного типу в експотенціальному (науковому) форматі: "числоЕстепінь". Наприклад Х=1.978500000 Е+00, що відповідає числу 1,9785. Таке представлення чисел часто є незручним для сприйняття, тому в Pascal використовують форматований вивід інформації.
Для цього записують такий формат: writeln(вираз:n:m); де n - кількість цифр, що відводиться для представлення числа; m - кількість цифр, що відводиться для представлення дробової частини числа. 27 Наприклад Writeln("X=",X:7:2); В даному прикладі на число відводиться 7 позицій, з яких 2 - дробова частина числа, а 4 - ціла (7 позицій усього, 2 - дробова частина і 1 - крапка 7-2-1=4). При цьому необхідно пам "ятати, що Pascal не виводить "початкових нулів".
Наприклад, для виведення числа 5 відведено 4 позиції, то на екран буде виведено 5, а не 0005. З описаного вище можна зробити висновок, що при вказанні n та m для форматованого виведення інформації потрібно їх значення задавати таким, щоб різниця між ними була не менша 2 (n-m>=2). Якщо при виведенні значення деякої змінної з допомогою writeln (write) число, що виводиться, не буде поміщатись у вказаний формат (тобто кількість дійсних розрядів числа буде більше за відведену кількість), то, всупереч
указаному формату, частина значення змінної, що розміщена перед десятковою крапкою, буде повністю виводитись на екран. При цьому кількість позицій справа від десяткової крапки не змінюється. Якщо для значення, що виводиться, дробова частина не поміщається у вказану кількість позицій, то число заокруглюється.
Оператор присвоєння в Turbo Pascal
Оператор присвоєння - це один із найчастіше використовуваних операторів у Pascal-програмах.
Він використовується для знаходження значення виразів, присвоєння змінним потрібних значень і ін. Формат оператора присвоєння: Змінна := вираз; Наприклад X := 5; Y := sin(X)/ln(X) + exp(X); Не потрібно плутати оператор присвоєння (:=) з операцією порівняння (=), що використовується при перевірці умови, а також при описі констант (розділ const) та типів даних (розділ type).
Ознайомившись з оператором присвоєння, а також процедурами введення та виведення інформації ви вже можете самостійно створити найпростішу програму на мові Pascal для обчислення значення виразів.
Оператор циклу з наперед заданою кількістю повторень використовується в тому випадку, коли нам наперед відомо, скільки разів повинен повторюватись набір команд у циклі. Такий цикл ще називають циклом з лічильником.
В цьому операторі обов"язково потрібно вказувати наступні параметри: - назву змінної впорядкованого типу, в якій зберігається кількість повторень циклу (лічильник циклу); - початкове значення для змінної циклу (лічильника циклу); - кінцеве значення для змінної циклу (лічильника циклу). Оператор циклу з наперед заданою кількістю повторень поділяється на два типи: - цикл по зростанню; - цикл по спаданню.
Розглянемо формат запису оператора циклу з наперед заданою кількістю повторень по зростанню: for змінна : = значення1 to значення2 do команда; У випадку, якщо в програмі зустрічається така конструкція, то змінній присвоюється "значення1" і виконується команда в циклі. Після цього значення змінної (лічильника) збільшується на 1 і перевіряється чи воно не перевищує "значеня2".
Якщо ні, то команда виконується повторно і значення змінної (лічильника) знову збільшується на 1. Команда в циклі повторюється до тих пір, поки значення змінної (лічильника) не стане більшим за "значення2". Після чого дія циклу закінчується і виконання програми переходить до наступної команди, що слідує після оператора циклу. Необхідною передумовою для виконання циклу з наперед заданою кількістю повторень по зростанню є виконання умови "значення1"<"значення2".
Оператор циклу з наперед заданою кількістю повторень по спаданню має такий формат: for змінна : = значення1 downto значення2 do команда; При цьому необхідно, щоб "значення2" було більше за "значення1". Цей цикл виконується аналогічно до циклу по зростанню, але значення лічильника не збільшується на 1, а зменшується. При цьому цикл повторюється до тих пір поки значення лічильника не стане меншим за "значення2".
Потрібно відмітити, що в циклі з наперед заданою кількістю повторень можна використовувати лише по одній команді. Якщо є необхідність помістити в цикл більше команд, то їх слід узяти в операторні дужки (begin ... end). У випадку, якщо цикл потрібно завершити раніше останньої із команд, що знаходяться в операторних дужках, то можна використати одну з команд: 1. break - достроково завершує цикл і переводить виконання програми на наступну команду, що слідує після циклу; 2. continue - достроково завершує даний крок циклу і переводить виконання програми на початок циклу для виконання наступного кроку. Потрібно відмітити, що дані команди з"явились лише в Turbo Pascal версії 7.0.
Використана література:
1. Аладьев В.З. Тупло В.Г. Turbo Pascal для всех. -К.: Техника, 1993. -176с.
2. Бартків А.Б. та ін.Турбо Паскаль: Алгоритми і програми. -К.: Вища школа, 1992. -248с.
3. Джонс Ж., Харроу К. Решение задач в Турбо Паскаль. -М.:Финансы и статистика, 1991. -720с.
4. Довгаль С.И., Сбитнев А.И. Интерфейс современной программной системы Турбо Паскаль 7.0. -К.: Информсистема-сервис, 1994. -416с.
5. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль. Руководство пользователя и описание языка. -М.: Финансы и статистика, 1989. -256с.
6. Паскаль для персональных компьютеров: Справочное пособие. -М.: Высшая школа, 1991. -365с.
7. Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль. Справочник. -М.: Радио и связь., 1989. -129с.
8. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. -М.: Нолидж, 1997. -432с.

 
 

Цікаве

Загрузка...