WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Турбо Паскаль - Реферат

Турбо Паскаль - Реферат

слідує знак "$"). В цьому розділі програми можна вказати для компілятора певний режимроботи при трансляції самої програми.
Такі вказівки можуть містити "замовлення" на включення в текст програми фрагментів інших програм, інформацію відлагоджувача або відомості про необхідність використання арифметичного співпроцесора. Якщо спеціальних директив для компілятора не потрібно використовувати, то цей підрозділ у програмі не вказується. Uses - цей підрозділ вказує назви модулів та бібліотек, що потрібно підключити до програми. Поняття "модуль", "бібліотека", "блок" складають основу термінології програмування на Pascal.
Модуль представляє собою замкнутий блок, що має своє ім"я, компілюється окремо і підключається до вашої програми, як ніби "чорна скринька" із набором певних (описаних у ньому) процедур, функцій, типів даних, констант і т.д. Бібліотека представляє собою набір таких модулів. Якщо модулі в програмі не потрібно використовувати (не використовується процедури, функції і т.д., що описані в модулі), то цей підрозділ не вказуємо.
Потрібно відмітити, що оператор USES може використовуватись в програмі лише один раз, при цьому в нього є чітко визначене місце (він знаходиться поперед усіх операторів та підрозділів (крім заголовка програми та директив компілятора)). Label - підрозділ, в якому вказується список усіх міток, що використовуються в програмі. Якщо міток у програмі немає, то підрозділ LABEL не вказуємо.
Вважається неофіційним правилом: не використовувати в Pascal-програмі міток, оскільки це суперечить принципам програмування в Pascal. Якщо в програмі використано мітки, то така програма вважається написаною дуже безграмотно. Const - підрозділ опису констант. Якщо в програмі будуть застосовуватись константи, то їх імена та значення (після знаку рівності) вводять в розділі Const. В інших випадках цей підрозділ не вказується.
Слід відмітити, що стандартні константи, прийняті в Pascal, не потрібно описувати в даному розділі. Type - підрозділ опису користувацьких типів даних. В цьому підрозділі переважно вказують складні та нестандартні типи даних. Якщо такі типи в програмі не використовують, то даний підрозділ не вказується. Var - підрозділ опису всіх змінних, що використовуються в програмі. Потрібно відмітити, що всі змінні, що використовуються в програмі, обов'язково повинні бути описані в підрозділі var.
Це єдиний підрозділ розділу описів та узгоджень, який обов"язково повинен бути представлений у кожній Pascal-програмі. Розділ текстів процедур та функцій вказується лише у випадку, якщо в програмі використовуються нестандартні процедури та функції, що створені самим користувачем (якщо вони не описані в одному з модулів вказаних у розділі USES). Потрібно відмітити, що процедури та функції - це спеціальним чином оформлені послідовності команд (у вигляді підпрограми).
Доступ до цієї підпрограми може здійснюватись з будь-якого місця основної програми, а також з будь-якої процедури та функції, що описані нижче по тексту програми. Більш детально про використання процедур та функцій буде описано далі. Третій розділ програми - це розділ основного блоку програми. В цьому розділі знаходиться основний текст програми. Починається цей розділ словом begin і закінчується словом end, після якого слідує крапка.
Для того, щоб ви навчились правильно створювати програми на Pascal, слід засвоїти декілька важливих правил написання програм. 1. Основний текст будь-якої програми починається службовим словом begin і закінчується словом end, після чого слідує крапка. Без крапки програма вважається не закінченою. І навпаки, якщо в програмі знаходиться крапка, то всі команди, що слідують за нею ігноруються (оскільки програма завершена).
В кінці кожної команди ставиться крапка з комою (";") - символ, що розділяє команди між собою. Після команди, яка знаходиться перед end, крапку з комою (";") бажано не встановлювати, оскільки буде вважатись, що перед end є ще один порожній оператор. Команди в Pascal можна записувати в один рядок, хоча для полегшення читабельності програми бажано кожну команду вказувати з нового рядка.
Якщо користувач бажає помістити в текст програми коментарі, то їх необхідно вказувати у фігурних дужках (замість фігурних дужок можна вказувати альтернативний набір символів - "(* ,,, *)" ). При вказанні в програмі виразів, що містять будь-які дужки потрібно пам "ятати, що кількість закритих та відкритих дужок повинна бути однаковою.
Якщо потрібно використати декілька операторів у якості одного складеного оператора, то їх слід взяти в операторні дужки, що починаються словом begin і закінчуються end. При цьому кількість слів begin у програмі повинна співпадати з кількістю слів end.
Усі змінні, константи та типи даних, що використовуються в програмі, повинні бути описані в розділах const, type та var.
Необов'язково
1. Після команди begin всі наступні команди, аж до відповідного йому end, бажано записувати з відступом (наприклад, на величину слова begin). 2.Назви всіх команд бажано записувати малими літерами, а змінні - великими.
Прості типи даних у Turbo Pascal 4.1.
Цілі числа Як відомо з математики числа бувають дійсні та цілі, тому в Turbo Pascal числові типи даних мають такий ж поділ. Хоча в Pascal цілі числа бувають п"яти підтипів. Такий поділ цілих чисел на типи пов"язаний з різним діапазоном допустимих значень, а отже, з різним розміром числа в пам"яті . Чим більше число, тим більше пам`яті потрібно для його запам"ятовування, а в Pascal для даних кожного однакового типу відводиться однаковий об"єм оперативної пам"яті .
Змінні типів ByteBool, WordBool, LongBool були введені в Turbo Pascal версії 7.0 лише для того , щоб забезпечити його сумісність з іншими мовами програмування й середовищем Windows.
Відмінність між цими трьома типами та типом Boolean полягає в тому, що значення ідентифікатора константи TRUE для boolean завжди відповідає числу 1, тоді як для решти типів, це значення може бути іншим, але не рівним 0 (для всіх логічних типів значення FALSE завжди 0). В Pascal-програмі всі змінні логічного типу потрібно описувати в розділі var: var змінна1,змінна2,... : логічний тип; Наприклад: var
X,Y : boolean;
Введення та виведення інформації в Pascal-програмах В Pascal немає операторів введення та виведення інформації.
Ці операції в програмах виконуються через стандартні процедури. Для виведення інформації можна використовувати процедури: write(вираз1[,вираз2, ...] ) - виводить значення виразів, після чого курсор залишається в тому ж самому рядку; writeln(вираз1[,вираз 2, ...] ) - виводить значення виразів, після чого курсор переводиться в наступний рядок. Якщо в операторі виведення використовуються текстові константи, то їх записують в одинарних лапках.
В операторі виведення прийнято поєднувати текстові константи, що вказують назву змінної, що виводиться, та саму змінну (значення якої потрібно вивести). Наприклад:

 
 

Цікаве

Загрузка...