WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Турбо Паскаль - Реферат

Турбо Паскаль - Реферат

існують як стандартні константи, так і вказані користувачем.До стандартних констант належить, наприклад, число Pi=3,141592.... Константи, задані користувачем, потрібно вказувати в спеціальному розділі програми (див. наступний розділ посібника). Змінні - це дані, значення яких вводиться та змінюється під час виконання програми. Усі змінні, що використовуються в Pascal-програмі, потрібно описувати в спеціальному розділі програми (див. наступний розділ посібника)..
Тип даних - це набір даних (констант, змінних, значень функцій і т.д.), які мають спільні характеристики (формат представлення в пам"яті ПК, множина допустимих значень, множина допустимих операцій, що можна використовувати для даного типу). Типи даних в Pascal поділяються на прості та складні. До простих типів даних відносяться: - цілі числа; - дійсні числа; - символьний тип; - логічний тип; - інтервальний тип; - перераховний тип.
Складні типи даних - це типи, які складаються з елементів, що відносяться до простих типів. До складних типів даних відносяться: - масиви; - множини; - стрічки; - записи; - файли; - динамічні змінні; - вказівки; - лінійні списки (стеки, черги); - нелінійні списки (двійкові дерева, несиметричні дерева, тексти, графи); - процедурний тип; - об"єкти. 11 Крім цього, типи даних у Turbo Pascal можна поділити на впорядковані та невпорядковані.
Впорядковані - це типи, в яких дані розміщені в певному, наперед визначеному, порядку і кожен з елементів характеризується своїм порядковим номером. Невпорядковані - це типи, в яких дані не мають своїх порядкових номерів. Процедури та функції - це підпрограми, що використовуються в середині програми (більш детально будуть описані далі). До алфавіту мови програмування відносять стандартні процедури та функції, тобто такі, що сприймаються мовою програмування без їх додаткового опису.
Операнди - це спеціальні символи або послідовності символів, які виконують над даними певні операції (математичні, логічні і т.д.). Прикладом операндів можуть бути операнди математичних операцій: "+" - додавання даних), "-" - віднімання даних, "*" - множення даних, "/" - ділення даних, "=" - рівність даних і т.д. Оператори - це деякі неподільні елементи програми, що дозволяють виконувати певні алгоритмічні дії у програмі, тобто виконувати в програмі певні команди.
Фактично, оператор - це окрема команда в алгоритмі програми, тобто окремий крок виконання програми. В Turbo Pascal оператори поділяються на прості та структурні. До простих операторів відносяться: - оператор присвоєння (:=); - оператор безумовного переходу (goto); - оператор звертання до процедури (функції). Структурними операторами називаються такі, що складаються з інших операторів.
До них відносяться: - складний оператор - представляє собою набір операторів, що поміщені в операторні дужки (begin - end); - умовний оператор (if); - оператор вибору (case); - оператори циклу (repeat, while, for); - оператор приєднання (with). Усі вищеописані елементи алфавіту мови програмування складаються з окремих символів. В якості символів, що складають елементи алфавіту, в Turbo Pascal можна використовувати більшість символів, що входять в стандартну ASCII-таблицю.
Заборонено використовувати символи розширеної ASCII-таблиці, тобто символи з кодами від 128 до 255, а також символи: (&), (!), (%), (~), ("). Ці символи можна використовувати лише в якості коментарів та в текстових стрічках, які беруться в одинарні лапки (").
Алфавіт мови Turbo Pascal. Типи даних. Структура Pascal-програми.
Правила написання програм Програма, що написана на мові Turbo Pascal створюється у відповідності з правилами, що представляють собою дещо розширені й спрощені правила синтаксису стандартного Pascal. Але ці спрощені правила (тобто порядок розміщення в тексті програми різних блоків) повинні строго зберігатись при написанні програми.
Будь-яку програму в Turbo Pascal можна умовно розбити на три основних частини: - розділ описів та узгоджень; - розділ текстів, процедур та функцій; - розділ основного блоку програми. Потрібно відмітити, що присутність першого та третього розділів є обов"язковим у програмі, тоді як другий (розділ текстів, процедур та функцій) з"являється в програмі по мірі необхідності.
Кожен з вищеописаних розділів поділяється ще на певні підрозділи, деякі з яких є обов"язковими, а деякі вказуються по мірі необхідності. Нижче описано найбільш повну структуру Pascal-програми із вказанням усіх можливих підрозділів. Потрібно відмітити, що підрозділи представлені в квадратних дужках, є необов"язковими і вказуються лише в потрібних випадках (самі квадратні дужки в тексті програми не вказуються).
Крім цього необхідно зауважити, що інформація, представлена в програмі у фігурних дужках, є коментарем і при виконані програми ігнорується (крім випадку, коли за відкритою фігурною дужкою стоїть знак "$"). {розділ описів та узгоджень} [program ім'я програми; ] [ {$ ....} ] [uses модуль1, модуль2 ...;] [label мітка1, мітка2 ...;] [const ім'я = значення; ,,, ] [ type тип = опис типу; ,,, ] var змінна1, змінна2, ... : тип; ,,, { розділ текстів процедур та функцій} [procedure ім'я процедури(список параметрів); { тіло процедури } [ ,,, ]] 13 [function ім'я функції(список параметрів):тип результату; { тіло функції } [ ,,, ]] { розділ основного блоку програми} begin {текст програми} end. В першому розділі програми програміст повідомляє компілятору, якими ідентифікаторами він позначає дані (константи, змінні), а також встановлює власні типи даних, які надалі він сподівається використовувати в програмі.
При цьому необхідно слідкувати, щоб імена змінних, констант, назви типів не повторювались для різних даних. Розглянемо більш детально всі підрозділи, що можуть використовуватись в програмі. Program - це заголовок програми, що вказує її ім'я. Для Turbo Pascal 6.0 і більш новіших версій цей підрозділ вказувати необов"язково, хоча рекомендовано вказувати заголовок програми, щоб уже при першому знайомстві з її текстом можна було отримати інформацію про її призначення.
Потрібно відмітити, що не слід у заголовку програми намагатись вказати всю відому інформацію про програму, адже для цієї мети використовуються коментарі (нагадаю, що коментар вказується у фігурних дужках). Найчастіше в заголовку програми вказують назву програми та її версію. Потрібно відмітити, що заголовок програми, що слідує, за словом PROGRAM є ідентифікатором і володіє всіма його властивостями.
Наприклад, всередині тіла програми не можуть бути оголошені елементи (змінні, константи, і т.д.), що співпадають із заголовком програми. Крім цього, заголовок програми обов"язково повинен починатись з латинської літери, а далі можуть знаходитись символи, допустимі для алфавіту Turbo Pascal (див. розділ 2 даного посібника). {$...} - це підрозділ опису глобальних директив компілятора (нагадаю, що цей підрозділ відрізняється від коментарів тим, що відразу за відкритою фігурною дужкою

 
 

Цікаве

Загрузка...