WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Архіватори – оболонки, основне призначення функцій ссилок та масивів, створення таблиць, робота із структурою таблиць у базі даних Access - Контрольна робота

Архіватори – оболонки, основне призначення функцій ссилок та масивів, створення таблиць, робота із структурою таблиць у базі даних Access - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка"
Архіватори - оболонки, основне призначення функцій ссилок та масивів, створення таблиць, робота із структурою таблиць у базі даних Access.
1. Архіватори - оболонки.
2. Основне призначення функцій ссилок та масивів.
3. Cтворення таблиць. Робота із структурою таблиць у базі даних Access.
4. Визначити податок на прибуток, використовуючи наступну таблицю:
Табельний номер П.І.Б. Заробітна плата Податок на прибуток
2010 Веселов В.І. 950 Х
2015 Гюльчатай Р.І. 220 Х
2017 Іванов А.Ф. 35 Х
2018 Котов В.Ф. 180 Х
2020 Орлов А.В. 140 Х
всього Х
Алгоритм розрахунків:
5. Використовуючи фінансові функції розв'язати задачу:
побудувати функцію користувача Сант(дюйми), яка переводить дюйми в сантиметри, знаючи, що 1 дюйм = 2,54 см.
6. За допомогою функції дата Час знайти за датою свого народження день свого народження і розрахувати, в який день тижня буде день народження в цьому році.
7. Протабулювати функцію , де - номер варіанта, та обчислити площу під кривою методом лівих прямокутників. Відрізок, на якому розглядати функцію, і крок табулювання задати самостійно. Побудувати графік.
8. 1. створити базу даних ШКОЛА, що містить дві таблиці з назвами ВЧИТЕЛЬ і КЛАС. Таблиця ВЧИТЕЛЬ вміщує інформацію про вчителів навчальног закладу, а таблиця КЛАС - про предмети, які вони викладають. У полі ПІБ вказано прізвище, ім'я та по-батькові вчителя, у полі Стаж - стаж роботи у роках, а у полях Предмет і Клас - назва та номер класу, в яких викладає цей вчитель. Таблиці мають итаку структуру, яку показано нижче.
Таблиця ВЧИТЕЛЬ Таблиця КЛАС
Код Код
ПІБ Предмет
Адреса Клас
Дата_народження
Стаж
Категорія
2. Вказати тип кожного поля і визначити ключові поля.
3. Для кожного вказати необхідні обмеження на дані.
4. Встановити зв'язок між таблицями.
5. Виконати такі запити:
а) з таблиці ВЧИТЕЛЬ вибрати вчителів, стаж роботи яких становить понад 5 років. У відповіді врахувати всі поля;
б) з таблиці ВЧИТЕЛЬ вибрати вчителів першої категорії, вік яких становить менше, ніж 40 років. У відповіді врахувати поля ПІБ, Дата_народження, Стаж і Категорія;
в) використовуючи дані з таблиці ВЧИТЕЛЬ, підрахувати середній стаж вчителів першої категорії. Результат внести у поле Середній_стаж;
г) визначити всіх вчителів, які викладають фізику в сьомих класах. У відповіді визначити поля ПІБ і СТАЖ з таблиці ВЧИТЕЛЬ та поля Предмет і Клас з таблиці КЛАС;
д) вчителям, які мають стаж роботи понад15 років і другу категорію, змінити її на першу.
6. Створити просту форму для додавання даних стосовно нових вчителів до таблиці ВЧИТЕЛЬ. У форму внести всі поля вказаної таблиці.
7. створити зв'язану форму, що містить дані щодо ідентифікаційного коду, імені, стажу і категорії кожного вчителя з таблиці ВЧИТЕЛЬ та назви предмета і стосовно учнів класу з таблиці КЛАС. У цій формі забезпечити неможливість модифікації значень полів таблиці ВЧИТЕЛЬ.
8. використовуючи запит, створити зв'язаний звіт, що містить дані, вказані у завданні 7. внести у звіт підсумкові поля.
1. Архіватори - це програми, що призначені для стиснення інформації.
Під стиснення м треба розуміти таке кодування інформації, коли закодований варіант займає менше дискової пам'яті, ніж вихідний.
Процес стиснення називають також архівуванням, а результат - архівною інформацією.
Потреба в архіву ванні часто виникає під час копіювання великих обсягів інформації для тривалого зберігання на дискети. Архіатори надають можливість зменшити кількість дискет, необхідних для зберігання цієї інформації.
Щоб скористатися архівною інформацією, необхідно її розархіувати або, як кажуть, "розпакувати". Для цього використовують програми - розархіватори: для кожного архіватора - відповідний розархіватор. Часто архівування і розархівування виконує одна і та сама програма.
Найбільш поширені зараз програми - архіватори:
PKZIP (з розрахатором PKZIP), LHARC, RAR=3000 AND <=8000, де ключове слово AND на логічну операцію І. Вираженіє можна ввести безпосередньо з клавіатури або за допомогою Будівника виразів, що викликається на екран на кнопці трьома крапками. При введенні даних в полі Оклад, які не задовольняють заданому обмеженню, на екран виводиться повідомлення, припустимо, Введіть правильно оклад. Це повідомлення користувач заносить в рядок Повідомлення про помилку. Щоб при введенні даних випадково не пропустити (тобто не заповнити) деяке поле, воно оголошується обов'язковим. Для цього треба встановити курсор в рядок властивості Обов'язкове поле, натиснути на кнопці вибору даних із списку і вибрати значення Так.
Поле може бути індексовано. З цією метою в рядку властивості Індексоване поле варіант Так (Збіги не допускаються). Це дозволить скоротити час, необхідне для пошуку запису по вмісту індексованого поля. Таким чином, формування структури таблиці може вважатися завершеним, якщо будуть задані імена всіх полів, визначені їх типи і задані необхідні властивості полів. При створенні таблиці доцільно задати ключове поле. Припустимо, необхідно зробити ключовим поле Табельний номер. Для цього виконується правою клавішею миші на імені поля і в контекстному меню, що відкрилося,

 
 

Цікаве

Загрузка...