WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Turbo Pascal - Реферат

Turbo Pascal - Реферат

дійсних розрядів числа буде більше за відведену кількість), то, всупереч
указаному формату, частина значення змінної, що розміщена перед десятковою крапкою, буде повністю виводитись на екран. При цьому кількість позицій справа від десяткової крапки не змінюється. Якщо для значення, що виводиться, дробова частина не поміщається у вказану кількість позицій, то число заокруглюється
Оператор присвоєння в Turbo Pascal
Оператор присвоєння - це один із найчастіше використовуваних операторів у Pascal -програмах.
Він використовується для знаходження значення виразів, присвоєння змінним потрібних значень і ін. Формат оператора присвоєння: Змінна := вираз; Наприклад X := 5; Y := sin(X)/ln(X) + exp(X); Не потрібно плутати оператор присвоєння (:=) з операцією порівняння (=), що використовується при перевірці умови, а також при описі констант (розділ const) та типів даних (розділ type).
Ознайомившись з оператором присвоєння, а також процедурами введення та виведення інформації ви вже можете самостійно створити найпростішу програму на мові Pascal для обчислення значення виразів. Для цього спочатку рекомендую вам повторити загальну структуру Pascal-програми та процедури, функції, що використовуються для цілого та дійсного типів даних.
Загальний вигляд оператора безумовного переходу: goto мітка; При виконанні даного оператора відбувається перехід у те місце програми, де знаходиться вказана мітка. Нагадаємо, що всі мітки, що використовуються в програмі, потрібно описувати в розділі Label. В якості мітки можна використовувати будь-який ідентифікатор, що складається з латинський літер та цифр. Допускається використання цілих чисел від 0 до 9999.
Після вказання мітки в місці, куди потрібно здійснити перехід, потрібно вказати символ "двокрапка" (:). Наприклад A1:. Нагадаємо також, що використання операторів безумовного переходу в Pascalпрограмах є небажаним, адже це є ознакою безграмотності самого програміста. Вважається, що будь-яку програму в Pascal можна написати, обійшовши використання міток, тому оператору безумовного переходу в даному посібнику приділено дуже мало уваги. 5.4. Оператор перевірки умови (розгалуження) Часто при створені програми необхідно щоб певна її частина виконувалась лише при виконані умови.
В таких випадках програмісту необхідно застосувати оператор перевірки умови, який має наступний формат: if умова then команда1 else команда2; Коли в програмі зустрічається така конструкція, то спочатку перевіряється умова. Якщо вона справджується, то виконується команда1, а тоді команда, що йде наступною після оператора if. У випадку, коли умова не справджується, то виконується команда2, а тоді наступна після оператора if команда. Зверніть увагу, що перед словом else крапка з комою не ставиться.
Оператор перевірки умови може мати коротку форму: if умова then команда1; В цьому випадку, якщо умова не виконується, то оператор if взагалі пропускається. При цьому відразу виконується наступна команда після оператора перевірки умови. Потрібно відмітити, що в якості "команди1" або "команди2" може використовуватись лише одна команда ( оператор ). До них відносяться: - складний оператор - представляє собою набір операторів, що поміщені в операторні дужки (begin - end); - умовний оператор (if); - оператор вибору (case); - оператори циклу (repeat, while, for); - оператор приєднання (with). Усі вищеописані елементи алфавіту мови програмування складаються з окремих символів. В якості символів, що складають елементи алфавіту, в Turbo Pascal можна використовувати більшість символів, що входять в стандартну ASCII-таблицю.
Арифметичні цикли
Синтаксис:
for перемінна := значення 1 to значення 2 do оператор
чи
for перемінна := значення 1 downto значення 2 do оператор
Оператор for викликає оператор, що знаходиться після слова do, по одному разі для кожного значення в діапазоні від значення 1 до значення 2.
Перемінна циклу, початкове і кінцеве значення повинні мати порядковий тип. Зі словом to, значення перемінної циклу збільшується на 1 при кожній ітерації циклу. Зі словом downto, значення перемінної циклу зменшується на 1 при кожній ітерації циклу. Не слід самостійно змінювати значення керуючої перемінної усередині циклу.
Як і у випадку використання оператора умовного преходу, варто пам'ятати, що синтаксис мови допускає запис тільки одного оператора після ключового слова do, тому, якщо ви хочете в циклі виконати групу операторів, обов'язково треба об'єднати їх у складений оператор (обмережити операторними дужками begin ... end). У противному випадку буде зроблена логічна помилка програми.
Приклад 1. Квадрати чисел від 2-х до 10-и.
for x:=2 to 10 do WriteLn(x*x);
Приклад 2. Латинський алфавіт.
for ch:='A' to 'Z' do Writeln(ch);
Приклад 3. Використання циклу з downto.
for i:=10 downto 1 do WriteLn(i);
Приклад 4. Використання складеного оператора.
for x:=1 to 10 do begin
y:=2*x+3;
WriteLn('f(',x,')=',y);
end;
Використана література:
1. Довгаль С.И., Сбитнев А.И. Интерфейс современной программной системы Турбо Паскаль 7.0. -К.: Информсистема-сервис, 1994. -416с.
2. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль. Руководство пользователя и описание языка. -М.: Финансы и статистика, 1989. -256с.
3. Паскаль для персональных компьютеров: Справочное пособие. -М.: Высшая школа, 1991. -365с.
4. Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль.
5. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. -М.: Нолидж, 1997. -432с.

 
 

Цікаве

Загрузка...