WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Системне програмування та операційні системи - Контрольна робота

Системне програмування та операційні системи - Контрольна робота

виконуваний файл, він отримує ім'я файла, який стоїть перший у відповідній команді.
За винятком початкових простих програм практично всі програми на мові асемблера мають потребу в відладці. Для відладки можна використовувати різні відладчики, наприклад tg386-Turbo Debuger фірми Borland. Сучасні відладчики дозволяють в процесі відладки контролювати значення регістрів загального призначення,а також значення змінних і змінювати їх в процесі відладки, можна переглядати зміст різних ділянок пам'яті, можна контролювати виконання покроково, або розставляти точки зупинки.
Дуже зручно користуватись для підготовки тексту програми редакторами ІС, такі можливості передбачають практично всі виробники сучасних асемблерів. ІС мають суттєву перевагу, так як дають доступ до довідкової інформації. Вони дозволяють також зразу асемблювати та компонувати набрані тексти і провести його відладку. Потім знову можна повернутись до його редагування, при цьому складається ілюзія роботи з однією програмою. Слід відмітити, що відладчики вбудовані в ІС мають дещо обмежені можливості.
3. Особливості побудови локальних комп'ютерних мереж
для багатопроцесорних систем
До структури багатопроцесорної обчислювальної системи (БОС) входять N процесорів (P) з кеш-пам'яттю (CM), M модулів загальної пам'яті (MM) і комутаторів K. Число модулів пам'яті не перевищує число процесорів (M ?N).
У такій системі виникає конфлікт у тому випадку, коли звертання двох чи більше процесорів йде одночасно до одного модуля пам'яті. При цьому черговість обслуговування визначається службою пріоритетів арбітра (AR), що входить до складу комутатора. Існує три різні служби пріоритетів арбітра: фіксований, циклічний і випадковий.
У загальному випадку, замість деяких процесорів стоять пристрої введення/виведення (ПВВ) зі своїми контролерами прямого доступу до пам'яті (контролери ПДП чи КПДП). Вони, як і процесори, є активними елементами БОС. ПВВ зі своїми КПДП можна розглядати як процесори введення-виведення.
Кожний модуль пам'яті робиться секціонованим. Число секцій модуля пам'яті визначається розміром блоку кеш-пам'яті (звичайно 4 слова).
Призначення БОС - рішення стаціонарного потоку задач. Потік задач складається з набору задач декількох типів. Передбачається, що команди обробки задач заздалегідь записані в ММ. Дані для кожної задачі надходять через визначене ПВВ через фіксовані інтервали часу. Кожна задача характеризується своїм графом, представленим у ярусно-паралельній формі. Кожен сегмент графа задачі виконується на одному з процесорів. Сегменти графа можуть виконаються паралельно при наявності вільних процесорів.
Рис. 1. Структура БОС із загальною багатомодульною пам'яттю
AR - арбітр; CM - кеш-пам'ять; K - комутатор; MM - модуль загальної пам'яті; P - процесор
Сегмент вважається готовим до виконання, якщо є всі необхідні дані для його рішення. Для розподілу готових до виконання сегментів задач по процесорах приділяється один керуючий процесор (КП). Інші процесори - робочі процесори (РП) - призначені для рішення сегментів задач.
Метою побудови моделі БОС є визначення, чи справляється задана БОС із потоком задач, а також визначення мінімального числа процесорів, необхідного для рішення заданого потоку задач.
Модель якої-небудь системи складається з набору моделей її елементів і правила їхньої взаємодії. Вибір елементів визначається необхідним ступенем деталізації. Правила взаємодії моделей повинні відбивати реальні взаємодії елементів системи на обраному рівні деталізації.
Модель елементу системи може знаходитися в якому-небудь стані. Стану моделі елемента відповідає визначений процес у відповідному елементі системи. Число станів моделі визначається числом виконуваних дій відповідним елементом системи. Модель може переходити з одного стану в інше, що означає перехід елемента системи від виконання однієї дії до іншого. Зміна станів моделі називається подією. На відміну від реального переходу елемента системи від однієї дії до іншого, тривалість події приймається рівної нулю. Алгоритм зміни станів моделі елемента визначається алгоритмом функціонування елемента системи.
Кожна модель елемента характеризується набором своїх станів, алгоритмом зміни станів і унікальним ідентифікатором, що визначає цю модель елемента в моделі системи.
Стан моделі всієї системи в конкретний момент часу характеризується набором станів моделей її елементів у цей момент.
Для обліку тривалості станів моделей елементів у модель системи вводиться лічильник поточного часу. Значення лічильника може бути виражене в реальних одиницях часу, наприклад у секундах, хвилинах і так далі, але може бути виражено й у модельних одиницях часу. В останньому випадку, повинне бути установлена відповідність між реальними одиницями часу і модельними.
Подія може супроводжуватися передачею повідомлення іншим моделям елементів БОС. Повідомлення повинне містити унікальний ідентифікатор, що характеризує тип цього повідомлення і параметри.
Модульованими елементами системи в нашому випадку є: РП із кеш-пам'яттю, КП, ПВВ і ММ із комутатором і арбітром. ММ із комутатором і арбітром - єдиний елемент у моделі, тому що характеризуються єдиним набором станів, обумовленим арбітром.
Керуючий процесор одержує сигнали від пристрою введення/висновку про закінчення запису вхідних дані задачі і сигнали про закінчення рішення сегментів від робочих процесорів.
Функціями керуючого процесора є вибір готового до виконання сегмента, вибір вільного процесора і призначення обраного сегмента на вільний процесор. Призначення полягає у відправленні сигналу робочому процесору з указівкою номера задачі і сегмента.
Робочий процесор вирішує призначений на нього сегмент задачі і відправляє сигнал КП про закінчення рішення сегмента задачі. Для побудови алгоритму рішення задачі робочим процесором прийняті наступні допущення:
- РП зчитує з ММ у кеш відповідну прикладну програму рішення сегмента не розподілено в процесі його рішення, а перед рішенням;
- РП зчитує вхідні дані сегмента з ММ у кеш-пам'ять не розподілено в процесі його рішення, а перед рішенням;
- запис результатів у загальну пам'ять здійснюється тільки після рішення сегмента.
Час зчитування програми можна визначити з наступних припущень. Нехай команда виконується в середньому за 2 такти. Тоді кількість виконуваних команд NВИП за час рішення сегмента обчислюється по формулі:
,
де TSEG - час рішення сегмента, TCY- тривалість одного такту.
Число команд, що зчитуються, з оперативної пам'яті менше цього значення, тому що ті самі команди можуть, знаходячись у кеш-пам'яті, виконуватися кілька разів (наприклад, у циклі). Для обчислення числа команд, що зчитуються з

 
 

Цікаве