WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Turbo Pascal і його оператори - Реферат

Turbo Pascal і його оператори - Реферат

або константа цілого типу. Якщо виведене значення займає в поле висновку менше позицій, чим ДО, то перед цим значенням розташовуються пробіли. Якщо виведене значення не міститься в ширину полючи ДО, то для цього значення буде відведена необхідна кількість позицій.
Для величин дійсного типу елемент списку висновку може мати вид А:ДО:М, де А - перемінного чи вираження дійсного типу, ДО - ширина полючи висновку, М - число цифр дробової частини виведеного значення. ДО і М - чи вираження константи цілого типу. У цьому випадку дійсні значення виводяться у формі десяткового числа з фіксованою крапкою.
Приклад запису операторів висновку:
var rA, rB: Real;
iP,iQ:Integer;
bR, bS: Boolean;
chT, chV, chU, chW: Char;
begin
. . .
WriteLn(rA, rB:10:2);
WriteLn(iP, iQ:8);
WriteLn(bR, bS:8);
WriteLn(chT, chV, chU, chW);
end.
Організація розгалужень у програмі
У мові Паскаль використовується два оператори для реалізації умовних переходів - IF і CASE, а також оператор безумовного переходу GOTO. Вони дозволяють порушити послідовний порядок виконання інструкцій програми.
Оператор умовного переходу в Турбо Паскаль має вид:
if умова then оператор 1 else оператор 2;
умова - це логічне вираження, у залежності від який вибирається одна з двох альтернативних галузей алгоритму. Якщо значення умови істинно (TRUE), то буде виконуватися оператор 1, записаний після ключового слова then. У противному випадку буде виконаний оператор 2, що випливає за словом else, при цьому оператор 1 пропускається. Після виконання зазначених операторів програма переходить до виполеннию команди, що коштує безпосередньо після оператора if.
Необхідно пам'ятати, що перед ключовим словом else крапка з коми ніколи не ставиться!
else - частина в операторі if може отсутствовать:
if умова then оператор 1;
Тоді у випадку невиконання логічної умови керування відразу передається оператору, що коштує в програмі після конструкції if.
Варто пам'ятати, що синтаксис мови допускає запис тільки одного оператора після ключових слів then і else, тому групу інструкцій обов'язково треба поєднувати в складений оператор (облямовувати операторними дужками begin ... end). У противному випадку виникає найчастіше логічна помилка програми, коли компілятор мови помилок не видає, але програма проте працює неправильно.
Приклади.
if x > 0 then modul := x else modul := -x;
if k > 0 then WriteLn('k - число позитивне');
if min > max then begin
t := min;
min := max;
max := t;
end;
Часто виникають ситуації, коли приходиться здійснювати вибір одного з декількох альтернативних шляхів виконання програми. Незважаючи на те, що такий вибір можна організувати за допомогою оператора if .. then, зручніше скористатися спеціальним оператором вибору. Його формат:
case вираження of
варіант : оператор;
...
варіант : оператор;
end;
чи
case вираження of
варіант : оператор;
...
варіант : оператор;
else оператор
end;
вираження, що записується після ключового слова case, називається селектором, воно може бути будь-як типу, що перелічується. варіант складається з однієї чи більшої кількості чи констант діапазонів, розділених комами. Вони повинні належати до того ж типу, що і селектор, причому неприпустимо більш одного згадування вариантав запису інструкції case. З перерахованої безлічі операторів буде обраний тільки той, перед яким записаний варіант, що збігається зі значенням селектора. Якщо такого варіанта ні, виконується оператор, що випливає за словом else (якщо він є).
Приклад
case ch of
'A'..'Z', 'a'..'z' : WriteLn('Буква');
'0'..'9' : WriteLn('Цифра');
'+', '-', '*', '/' : WriteLn('Оператор');
else WriteLn('Спеціальний символ')
end;
Крім операторів умовного переходу існує також оператор безумовного переходу goto. Формат:
goto мітка
Оператор goto переходить при виконанні програми до визначеного оператора програми, перед яким знаходиться мітка. Мітка повинна бути описана в розділі опису міток тієї програми ( чипроцедури функції), у якій вона використовується. Не можна перейти з однієї чи процедури функції в іншу.
Необхідно, щоб у програмі існував оператор, відзначений зазначеною міткою. Вона записується перед оператором і відокремлюється від нього двокрапкою.
Приклад
label 1;
begin
...
goto 1;
...
1: WriteLn('Перехід до мітки 1');
end.
Оператор циклу repeat аналогічний оператору while, але відрізняється від нього, по-перше, тим, що умова перевіряється після чергового виконання операторів тіла циклу й у такий спосіб гарантується хоча б однократне виконання циклу. По-друге, тим, що критерієм припинення циклу є рівність вираження константі true . За це даний оператор часто називають циклом з постусловием, тому що він припиняє виконуватися, як тільки умова, записана після слова until, виконається. Оператор циклу repeat складається з заголовка, тіла й умови закінчення.
Загальний вид: Repeat
. . . . .
until
Спочатку виконується тіло циклу, потім перевіряється умова виходу з циклу. У будь-якому випадку цей цикл виконується хоча б один раз. Якщо умова не виконується, тобто результатом вираження є False, то цикл активізується ще раз. Якщо умова виконана, то відбувається вихід з циклу. Використання операторних дужок, у випадку, якщо тіло циклу складається з декількох операторів, не потрібно.
Література
1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. -М.: Нолидж, 1997. -432с.
2. Ян Белецкий. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров. -М.: Машиностроение, 1991. -320с.

 
 

Цікаве