WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Складання проекту кошторису. Розгляд, затвердження і виконання кошторису бюджетних установ - Реферат

Складання проекту кошторису. Розгляд, затвердження і виконання кошторису бюджетних установ - Реферат

кошторис цеху показано в табл. 6.1. Шахматна форма кошторису, у якій витрати групуються постатейно і поелементно, є більш інформативною, вона подана в табл. 6.2. На її основі досить легко розподілити всі витрати на змінні та постійні, що є необхідною умовою "адання кошторису властивості гнучкості при поваріантних об-численнях і визначенні планових витрат на фактичний обсяг виробництва.
Основна заробітна плата виробничих робітників. Стаття включає оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням основної продукції. Вона складається з відрядної та почасової заробітної плати згідно з установленими розцінками та тарифними ставками (посадовими окладами)
(2)
де Св.з - витрати на відрядну заробітну плату основних виробничих робітників, грн.;
п - кількість найменувань виготовлюваної продукції;
Nі - випускпродукції і-го найменування в плановому періоді у натуральному виразі;
Зрі - агрегована відрядна розцінка за і-й виріб, грн.
Сп.з= Чоб Тп Зт .г (6.3)
де Сп.з-витрати на почасову оплату праці основних виробничих робітників, грн.;
Чоб - середньооблікова кількість основних виробничих робітників на почасовій оплаті праці, осіб;
Тп - фонд часу роботи одного основного виробничого робітника в плановому періоді, год.
Зт г - годинна тарифна ставка, грн.
Зауважимо, що на практиці частина почасової основної заробітної плати виробничих робітників є незначною або взагалі вона відсутня, тому цю статтю, як правило, без застережень відносять до змінних витрат.
Додаткова заробітна плата виробничих робітників. До неї належать додаткові виплати понад установлені норми за трудові успіхи (премії), особливі умови праці (наприклад, у нічний час), за відпустки та інші доплати, передбачені законом та трудовою угодою. Планова величина цих виплат обчислюється згідно з передбаченими умовами оплати праці в плановому періоді, а у разі їх відносної стабільності - у відсотках від основної заробітної плати за даними звітного періоду.
Відрахування на соціальні заходи. Вони охоплюють відрахування в Пенсійний фонд і фонди соціального страхування та сприяння зайнятості. Обчислюється їх сума у встановлених відсотках від заробітної плати (основної і додаткової) виробничих робітників.
Другою частиною кошторису загальновиробничих витрат є витрати на організацію та управління виробництвом. Склад цих витрат значною мірою залежить від економічного статусу підрозділу. Для підрозділу рівня цеху, діяльність якого обмежується внутрішніми відносинами, до таких витрат належать:
oвитрати на управління виробництвом, що включають оплату праці управлінського персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи, а також витрати на інформаційне забезпечення управління;
витрати на службові відрядження, що стосуються роботи даного підрозділу, у межах установлених норм;
амортизаційні відрахування від балансової вартості основних засобів підрозділу, що не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі та його транспортному обслуговуванні (будівлі, споруди, інвентар, офісне устаткування тощо). Ці об'єкти амортизації мають, як правило, загальновиробниче призначення і створюють належні умови для здійснення операційної
діяльності;
oнекапітальні витрати на удосконалення технології та організації виробництва, підвищення якості продукції. Це такі витрати, як оплата праці інженерів, що зайняті відповідними роботами, вартість потрібних матеріалів, оплата послуг сторонніх
організацій;
o витрати на обслуговування виробництва, у тому числі оплата
праці з відповідними відрахуваннями обслуговуючого персоналу (контролерів, складських робітників, прибиральників та ін.), витрати на охорону праці та техніку безпеки (на спецодяг, спецхар-
чування, інструктаж, захисні пристрої тощо);
oвитрати на утримання і ремонт будівель, споруд, інвентарю (опалення, освітлення, прибирання, поточний ремонт та ін.).
o витрати на швидкозношуваний інвентар;
oвитрати на пожежну і сторожову охорону (оплата праці відповідних працівників, вартість матеріалів і послуг сторонніх організацій та ін.);
oстрахові платежі зі страхування майна, окремих категорій
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою для здоров'я тощо;
oінші витрати загальновиробничого призначення: орендна плата за орендовані будівлі та приміщення, вартість матеріалів, витрачених при випробуванні робітників на відповідність певній кваліфікації, утрати від простоїв, недостач матеріалів (у звіті) та ін.
Витрати за всіма статтями цієї частини кошторису обчислюються в такому самого порядку, як і витрати на утримання й експлуатацію машин та устаткування. За кожною статтею підсумовуються поелементні витрати з додаванням вартості послуг інших підрозділів і сторонніх організацій. Окремі елементи витрат обчислюються на основі відповідних специфікацій, нормативів і лімітів, установлених відділами і службами центрального апарату управління (заводоуправління).
Оскільки зазначені витрати в межах даної виробничої і організаційної структури є постійними й досить стабільними у часі, то на практиці їх планова величина здебільшого визначається певним коригуванням фактичного рівня за минулий (звітний) період.
Використана література:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Преса України, 1997.
2. Бюджетний кодекс України. - К.: "АрТек",2001.
3. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс на Украине. - Дніпропетровськ: Пороги, 1995.
4. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка, 1997.
5. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика).- К.: НІОС, 2000.
6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.
7. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. - К.: НІОС, 1998.
8. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. - Черкаси: Відлуння. - 1999.
9. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. - К.: Основи, 1993.

 
 

Цікаве