WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Архітектура автоматизованих інформаційних систем - Реферат

Архітектура автоматизованих інформаційних систем - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Архітектура автоматизованих інформаційних систем
У процесі створення й у ході функціонування автоматизованих інформаційних технологій управління виділяють деякі аспекти внутрішньої будівлі системи керування, розрізняючи відповідно до цим різні види структур системи: організаційного, функціональну, комплексу технічних засобів і ін.
Організаційна структура системи управління визначає наявність підрозділів різного рівня (відділів, підвідділів, цехів, ділянок і ін.) і їхнє взаємне адміністративне підпорядкування. Функціональною структурою називають структуру, елементами якої є підсистеми, функції автоматизованої інформаційної системи чи керування їхні частини, а зв'язками між елементами виступають потоки інформації, що циркулює в системі.
У структурі систем адміністративно-організаційного керування прийнято виділяти підсистеми по функціональній ознаці. Це дозволяє чітко виділяти комплекси задач у підсистемах відповідно до визначеної функції керування. У цих системах функціональна й організаційна структури часто багато в чому збігаються. Це порозумівається прагненням створити постійний колектив людей, що працюють під єдиним керівництвом, для систематичної і кваліфікованої реалізації визначеної функції керування.
Автоматизована інформаційна технологія керування складається як би з декількох частин:
1.загальносистемна частина, що містить загальний опис і обґрунтування рішень, прийнятих у проекті АСУ,
2.функціональна частина, що реалізує функціональні підсистеми
3.частина, що забезпечує, необхідна для успішної роботи функціональних підсистем і складається з опису різних видів забезпечення. Розрізняють наступні види забезпечення:
o технічне забезпечення - комплекс технічних засобів is, застосовуваних для функціонування автоматизованої інформаційної технології керування;
o математичне забезпечення - сукупність використовуваних економіко-математичних методів, моделей і алгоритмів;
o програмне забезпечення - сукупність загальносистемного і прикладного програмного забезпечення. Загальносистемне програмне забезпечення включає операційні системи, транслятори, утиліти, бази даних і т.п. Прикладне програмне забезпечення включає прикладні програми, що реалізують функціональні запити користувачів і різного роду опису (користувача, оператора, програміста і т.д.), що дозволяють успішно застосовувати програмне забезпечення;
o інформаційне забезпечення - сукупність реалізованих рішень по обсязі, розміщенню і формам організації інформації, що циркулює в системі керування. Воно включає нормативно-довідкову інформацію, необхідні класифікатори техніко-економічної інформації, уніфіковані документи, масиви даних, контрольні приклади, використовувані при рішенні задач керування;
o організаційно-методичне забезпечення - сукупність документів, що регламентують діяльність персоналу в умовах функціонування системи керування. Воно призначено для опису змін організаційної структури керування об'єктом, зв'язаних зі створенням АСУ (схема організаційної структури, опис організаційної структури); для опису дії персоналу по забезпеченню функціонування АСУ (технологічна інструкція, інструкція з експлуатації); для установлення функцій, прав і обов'язків посадових осіб по забезпеченню функціонування АСУ (посадова інструкція);
o лінгвістичне забезпечення - сукупність інформаційних мов, методів індексування, а також лінгвістичної бази (словників, тезаурусів, рубрикаторів) і методів її ведення.
o правове забезпечення - сукупність правових норм, що регламентують правовідносини при функціонуванні АСУ і юридичний статус результатів її функціонування.
Комплекс технічних засобів і інформаційне забезпечення є загальними для всіх задач, розв'язуваних у системах керування. Інші види забезпечення використовуються стосовно до конкретних задач і конкретним АСУ і, як правило, їх у самостійні підсистеми не виділяють.
Сховища даних
Системне проектування в порівнянні з побудовою моделей діяльності має важливу особливість у техніку структурування моделі: особливу роль грають сховища (нагромаджувачі) даних, тому що практично всі процеси моделі зв'язані не прямо, а через ці нагромаджувачі. Основний принцип: дані повинні заноситися в нагромаджувач один раз у тім місці, де вони з'являються. До виявлення базових нагромаджувачів треба відноситися надзвичайно ретельно, тому що саме з ними будуть працювати бізнеси-процеси на усіх без винятку рівнях деталізації моделі. Задачі керування вимагають уміння використовувати й обробляти великий обсяг інформації, проводити аналіз цієї інформації, моделювати процеси і ситуації і структурувати матеріал для прийняття рішень.
Актуальність проблеми збереження й оперативного пошуку даних привела до появи такого поняття, як "сховище даних". Варто згадати про необхідності використання єдиних інформаційних сховищ в аналітичних системах і в першу чергу в системах підтримки прийняття рішень (СППР). Системи СППР користаються інформацією, зібраної за допомогою комп'ютерних мереж з безлічі систем обробки даних (СОД). Дані в СОД збираються, зберігаються і по досягненні встановленого терміну вивантажуються. Дані в різних СОД можуть бути не погоджені між собою, інформація в них може бути по-різному структурована, ступінь її вірогідності визначити відразу буває досить важко. Усе це свідчить про те, що архівні дані із СОД без попередньої доробки використовувати в інформаційних сховищах недоцільно.
В даний час для спільного використання даних здійснюється інтеграція різних СОД на основі єдиного довідника метаданих, тобто по кожнім новому запиті передбачається динамічне вивантаження даних з різних СОД, їхнє узгодження, агрегація і транспортування користувачу. З запропонованої схеми видно, що в ній відсутня інтерактивна взаємодія з користувачем для проведення динамічного аналізу.
Інформаційні сховища для СППР

 
 

Цікаве

Загрузка...