WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → База даних і системи управління БД у СППР - Реферат

База даних і системи управління БД у СППР - Реферат

через 500 метрів - направо і т.п.". Аналогічно і користувачу при підвищенні ступеня незалежності даних треба менше задавати (і знати) "процедурної" інформації щодо доступу до даних. Зауважимо, що певний (хоч і досить низький) рівень незалежності мають сучасні ФС: при доступі до файлу достатньо вказати його ім'я, а інформація про треки та сектори непотрібна, але зміна розміру запису вимагає корекції всіх програм, що звертались до цього файла.
Під цілісністю БД розуміють несуперечливість між собою даних, що в ній зберігаються. Наприклад, для кадрових відомостей рік народження співробітника не може бути більшим року призначення на посаду або поточного року. Щоб запобігти виникненню таких ситуацій при модифікації і поповненнях БД, співвідношення між даними контролюються спеціальними засобами підтримки цілісності БД. Специфікація подібних умов, що накладаються на дані і відслідковуються при будь-яких їх оновленнях, покладаються на спеціальну службу Адміністратора бази даних (АБД), а системи управління базами даних (СУБД) надають інструментальні засоби, які забезпечують службі АБД можливість виконання її функцій.
За критерієм виразової потужності інструментальні засоби специфікації умов цілісності можна підрозділити на такі групи:
1) порівняння поля запису (або атрибута) з константою або з іншим полем цього ж запису; приклад такої умови наводився вище;
2) порівняння поля запису з полем або кількома полями інших записів;
3) порівняння поля запису з множиною (підмножиною) значень полів всього файлу або навіть кількох файлів. При порівнянняхвикористовуються відношення належності (неналежності) елемента множині, або застосовуються множинні функції типу суми, кількості, середнього арифметичного, тощо. Приклад такої умови: заробітна плата певного службовця не може більш ніж у 5 разів перевищувати середнє арифметичне від заробітної плати його підлеглих.
Зауважимо також, що вищенаведений поділ на групи має в своїй основі не тільки виразову потужність, а і складність алгоритмів реалізації.
Оскільки однією з основних властивостей БД є орієнтація на широке коло застосувань, то природно передбачити засоби захисту від неавторизованого доступу (навмисного чи ненавмисного) користувачів до даних. З цією метою в БД встановлюється система паролів та ідентифікацій користувачів, а також розподіл даних і користувачів на групи з різноманітними взаємними правами.
Представлення знань у СППР
У базі знань у деякому закодованому виді зберігаються формалізовані знання. На сучасному етапі розвитку ЕС використовується кілька форм представлення знань. Виділимо з них чотири основні:
1."Трійка" об'єкт- атрибут- значення, наприклад: будинок- колір- зелений; пацієнт- температура- висока. Ця форма представлення знань визначає "об'єкт", що володіє деякими атрибутами (властивостями), що можуть приймати значення з відомого набору.
2.Правила продукції у виді: Якщо пацієнт хворий грипом И стадія захворювання початкова, ТО температура висока з імовірністю = 0.95 И головний біль є з імовірністю = 0.8.
Правило продукції складається з двох частин: посилки (ЯКЩО) і висновку (ТЕ), кожна з який складається з конъюнкції тверджень більш низького рівня деталізації.
3.Фрейм. Являє собою іменовану таблицю з деякою кількістю слотів- осередків, що мали свої імена й одержують у процесі роботи машини висновку деякі значення. Як значення можуть бути присутнім константи, посилання на фрейми більш високого чи більш низького рівня, а також деякі обчислювальні процедури.
4.Семантична мережа. Це орієнтований граф, вершини якого відповідають об'єктам (подіям), а дуги описують відносини між вершинами.
Перша з зазначених форм представлення знань ("трійка") є найбільш ранньою формою, свого роду перехідної, від представлення даних до представлення знань. Найкраща область застосування "трійки"- діагностичні ЕС у предметній області з великою кількістю легко-кластерізуємих об'єктів, у кожнім класі яких мається велика кількість загальних атрибутів. Прикладом такої області може служити діагностика складних технічних систем.
Представлення знань за допомогою правил продукції - найпоширеніша форма реалізації БЗ. За допомогою продукції можна описати практично будь-яку систему знань. На них засновані всі ранні ЕС, такі, як MYCIN, а також гнітюча більшість сучасних ЕС у різних предметних областях. Відповідно до цієї форми реалізації БЗ зроблена більшість систем - "оболонок" і багато інструментальних середовищ. У цілому продуктійна форма представлення знань є природної і зручний для формалізації знань, отриманих в експерта.
Фрейд - структури деякою мірою стали розвитком методу електронних таблиць в області обробки знань. Це друга по частоті зустрічальності в конкретних реалізаціях ЕС форма представлення знань. Фрейм -структури найбільше розумно застосовувати в предметній області з чітко вираженою ієрархічною структурою.
Семантичні мережі споконвічно виникли як модель довгострокової людської пам'яті в психології. Великий інтерес до роботи із семантичними мережами виявляють розроблювачі систем взаємодії на природних мовах.
Використана література:
1. Вінер Н. "Бази даних", М.: Наука, 1993
2. Стефанюк В.Л. "Інформаційні системи і їх застосування". - К., 1999.
3. "Обчислювальна техніка і її застосування". - Москва, 2000.

 
 

Цікаве