WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Архітектура автоматизованих інформаційних систем - Реферат

Архітектура автоматизованих інформаційних систем - Реферат

полягає в тому, що сховища даних працюють із зовнішніми джерелами, тобторізними інформаційними системами, електронними архівами, каталогами і довідниками, статистичними збірниками і т.д. Усі зовнішні джерела реалізовані на основі різних програмних і апаратних засобів. На основі цих різнорідних засобів і рішень необхідно побудувати єдину інформаційну систему, функціонально погоджену.
" Друга проблема полягає в тому, щоб ця єдина інформаційна система мала розподілене рішення, тобто варто фізично розділити вузли комп'ютерної мережі, де відбувається операційна обробка інформації, і вузли, у яких виконується аналіз даних. Третя проблема - це метаданние і засобу їхнього представлення. Колись метаданними користалися розроблювачі й у меншому ступені адміністратори баз даних, тобто фахівці. В даний час метаданние застосовуються всіма користувачами і засобу їхнього представлення повинний відповідати рівню підготовки простого користувача. Для аналітичних систем, для СППР база метаданних життєво необхідна, як путівник для туриста в незнайомому місті. Користувачу, крім структури і взаємозв'язків даних, необхідно знати:
o джерела одержання даних і ступінь їхньої вірогідності, тому що та сама інформація може потрапити в сховище з різних джерел;
o періодичність відновлення, тобто не тільки коли були обновлені дані, але і коли вони будуть знову обновлятися;
o власників даних, щоб визначити, які кроки користувач повинний почати для доступу до цих даних;
o статистичну оцінку запитів, оцінку часу і обсягу отриманої відповіді.
Зібравши інформацію про історію розвитку організації, її успіхах і невдачах, причинах цих невдач, взаєминах з постачальниками і замовниками, історії і розвитку ринку, менеджери одержують унікальну можливість для аналізу минулого, що тече ситуації і складання обґрунтованих прогнозів. Але виникає четверта проблема - проблема захисту інформації. Регіональний менеджер повинний мати інформацію з регіону, а менеджер підрозділу - по підрозділі.
Остання проблема, про яку варто згадати, - це проблема великих обсягів сховищ. В даний час 50% організацій уже планують обсяг сховищ у 100 гігабайт. Середній коефіцієнт, на який потрібно множити цю цифру для розрахунку реально необхідного обсягу сховища, дорівнює 4,87, але він може бути різним у залежності від виду інформації.
Створення єдиних сховищ даних припускає використання технологій статистичної обробки інформації для її попереднього аналізу, визначення складу і структури тематичних рубрик. Початковий етап попереднього аналізу - виділення груп з однорідне даними і розчленовування інформації на одноякісні інтервали, тобто угруповання по типі інформації.
Якщо існуючі в даний час технології аналізу даних у сховищах розподілити по збільшенню аналітичних можливостей, то список буде виглядати так: Online Transaction Processing (OLTP); Online Analytical Processing (OLAP); Data Mining. Технологія оперативного аналізу розподілених даних (OL/lP-технологія), що займає середнє положення в цьому списку, найбільш поширена. Ця технологія забезпечує:
" побудову багатомірних моделей баз даних
" ієрархічне представлення інформації із семантичних зв'язків;
" виконання складних аналітичних розрахунків;
" динамічна зміна структури звіту;
" відновлення бази даних і т.д.
Аналітичні додатки для підтримки прийняття рішень у бізнесі ґрунтуються на моделі даних, розробленої для кінцевого користувача. Такою моделлю може бути багатомірна модель, представлена у виді куба. Організувати й обробляючи інформацію з реляционних баз даних і інших плоских таблиць багатомірним образом, користувачі можуть розглядати свої дані так само, як вони розглядають свій бізнес. Багатомірної моделі даних можуть супроводжувати функції аналізу, прогнозування, моделювання і побудови запитів "якщо".
Програмні продукти, що використовують ОLAР-технологию, сполучать модель представлення даних, оптимизированную для аналізу, із простими й інтуїтивними засобами доступу до цих даних. Від цих засобів виграють і постачальники аналітичної інформації, тобто фінансові, маркетингові й інші аналитики, і її споживачі, тобто керівники і менеджери різного рівня. Перші виявляють тенденції і виняткові ситуації за допомогою рішення задач прогнозування і планування, будують моделі "якщо". Другі складають, наприклад, інтерактивні звіти, діаграми, що можуть відповісти на питання господарської практики (наприклад, яким буде обсяг продажів у регіоні в наступному чи кварталі наскільки зросте обсяг замовлень у поточному кварталі, якщо покупці будуть робити форвардні угоди, і т.д.).
Усвідомлення значимості, даних, необхідності централізованого управління ними і прагнення розв'язатити наведені вище проблеми розвитку АІС призвели до виникнення нової концепції спільного використання даних-концепції баз даних.
Таким чином, основною причиною закономірного виникнення концепції баз даних є прагнення підвищити гнучкість автоматизованих інформаційних систем, тобто зробити їх менш залежними від змін вимог до АІС з обробки інформації і більш придатними для розвитку і подальшої модифікації.
Насамперед проголосимо основні ідеї, що лежать в основі концепції бази даних:
1. Ізолювати будь-яку прикладну програму від впливу змін в інших програмах через спільні дані шляхом розмежування логічних записів, що використовуються прикладними програмами, від записів, що реально (фізично) запам'ятовуються на магнітних носіях.
2. Усунути надмірне дублювання даних.
3. Централізувати управління даними.
Отже, суть концепції баз даних полягає в інтегрованому збереженні й диференційованому використанні прикладними програмами всієї ін-формації про об'єкти предметної області, що представляють певний інтерес для організації. За таких умов, з одного боку, формати представлення даних описуються на логічному (зрозумілому) для кожної програми рівні, але, з іншого боку, усі інші дані, що зберігаються у базі даних і не мають ніякого відношення до певної прикладної програми, є для неї "прозорими". Це означає, що їхню присутність програма не відчуває.
Тобто всі дані розміщуються в єдиному сховищі. Користувачі АІС мають можливість звертатися до будь-яких даних, що їх цікавлять. Ті самі дані можуть бути в різних комбінаціях і по-різному представлені відповідно до потреб користувачів (прикладних програм). Це забезпечується за рахунок занурення бази даних у спеціальне програмне середовище, що виконує функції доступу і перетворення структур даних, і називається системою управління базами даних (СУБД).
Використана література
1. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах.-М.:Мир,1980.
2. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных: В 2-х кн.-М.:Мир, 1985.
3. Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных.- М.: Высшая школа, 1987.
4. Змитрович А.И. Базы данных.-Минск.: Университетское, 1981.

 
 

Цікаве