WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Експертні системи та їх характеристика - Реферат

Експертні системи та їх характеристика - Реферат

область у виді сукупності фактів і правил. Іншими словами, "наповняє" ЭС знаннями, що дозволяють їй самостійно вирішувати задачі з проблемної області.
Відзначимо, що цьому режимові при традиційному підході до програмування відповідають етапи: алгоритмізації, програмування і налагодження, виконувані програмістом. Таким чином, на відміну від традиційного підходу у випадку ЭС розробку програм здійснює не програміст, а експерт, що не володіє програмуванням.
У режимі консультацій спілкування з ЭС здійснює кінцевий користувач, якого цікавить результат і (або) спосіб його одержання. Необхідно відзначити, що в залежності від призначення ЭС користувач може:
? не бути фахівцем у даній предметній області, і в цьому випадку він звертається до ЭС за результатом, що не вміє одержати сам;
? бути фахівцем, і в цьому випадку він звертається до ЭС з метою прискорення одержання результату, покладаючи на ЭС рутинну роботу.
Слід зазначити, що на відміну від традиційних програм ЭС при рішенні задачі не тільки виконують запропоновану алгоритмом послідовність операцій, але і сама попередньо формує неї.
Добре побудована ЭС має можливість самонавчатися на розв'язуваних задачах, поповнюючи автоматично свою БЗ результатами отриманих висновків і рішень.
4. Відмінність експертних систем від традиційних програм
Особливості ЭС, що відрізняють їх від звичайних програм, полягають у тім, що вони повинні володіти:
1. Компетентністю, а саме:
? Досягати експертного рівнярішень (тобто в конкретній предметній області мати той же рівень професіоналізму, що й експерти-люди).
? Мати активну працездатність (тобто застосовувати знання ефективно і швидко, уникаючи, як і люди, непотрібних обчислень).
? Мати адекватну працездатність (тобто здатність лише поступово знижувати якість роботи з міри наближення до границь діапазону компетентності або припустимої надійності даних).
2. Можливістю до символьних міркувань, а саме:
? Представляти знання в символьному виді
? Переформулювати символьні знання. На жаргоні штучного інтелекту символ - це рядок знаків, що відповідає змісту деякого поняття. Символи поєднують, щоб виразити відносини між ними. Коли відносини представлені в ЭС вони називаються символьними структурами.
3. Глибиною, а саме:
? Працювати в предметній області, що містить важкі задачі
? Використовувати складні правила (тобто використовувати або складні конструкції правил, або велику їхню кількість)
4. Самосвідомістю, а саме:
? Досліджувати свої міркування (тобто перевіряти їхня правильність)
? Пояснювати свої дії
Існує ще одна важлива відмінність ЭС. Якщо звичайні програми розробляються так, щоб щораз породжувати правильний результат, то ЭС розроблені для того, щоб поводитися як експерти. Вони, як правило, дають правильні відповіді, але іноді, як і люди, здатні помилятися.
Традиційні програми для рішення складних задач, теж можуть робити помилки. Але їх дуже важко виправити, оскільки алгоритми, що лежать у їхній основі, явно в них не сформульовані. Отже, помилки нелегко знайти і виправити. ЭС, подібно людям, мають потенційну можливість учитися на своїх помилках.
5. Технологія розробки експертних систем
Технологія їхньої розробки ЭС, містить у собі шість етапів: етапи ідентифікації, концептуалізації, формалізації, виконання, тестування, досвідченої експлуатації. Розглянемо більш докладно послідовності дій, які необхідно виконати на кожнім з етапів.
1) На етапі ідентифікації необхідно виконати наступні дії:
? визначення задачі, що підлягають рішенню і меті розробки,
? визначення експертів і типу користувачів.
2) На етапі концептуалізації:
? проводиться змістовний аналіз предметної області,
? виділяються основні поняття і їхні взаємозв'язки,
? визначаються методи рішення задач.
3) На етапі формалізації:
? вибираються програмні засоби розробки ЭС,
? визначаються способи представлення усіх видів знань,
? формалізуються основні поняття.
4) На етапі виконання (найбільш важливе і трудомісткому) здійснюється наповнення експертом БЗ, при якому процес придбання знань розділяють:
? на "витяг" знань з експерта,
? на організацію знань, що забезпечує ефективну роботу ЭС,
? на представлення знань у виді, зрозумілому для ЭС.
Процес придбання знань здійснюється інженером по знаннях на основі діяльності експерта.
5) На етапі тестування експерт і інженер по знаннях з використанням діалогових і пояснювальних засобів перевіряють компетентність ЭС. Процес тестування продовжується доти, поки експерт не вирішить, що система досягла необхідного рівня компетентності.
6) На етапі досвідченої експлуатації перевіряється придатність ЭС для кінцевих користувачів. За результатами цього етапу можлива істотна модернізація ЭС.
Процес створення ЭС не зводиться до строгої послідовності цих етапів, тому що в ході розробки приходиться неодноразово повертатися на більш ранні етапи і переглядати прийняті там рішення.
Використана література
1. В.Л. Стефанюк "Експертні системи і їхнє застосування": Курс лекцій.
2. "Новини искуственного интелекта", Москва - 1993.
3. "Обчислювальна техніка і її застосування": Москва, 2002. - №2

 
 

Цікаве