WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Методи створення оптимальної моделі баз даних - Реферат

Методи створення оптимальної моделі баз даних - Реферат

застосування, пов'язане з обліком навчання персоналу можуть мати свої власні файли з інформацією о персоналі. Це призводить до надмірності даних, що зберігаються. Наслідком надмірності даних може бути суперечність даних, наприклад, коли два записи про одного і того ж співробітника не погоджуються одна з одною.
3) Наявність ефективних засобів ведення баз даних ( засоби створення, накопичення, модифікації, видалення та пошуку даних ).
Засоби створення даних - це засоби завантаження даних з зовнішнього, орієнтованого на користувача, уявлення у системне.
4) Цілісність даних ( наприклад, забезпечення вимоги унікальності усіх записів БД ) та їх узгодженість при виконанні користувачами операцій над ними. Керування одночасними модифікаціями.
Задача цілісності полягає в забезпеченні правильності і точності даних в базі даних. Протиріччя між двома записами, що зображують один і той самий факт - є прикладом недостачі цілісності. У більшості продуктів баз даних підтримка контролю цілісності розвинена слабо.
5) Безпека даних - захист від несанкціонованого доступу до даних та від руйнування БД з наміром або без наміру.
Централізована природа системи баз даних вимагає наявності хорошоїсистеми безпеки. Доступ до даних дозволяється лиш тим користувачам, що мають на те право.
6) Можливість реструктуризації БД - наявність засобів змінювання структури даних при змінюванні запитів до БД.
7) Наявність повних, зручних та простих у вивченні мовних засобів визначення та маніпулювання даними.
Такими засобами є мова визначення даних та мова маніпулювання даними. Автономну мову даних, тобто мову, що не включена в універсальну мову, називають також мовою запитів.
8) Наявність документації.
9) Простота вивчення.
10) Взаємна незалежність програм та даних.
БД повинна зберігати працездатність при розвитку програмного та апаратного забезпечення. Зміна фізичної організації даних або параметрів запам'ятовуючих пристроїв не впливають на користувача, або, точніше, на прикладну програму. Зміна уявлення користувача не потребує затрат на реорганізацію та зміну механізму доступу до файлів фізичних даних. Незалежність даних забезпечує можливість функціонування системи при змінах з обох сторін ( тобто зі сторони користувача та фізичних даних ) і є найбільш важливою властивістю і основною метою БД. Вона впливає на наявність інших властивостей, таких як, надмірність даних, можливість забезпечення захисту та цілісності та ін.
Незалежність даних можна визначити як імунітет програм до змін в структурах зберігання даних і в методах доступу до даних. Наприклад, деяке застосування обробляє файл з інформацією о співробітниках і цей файл проіндексований по деякому полю. Якщо програма враховує, що послідовність записів у файлі визначена даним індексом, то неможливо замінити індексований файл на хешований без внесення суттєвих змін у програму.
3. Архітектура СКБД
Архітектура СКБД - сукупність її основних функціональних елементів, а також засобів забезпечення їх взаємодії один з одним, з користувачем та з системним персоналом.
На рис. 1 зображена узагальнена архітектура СКБД, відома також як архітектура ANSI/SPARC. Така архітектура включає три рівні узагальнення (абстракції) :
1. Зовнішній рівень - індивідуальний рівень користувача, тобто уявлення про БД окремого користувача.
2. Внутрішній рівень - рівень, найбільш близький до фізичного зберігання, тобто уявлення про способи зберігання інформації на фізичних пристроях.
3. Концептуальний рівень - "проміжний" рівень, пов'язаний з узагальненим зображенням усієї інформації бази даних.
Рис. 1. Архітектура СКБД
На кожному рівні формується своє уявлення про базу даних - модель БД. Більшість користувачів цікавить не вся БД, а тільки певна обмежена її частина. Тому може бути декілька зовнішніх моделей БД, причому різні зовнішні моделі можуть перекриватися, і тільки одна концептуальна модель.
В термінах іншого підходу, запропонованого Лангефорсом, концептуальній моделі відповідає інфологічна, а зовнішній - датологічна модель.
На Рис. 1 ми бачимо два рівня відображень :
1. відображення концептуальний-внутрішній, тобто відображення концептуальної моделі у внутрішні структури даних, яке визначає, як концептуальні записи подані у фізичній базі даних;
2. відображення зовнішній-концептуальний, що визначає відповідність між деякою зовнішньою моделлю і концептуальною. Наприклад, назва деякого поля може бути змінена, або декілька концептуальних полів можуть бути об'єднані в одне віртуальне зовнішнє поле.
Серед користувачів СКБД розрізняють :
1. Кінцевого користувача - він працює на зовнішньому рівні, даючи запит на певній мові запитів ( звичайно SQL).
2. Адміністратор бази даних (АБД) - професіональний спеціаліст, або група спеціалістів в області інформаційних технологій, що працюють на всіх рівнях і відповідають за взаємодію між користувачами і системою.
В діапазон відповідальності АБД входить :
- проектування та реалізація БД ;
- визначення правил захисту та цілісності БД ( як частини концептуальної схеми ) ;
- спостереження за роботою користувачів (допомога та консультації) ;
- управління ефективністю роботи системи ( переналагодження та реорганізація системи у випадку зміни вимог).
Література:
1. Информатика для юристов и экономистов/ Симонович С.В. и др. - СПб: Питер,
2. М.І. Жалдак, Ю.С.Рамський. Інформатика. Київ, "Вища школа", 1991.
3. Ю. Шафрин. Информатика. Информационные технологии: в 2 ч. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.
4. Куперштейн. В. Современные информационные технологии в производстве и управлении.-СПб.:БХВ, 2000.-304 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...