WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Система Norton Commander - Реферат

Система Norton Commander - Реферат


Реферат на тему:
Система Norton Commander
Система Norton Commander (версія 5.0)
Склад системи
До складу системи Norton Commander (версія 4.0) входять у першу чергу такі програми та допоміжні файли:
NC.EXE (3,358 bytes, 10*05*93) - резидентна частина системи;
NCMAIN.EXE (212,777 bytes, 10*05*93) - головна програма системи;
NC.HLP (55,245 bytes, 10*05*93) - файл допомоги (підказки) системи;
NC.INI - файл початкової установки системи;
NC.MNU - файл меню користувача;
NC.EXT - файл розширень.
Останні три файли (NC.INI, NC.MNU, NC.EXT) можуть бути утворені або змінені користувачем.
Про інші файли системи Norton Commander мова буде йти нижче. Загалом система містить більше 40 файлів і займає біля 1.5 Мбайт дискового простору.
Призначення системи
Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування, копіювання, перейменування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення (під)каталогів, запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.
Виклик системи
Виклик системи Norton Commander із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NC з наступним натисканням клавіші Enter (*). Звичайно, початковий виклик даної системи виконується автоматично при (пере)завантаженні операційної системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC.BAT включається рядок
C:NORTONNC .
Далі більш докладно розглянуті всі можливості, що надаються користувачу системою Norton Commander.
Меню, що спускається (Pull-down menu)
Меню, що спускається (Pull-down menu), можна викликати натисканням клавіші F9 (PullDn). При цьому в верхньому рядку екрана з'являється меню верхнього рівня:
Left Files Commands Options Right
Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter. Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня, що спускається (випадає), яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left, Files тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само, як і для меню верхнього рівня, або натисканням функціональних клавіш F1-F10 (можливо, разом з клавішами Shift, Alt або Ctrl).
Меню команд (Commands menu)
Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи Norton Commander. Існують чотири групи команд.
Перша група містить п'ять покращаних команд DOS для швидкого змінювання каталогів, пошуку файлів, виклику тих команд DOS, які недавно використовувалися, зміни числа рядків на екрані, надання інформації про Ваш комп'ютер.
Друга група складається з трьох команд, які дозволяють переставляти, вмикати та вимикати ліву та праву панелі, а також порівнювати два каталоги для знаходження в них розбіжностей.
Третя група вміщає одну команду, яка забезпечує роботу з електронною поштою.
Четверта група являє собою дві команди, які призначаються для редагування файлів меню та розширення (nc.mnu, nc.ext). Згадані файли використовуються для підтримки меню користувача (User Menu) і режиму "вказати-та-виконати" (point-and-shoot).
Всі вказані команди докладно розглядаються нижче.
Дерево NCD (NCD Tree) Alt + F10
Ця команда видає на екран дерево (під)каталогiв, що дозволяє Вам швидко переходити в інший каталог або створювати, видаляти та перейменовувати каталоги (NCD - Norton Change Directory).
Дiя Результат
Клавiші керування курсором Використовуйте клавіші керування курсором для переходу на будь-яку гілку дерева каталогiв (можна використовувати також клавіші Home, End, PgUp, PgDn)
Enter Перехід до каталогу, який вказаний курсором
Esc Вiдмiна NCD
Набір на клавіатурі Якщо Ви почнете набирати на клавіатурі, то курсор переміститься на перший каталог, що відповідає набраному символу. Натиснiть Ctrl+Enter для пошуку наступного відповідного каталогу
F2 Пересканування жорсткого диска. Norton Commander зберігає структуру дерева в файлі treeinfo.ncd для швидкого доступу. Якщо якi-небудь інші програми змінили цю структуру, то вказаний файл можна підправити, використовуючи клавішу F2
F6 Перейменування каталогу. Натиснiть F6, наберiть на клавіатурі нове ім'я (або відредагуйте старе) i натисніть Enter
F7 Mkdir - створення нового каталогу. Створюється пiдкаталог каталогу, який вказаний курсором
F8 Rmdir - видалення каталогу, вказаного курсором
Зауваження Norton Commander автоматично змінює файл treeinfo.ncd при використанні команд, які вказані вище.
Пошук файлів (Find Files) Alt+F7
Дана команда здійснює пошук файлів на поточному диску.
Наберiть на клавіатурі ім'я файла(iв), який(i) Ви хочете знайти (можна використовувати символи шаблонів (масок) DOS, що описуються нижче), i натисніть Enter. Коли вказана команда переглядає весь диск, виведення знайдених файлів здійснюється у вікно "Find File". Ви можете використовувати клавіші керування курсором для перегляду всього списку, що виводиться.
В нижній частині вікна "Find File" містяться деякі команди:
Команди Призначення
Chdir Перейти у каталог, в якому міститься файл, вказаний курсором, та перемістити курсор на цей файл
New search Почати новий пошук
Stop Закiнчити поточний пошук
Quit FF Вийти з режиму пошуку файлів i повернутися до системи Norton Commander
Символи шаблонів (масок) DOS
Iмена файлів в DOS мають дві частини: ім'я (містить до 8 символів) i розширення (містить до 3 символів) з крапкою між ними. Наприклад, filename.ext. У шаблонах (масках) DOS використовуються символи:
* відповідає будь-яким символам залишку імені або розширення;
? відповідає одному (будь-якому) символу.
Iсторiя (History) Alt+F8
Команда виводить на екран список останніх 15 команд DOS, які були введені Вами під час роботи з системою Norton Commander.
Використовуйте клавіші керування курсором (або подвійне натискання клавіші миші) для виконання однієї з цих команд заново.
Скорочення Щоб викликати нещодавно виконану команду, Ви можете набрати на клавіатурі декілька перших літер команди та натиснути Ctrl+Enter. Наприклад, щоб викликати команду word somefile, наберiть "wo" з наступним натисканням Ctrl+Enter. Це скорочення викликає останню з послідовності виконаних команд, яка починається з літер, що набрані Вами.
Рядки EGA (EGA Lines) Alt+F9
Ця команда перемикає режим екрана з 25 рядків в режим 43 рядки (для EGA) i в режим 50 рядків (для VGA). Коли Ви знаходитесь в системі Norton Commander та перейшли в режим 43 (50) рядки(ів), на екран виводиться більше інформації.
Зауваження В деяких системах драйвер ANSI.SYS (що завантажується в файлі CONFIG.SYS) обмежує виведення в перші 25 рядків екрана. Якщо Ви хочете використовувати більше рядків, вилучте ANSI.SYS із CONFIG.SYS i перезавантажте систему.
Інформація про систему (System Information)
Вказана команда видає коротку інформацію про процесор,дисководи, пам'ять, версію операційної системи, що встановлені на Вашому комп'ютері.
Перестановка панелей (Swap panels) Ctrl+U
Дана команда змінює положення

 
 

Цікаве

Загрузка...