WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Оператори Бейсiка - Реферат

Оператори Бейсiка - Реферат

координати точки; можуть задаватися в абсолютній або відносній формах;
кл - колір вказаної точки; за умовчанням - колір палітри.
PRESET відрізняється від PSET тільки умовчанням для параметру кл. Якщо PSET за умовчанням використовує колір палітри, то RESET використовує колір фону.
PUT [#] нфл [, n]
Виведення запису з буферу в файл з довільним доступом.
нфл - номер відкритого файлу;
n - номер запису (1*16777215); за умовчанням виводиться наступний (відносно попереднього PUT #) запис.
Оператор PUT# протилежний за дією оператору GET#.
PUT (x, y) масив [, режим]
Виведення на екран графічної інформації з вказаного масиву. Застосовується тільки в графічному режимі.
(x,y) - координати лівого верхнього кута зображення - "прямокутника виведення" (дивись оператор GET);
масив - числовий масив, який містить інформацію для виведення;
режим - один із вказаних:
PSET, PRESET, XOR, OR або AND (за умовчанням - XOR);
Оператор PUT за дією протилежний оператору GET.
RANDOMIZE [n]
Генератор псевдовипадкових чисел.
n - цілий вираз із значенням від *32768 до 32767, використовується для установки початкового стану генератора.
Оператор RANDOMIZE запускає генератор псевдовипадкових чисел. Якщо параметр n відсутній, то програма зупиняється i запитує початковий стан.
READ a [, a] ...
Зчитування значень з оператора DATA та присвоєння їх змінним.
a - числова або символьна змінна або елемент масиву, які отримують значення з таблиці оператора DATA.
REM коментар
Введення в програму коментаря.
коментар - будь-яка послідовність знаків.
REM може бути замінений символом ' (апостроф).
RESET
Закриття всіх файлів на диску.
RESTORE [нпp]
Установка покажчика на початок даних в операторі DATA.
нпp - номер рядка, в якому знаходиться оператор (або один з операторів) DATA; за умовчанням - перший з операторів DATA в програмі.
RESUME [адреса]
Продовження виконання програми після процедури виправлення помилки (вихід з обробника помилок).
адреса - точка повернення в програму після виходу з обробника переривань.
RETURN [нпp]
Повеpнення з підпрограми.
нпp - номер рядка, до якого відбувається повернення; за умовчанням - повернення в точку виходу по оператору GOSUB.
RMDIR шлях
Видалення пiдкаталога.
шлях - символьний вираз, що вказує на каталог, який видаляється.
SCREEN [режим] [, t [, [a] [, b ] ] ]
Установка атрибутів екрана.
режим - числовий вираз із значенням 0, 1, 2:
0 - текстовий режим шириною 40 або 80 знаків (визначається оператором WIDTH);
1 - графічний режим середньої розрiзняючої здатності (320 * 200);
2 - графічний режим високої розрiзняючої здатності (640 * 200);
t - числовий вираз, значення якого (0 або не 0) означає:
для режиму 0: не 0 - дозволяє колір,
0 - забороняє колір (зображення чоpно-бiле);
для режиму 1: не 0 - забороняє колір,
0 - дозволяє колір;
для режиму 2: значення несуттєве; дозволено тільки чорно-бiле;
a (активна сторінка) i b (видима сторінка) - вибір сторінок екрана. Допустимо тільки в режимі 0. За умовчанням a = b.
SOUND част, тpив
Генерацiя звукового сигналу.
част - частота звука (Гц) - числовий вираз із значенням від 37 до 32767;
тpив - тривалість звука в імпульсах таймеру - числовий вираз із значенням від 0 до 65535.
SWAP b1, b2
Обмiн значень двох змінних.
b1, b2 - імена змінних або елементів масиву, які обмінюються значеннями; повинні бути одного типу.
TIME$ = x$
Установка поточного часу.
x$ - символьний вираз, що вказує поточний час в належному форматі.
TIMER режим
Дозвiл/заборона переривання від таймера.
режим: ON - дозволяє переривання по оператору ON TIMER;
OFF - відключає таймер;
STOP - забороняє переривання.
VIEW [ [SCREEN] [ (x1, y1) - (x2, y2) [, [кл] [границя] ] ] ]
Визначення прямокутної пiдмножини точок екрана, так званого "вікна". Викоpистовується тільки в графічних режимах екрана.
(x1,y1) i (x2,y2) - координати лівого верхнього та правого нижнього кутів вікна; координати задаються в абсолютній формі;
кл - цілий вираз, що визначає атрибут кольору, який заповнює вікно. Допустимі значення від 0 до 3 для режиму середньої розрiзняючої здатності та 0 або 1 для режиму високої розрiзняючої здатності.
Якщо параметр відсутній, вікно не заповнюється;
границя - цілий вираз, що визначає атрибут кольору границі вікна;
SCREEN - режим доступу до вікна. Якщо параметр відсутній, то координати точок, які виводяться у вікно, розглядаються відносно вікна; якщо параметр вказаний, то координати точок, що відображаються, вважаються абсолютними, а точки, які не потрапили до вікна, не виводяться.
Команда RUN i оператор SCREEN, що змінює атрибути екрана, відміняють дію VIEW. Коли діє оператор VIEW, то все виведення на екран іде у вікно, що визначене у VIEW. Крiм того, VIEW у поєднанні з оператором WINDOW дозволяє визначити локальні системи координат у вікнах екрана.
WAIT порт, n [, m]
Чекання вказаного стану машинного порту.
порт - номер порту введення-виведення (0*65535);
n, m - цілі вирази із значеннями від 0 до 255.
Оператор WAIT затримує виконання програми до тих пір, поки у вказаному порту не з'явиться визначений байт.
WHILE x
оператори
WEND
Цикл звиходом за умовою.
x - числовий вираз.
Якщо вираз x не дорівнює нулю, виконуються оператори до WEND i знову обчислюється вираз x. Якщо x знову не дорівнює нулю, цикл повторюється i т. д.
WIDTH [нфл,] ширина
Установка ширини рядка виведення.
нфл - числовий вираз із значенням від 1 до 15 - номер відкритого файлу на одному з вказаних нижче пристроїв або символьний вираз, що визначає пристрій;
ширина - числовий вираз із значенням від 0 до 255, значення 0 еквівалентне 1.
Допустимі імена пристроїв: SCRN:, LPT1:, за умовчанням - SCRN:. Для SCRN: (екрана) допустима тільки ширина 40 або 80.
WINDOW [ [SCREEN] (x1, y1) * (x2, y2) ] ]
Перевизначення системи координат у "вікні" екрана. Викоpистовується тільки в графічних режимах.
(x1,y1) i (x2,y2) - програмно-визначена система координат, так звана локальна система. Числа звичайної точності x1, y1, x2, y2 визначають вершини прямокутного вікна в цій локальній системі. Фізичні координати вершин вікна визначені в останньому операторі VIEW;
SCREEN - визначає направлення осей координат у локальній системі; якщо параметр SCREEN відсутній, то в локальній системі використовуються звичні для математики направлення осей, тобто вісь Y направлена уверх; якщо SCREEN вказаний, то в локальній системі координат осі направлені так само, як i в фізичній системі координат екрана (вісь Y - униз).
WRITE [список]
Виведення даних на екран.
список - список числових та/або символьних виразів, розділених комами i крапками з комами; за умовчанням - виведення порожнього рядка.
Оператор WRITE відрізняється від оператора PRINT тим, що розділяє елементи виводу комами, окрім того додатнім числам не передує пропуск.
WRITE # нфл [, список]
Виведення даних у послідовний файл.
нфл - номер відкритого для виводу файлу;
список - список числових та/або символьних виразів, що розділені комами або крапками з комами.
Вiдмiннiсть між операторами WRITE# i RRINT# така ж, як і між операторами WRITE i PRINT.

 
 

Цікаве

Загрузка...