WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІнформатика, Компютерні науки → Оператори Бейсiка - Реферат

Оператори Бейсiка - Реферат


Реферат на тему:
Оператори Бейсiка
BEEP
Увiмкнення звукового сигналу.
BLOAD спф [, x]
Зчитування з диска в ОЗП (оперативний запам'ятовуючий пристрій) файлу в двiйковому форматі.
спф - специфікатор файлу;
x - числовий вираз із значенням від 0 до 65535 - адрес завантаження, який вказує зміщення в сегменті пам'яті, що визначений останнім оператором DEF SEG.
BSAVE спф, x, y
Запис з ОЗП на диск у двійковому форматі.
спф - специфікатор файлу;
x - числовий вираз із значенням від 0 до 65535 - адрес, починаючи з якого зчитується файл, і який вказує на зміщення в сегменті пам'яті, визначеному останнім оператором DEF SEG;
y - числовий вираз із значенням від 1 до 65535 - довжина ділянки пам'яті (в байтах), що записується.
CALL ім'я [(d [, d] ...)]
Виклик підпрограми на мові машини.
ім'я - ім'я числової змінної, значення якої вказує адресу точки входу до підпрограми (зміщення в поточному сегменті пам'яті, визначеного останнім оператором DEF SEG);
d - ім'я змінної, яка передається в підпрограму в якості аргументу.
CHDIR шлях
Змiна активного каталогу.
шлях - символьний вираз, який вказує каталог, який повинен стати активним.
CIRCLE (x, y), рад [, кл [, поч, кін [, вiдн] ] ]
Виведення на екран еліпса. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.
(x,y) - координати центру еліпса;
рад - радіус більшої вісі еліпсу (в точках екрана);
кл - число, яке вказує колір еліпса;
поч, кін - позначають кути (від *2* до 2*) дуги еліпса;
вiдн - відношення X- до Y-радiусу.
CLEAR [, [ n ] [, m ] ]
Очищення пам'яті. Всі числові змінні встановлюються в нуль, всі символьні - отримують пусте значення.
n - лічильник байтiв, встановлює максимальний об'єм робочої області Бейсiка (в байтах);
m - розмір стеку Бейсiка (в байтах).
CLOSE [ нфл [ [, нфл ] ...]
Завершення виводу інформації в файл. Файл закривається.
нфл - номер файлу (який вказаний в операторі OPEN).
CLS
Очищення екрана.
COLOR [nn] [, [фон] [, бордюр] ]
Встановлення кольору екрана в текстовому режимі.
nn - числовий вираз із значенням від 0 до 31, який являє собою колір переднього плану (колір символу). Колір вибирається з інтервалу чисел 0*15; додавання 16 до кольору переднього плану означає мигання символу;
фон - числовий вираз із значенням від 0 до 7 - колір фону;
бордюр - числовий вираз із значенням від 0 до 15; являє собою колір бордюру (незаповненої текстом області на межах екрана).
COLOR [фон] [, палітра]
Встановлення кольору екрана в графічному режимі.
фон - числовий вираз із значенням від 0 до 15, являє собою колір фону;
палітра - числовий вираз, який визначає колір графічної інформації, що виводиться на екран. Цей колір можна вказувати цифрами 1, 2, 3, які означають різні кольори, в залежності від вказаного параметру палітра.
COMMON d [, d] ...
Передача змінних викликаючiй програмі.
d - ім'я змінної або масиву, які повинні бути передані викликаючiй програмі. Масив вказують з парою круглих дужок "()" за його іменем.
DATA c [, c] ...
Ствоpення в пам'яті таблиці констант, які потім зчитуються оператором READ.
c - будь-яка числова або символьна константа. Символьну константу необов'язково заключати в лапки, якщо тільки вона не містить ком, двокрапок та проміжків на початку або в кінці.
DATE$ = x$
Установлення системної дати.
x$ - символьний вираз, який використовується для установки дати.
DEF FNiм'я [(a[, a] ...)] = b
Визначення функції користувача.
FNiм'я - ім'я, яке присвоюється функції (включає дві обов'язкові перші літери, які вказані в форматі);
a - ім'я змінної, що являє собою аргумент, якому при виклику функції присвоюється значення відповідного (за порядком в списку) параметру;
b - вираз, тип якого відповідає типу функції, визначеному її іменем.
DEF SEG [ = адреса]
Визначення поточного сегменту пам'яті (використовується операторами BLOAD, BSAVE, CALL, POKE). Оператор встановлює адресу, яку потім можна використовувати для завантаження в пам'ять даних або зчитування даних з ОЗП.
адреса - числовий вираз із значенням від 0 до 65535.
DEFt a [*a] [, a [*a] ] ...
Оголошення типів змінних за першою літерою імені.
t - тип змінної; може приймати значення:
INT - цілий,
SNG - звичайної точності,
DBL - подвійної точності,
STR - символьна (рядкова);
a - літера латинського алфавіту ( A * Z );
a*a - означає відрізок алфавіту.
DEF USR [n] = m
Указання точки входу до підпрограми на машинній мові (використовується функцією USR).
n - цифра від 0 до 9 (за умовчанням 0), яка визначає номер підпрограми користувача на машинній мові, адреса якої вказується;
m - цілий вираз із значенням від 0 до 65535, що задає зміщення точки входу в визначену користувачем підпрограму в поточному сегменті.
DIM ім'я (a) [, ім'я (a) ] ...
Об'явлення масиву та резервування пам'яті для його розміщення.
ім'я - ім'я масиву;
a - список числових виразів, що визначають розмірність масиву; елементи списку відділяються комами.
При виконанні оператора DIM всі елементи числових масивів встановлюються в 0, а символьних - в порожній рядок.
Мiнiмальне значення кожного індексу рівне 0, якщо тільки цей мінімум не пеpевизначений оператором OPTION BASE.
DRAW x$
Виведення на екран малюнка, що описаний в x$. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.
x$ - символьний вираз, значення якого інтерпретується як набір команд роботи з екраном. При виконанні цього оператора Бейсiк переглядає значення x$ i окремі літери інтерпретує як команди, які описані нижче. Кожна команда переміщення починає рух із точки останнього посилання, яка є останньою точкою попереднього переміщення.
Un - переміщення уверх,
Dn - переміщення униз,
Ln - переміщення уліво,
Rn - переміщення управо,
En - переміщення по діагоналі уверх та управо,
Fn - переміщення по діагоналі униз та управо,
Gn - переміщення по діагоналі униз та уліво,
Hn - переміщення по діагоналі уверх та уліво,
Mx,y - абсолютне або відносне переміщення.
n - вказує відстань переміщення; кількість точок отримується множенням n на коефіцієнт шкали (дивись команду S нижче).
x,y - координати точки, до якої проводиться переміщення; якщо x не передує знак (+ або *), то x,y - абсолютні координати точки переміщення, iнакше - це координати відносно точки останнього посилання.
Hаступнi дві літери використовуються як префікси команд переміщення:
B - перемістити, але не малювати;
N - перемістити, потім повернутися в попередню позицію.
Також допустимі такі команди:
Sn - встановлення коефіцієнта шкали (1 < n < 255). Коефiцiєнт шкали дорівнює n/4; він діє на всі команди переміщення, крім команди M абсолютного переміщення. За умовчанням - n = 4.
Xa$; - виконати значення a$, де a$ - рядкова змінна.
END
Завершення виконання програми, повернення до рівня команд.
Оператор закриває файли.
ERASE ім'я [, ім'я] ...
Вилучення масивів із програми.
ім'я - ім'я масиву, який потрібно вилучити.
Оператор вивільняє пам'ять, яку займали вказані масиви, вилучає їх імена, які можуть бути потім використані повторно.
ERROR n
Моделювання ситуації помилки в Бейсiку. Визначення особистих кодів помилок.
n - цілий вираз із значенням від 0 до

 
 

Цікаве

Загрузка...